Theses on a related topic (having the same keywords):

shlukova analyza, ordinary least squared method, metoda maximalni verohodnosti, koeficient determinace, maximum likelihood, linearni regresni model, em algoritmus, analyza rezidui, odlehle body, programovaci jazyk r, analysis of residues, vybocujici body, em algorithm, cluster analysis, programming language r, linear regression model, high leverage points, metoda nejmensich ctvercu, outliers, coefficient of determination

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Jurčíková, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Statistická analýza rozdílů souběžných měření meteorologických prvků | Theses on a related topic Display description

2.
Přibylová, Alexandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Průzkumová analýza vícerozměrných dat | Theses on a related topic

3.
Hellebrandová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Bachelor's thesis defense: Regrese s AR(p) chybami | Theses on a related topic

4.
Augustinová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Aplikace clusterové analýzy v televizním výzkumu středoškolského publika

5.
Bendová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Statistics and Data Analysis
Master's thesis defence: Markovské řetězce v analýze přežití | Theses on a related topic

6.
Biksadský, Róbert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Dynamické regresní modely | Theses on a related topic

7.
Bílek, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Měření fáze životního cyklu podniku v kvantitativním výzkumu | Theses on a related topic

8.
Boček, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Master's thesis defence: Sociální a ekonomická typologie území ČR (aplikace metod vícerozměrné analýzy, územní jednotky - správní obvody obcí s rozšířenou působností) | Theses on a related topic

9.
Dračková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Mnohorozměrné statistické metody používané při výzkumu ptačích společenstev | Theses on a related topic

10.
Frank, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Odhady parametrů vícerozměrného Studentova rozdělení | Theses on a related topic

11.
Hála, Vojtěch
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Rozvoj ICT v ČR a jeho regionální aspekty | Theses on a related topic

12.
Heinigová, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Životní cíle a self-esteem v adolescenci | Theses on a related topic

13.
Hůlková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad | Theses on a related topic

14.
Hurta, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Markovské modely se switchingem s aplikací v ekonomii | Theses on a related topic

15.
Kalábová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Zhodnocení lesnické typologické databáze - analýza vztahů mezi lesní vegetací a stanovištěm | Theses on a related topic

16.
Klapka, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Klasifikace biologických dat v referenčních modelech biomonitoringu | Theses on a related topic

17.
Klimeš, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah sebehodnocení a chování souvisejícího se zdravím | Theses on a related topic

18.
Kozáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Typologie individuálních křivek časového průběhu charakteristik subjektů v longitudinálních studiích | Theses on a related topic

19.
Krajčík, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Finanční analýza podniku s využitím matematicko-statistického programu | Theses on a related topic

20.
Leváková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Bachelor's thesis defense: Regresní analýza pro korelovaná data | Theses on a related topic

21.
Lukšíková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Ruderální vegetace vybraných obcí jižně od Brna | Theses on a related topic

22.
Macková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Analýza síly testu pro 2-výběrové parametrické a neparametrické testy střední hodnoty | Theses on a related topic

23.
Machek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Master's thesis defence: Vnitřní socioekonomická struktura města Jihlavy a blízkého zázemí (využití metod vícerozměrné analýzy) | Theses on a related topic

24.
Mokrošová, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující hypoteční a realitní trhy | Theses on a related topic

25.
Mydlářová, Libuše
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Ruderální vegetace vybraných obcí na Opavsku | Theses on a related topic

26.
Nagy, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Interaktivní a dynamická grafika v statistické inferenci pro jednovýběrové problémy | Theses on a related topic

27.
Nespěšná, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Bachelor's thesis defense: Trh studentských podnájmů v Brně | Theses on a related topic

28.
Paulenová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Technické rezervy v životním pojištění | Theses on a related topic

29.
Paulenová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Vybrané matematické modely pro rezervy v životním pojištěni | Theses on a related topic

30.
Pehalová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defense: Využití joinpoint regrese k predikci vývoje onkologických onemocnění | Theses on a related topic

31.
Pešková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Ekonometrický model determinant cen nemovitostí v Hradci Králové | Theses on a related topic

32.
Pokorná, Jana maiden name: Majerová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza ziskovosti zákazníků konkrétního podniku | Theses on a related topic

33.
Potočárová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Životní úroveň v zemích EU-27 | Theses on a related topic

34.
Přikrylová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Hodnocení klienta pro poskytnutí úvěru | Theses on a related topic

35.
Remo, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Master's thesis defence: Regresní kvantily | Theses on a related topic

36.
Románková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Physical Geography
Master's thesis defence: Podíl hlavních zdrojnic na celkovém průtoku Bečvy | Theses on a related topic

37.
Rychtaříková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Shluková analýza | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Shluková analýza | Theses on a related topic

38.
Sedlačík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Advanced Master's thesis defense: Aplikace vybraných klasifikačních metod v ekonomii | Theses on a related topic

39.
Skotáková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Problematika zaznamenávání úmrtních diagnóz v Listu o prohlídce zemřelého | Theses on a related topic

40.
Sluštíková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Vývoj vnitřní struktury města Zlín v období let 2001 - 2011: aplikace metod vícerozměrné analýzy | Theses on a related topic

41.
Svobodová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Nástroje regresní diagnostiky v analýze přežití | Theses on a related topic

42.
Škoda, Moses
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Bachelor's thesis defense: Testování rakouské teorie hospodářského cyklu | Theses on a related topic

43.
Šprtová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Metody oceňování exotických opcí | Theses on a related topic

44.
Štantejský, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Metoda nejmenších čtverců a její použití | Theses on a related topic

45.
Štrosová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Systém DRG pro úhradu akutní lůžkové péče | Theses on a related topic

46.
Weinerová, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Kompoziční analýza karbonátů na vybraných profilech při hranici tournai/visé | Theses on a related topic

47.
Zářecká, Michaela maiden name: Kroupová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011 | Theses on a related topic

48.
Zelinková, Hana maiden name: Švihálková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrů | Theses on a related topic

49.
Zelinková, Hana maiden name: Švihálková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Aplikace shlukovacích metod na data klinických registrů | Theses on a related topic

50.
Andrlová, Jarmila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Bachelor's thesis defense: Náklady vysokorychlostních tratí | Theses on a related topic