Theses on a related topic (having the same keywords):

state social support, socialni reforma, the labour office, social assistance, socialni pomoc, urad prace, statni socialni podpora, nepojistne socialni davky, social reform, socialni zabezpeceni, social security, non-insurance social benefits

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bláhová, Marcela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Sociální dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem | Theses on a related topic Display description

2.
Dvořák, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zaměstnavatel a sociální zabezpečení | Theses on a related topic

3.
Hajdová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Postavení obce v systému sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

4.
Michálková, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dávky státní sociální podpory | Theses on a related topic

5.
Šerá, Dagmar maiden name: Martinovská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory | Theses on a related topic

6.
Vašková, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dávky sociálního zabezpečení poskytované v souvislosti s péčí o děti | Theses on a related topic

7.
Boudová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Sociální služby a jejich poskytování | Theses on a related topic

8.
Dřímalová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Dávky státní sociální podpory | Theses on a related topic

9.
Dřímalová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Příspěvek na péči | Theses on a related topic

10.
Kumhálová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dopady sociální reformy na činnost obce v oblasti sociální pomoci | Theses on a related topic

11.
Mejdrová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dávky pro osoby se zdravotním postižením poskytované ze systému státní sociální pomoci | Theses on a related topic

12.
Novotná, Jaroslava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Pomoc v hmotné nouzi jako profesní zájem sociálních pracovníků ve státní správě | Theses on a related topic

13.
Novotná, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Sociální dávky poskytované v souvislosti s péčí o dítě | Theses on a related topic

14.
Pařil, Patrik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Postavení krajů v sociálním zabezpečení | Theses on a related topic

15.
Sedláčková, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dávky státní sociální podpory | Theses on a related topic

16.
Šindlerová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Sociální zabezpečení pro jedince s mentálním postižením | Theses on a related topic

17.
Hobzová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Sociální zabezpečení a sociální podpora ve vztahu k rodinám s nezaopatřenými dětmi
Advanced Master's thesis defense: Sociální zabezpečení a sociální podpora ve vztahu k rodinám s nezaopatřenými dětmi | Theses on a related topic

18.
Horáčková, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podpora rodin s dětmi v systému sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

19.
Krajíčková, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pomoc osobám v hmotné nouzi | Theses on a related topic

20.
Krejčí, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi zřizovatelem a poskytovatelem v oblasti institucionální péče pro seniory (ve městě Brně) | Theses on a related topic

21.
Kubisová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Příspěvek na péči - řízení o příspěvku na péči, jeho využívání a kontrola využívání | Theses on a related topic

22.
Mašláňová, Marta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Dávky státní sociální podpory jako adresné dávky | Theses on a related topic

23.
Sittová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vývoj dávek poskytovaných rodinám s dětmi od roku 1989 do současnosti | Theses on a related topic

24.
Smutná, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Ověření hypotézy o náboženských kořenech moderních sociálních politik na příkladu Francie | Theses on a related topic

25.
Staňa, Miloslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vývoj sociální správy na našem území | Theses on a related topic

26.
Střasáková, Zdenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Political Science, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Trendy organizační reformy politiky zaměstnanosti v ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Trendy organizační reformy politiky zaměstnanosti v ČR | Theses on a related topic

27.
Živnová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Modely sociálního zabezpečení v současné post-industriální společnosti. Filosoficko-právní analýza problému | Theses on a related topic

28.
Ambrožová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Základní koncepce důchodové reformy | Theses on a related topic

29.
Bábíková, Ludmila maiden name: Křižková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven | Theses on a related topic

30.
Baroňová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení osob samostatně výdělečně činných v nemocenském a důchodovém pojištění

31.
Bučková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Základní koncepce sociálního státu | Theses on a related topic

32.
Česenek, Radko
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Zdravotní pojišťovny jako subjekty veřejného zdravotního pojištění

33.
Čurdová, Jiřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Konfrontace hospodaření vybraných domovů důchodců v Jihomoravském Kraji | Theses on a related topic

34.
Dobešová, Eva maiden name: Kročilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Pomoc v hmotné nouzi - orgány, struktura | Theses on a related topic

35.
Držmíšková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Zamezení zneužívání sociálních dávek | Theses on a related topic

36.
Dufková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dávky státní sociální podpory | Theses on a related topic

37.
Dvořáková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Překážky v práci – pojem, právní úprava, náhrada mzdy | Theses on a related topic

38.
Frýzová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Dávky sociální péče podmíněné sociální potřebností

39.
Gregorová, Žaneta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Dopady navrhované reformy veřejných financí na sociální systém | Theses on a related topic

40.
Halíř, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky v řízení ve věcech důchodového pojištění | Theses on a related topic

41.
Halíř, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Labour Law
Dissertation defense: Vývoj důchodového pojištění v České republice | Theses on a related topic
Dissertation defense: Vývoj důchodového pojištění v České republice | Theses on a related topic

42.
Heryánová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výživné a zajištění jeho řádného plnění státem | Theses on a related topic

43.
Hobzová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systém práva sociálního zabezpečení v době těhotenství, mateřství a rodičovství | Theses on a related topic

44.
Hrazdira, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny | Theses on a related topic

45.
Kapustová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Postavení žen v systému sociálního zabezpečení v ČR a EU | Theses on a related topic

46.
Kasal, Lukáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Bachelor's thesis defense: Ekonomické dopady nového pojetí životního a existenčního minima na domácnosti | Theses on a related topic

47.
Klímková, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podpora rodin s dětmi v sociálním zabezpečení | Theses on a related topic

48.
Klusová, Ilona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Reforma systému nemocenského pojištění v ČR | Theses on a related topic

49.
Klvač, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci Evropské unie | Theses on a related topic

50.
Kouřilová, Petra maiden name: Komárková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Pracovní aktivity během léčby a po léčbě chemoterapií a radioterapií u klientů s Hodgkinovou chorobou | Theses on a related topic