Theses on a related topic (having the same keywords):

molice, central europe, cervci, ochrana rostlin, insects, scale insects, diversity, roztoci, sklenikova fauna, hmyz, skudci rostlin, thrips, trasnenky, diverzita, greenhouse fauna, pests of plants, plant protection, whiteflies, mites, stredni evropa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Babej, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Vliv alelopatických vlastností invazivních neofytů na diverzitu říčních systémů | Theses on a related topic Display description

2.
Báča, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defence: Cestovní ruch a letecká doprava | Theses on a related topic

3.
Báňová, Sabina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana druhů rostlin, živočichů a nerostů v českém a slovenském právu | Theses on a related topic

4.
Bařinková, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Age management pro práci s vybranou věkovou skupinou zaměstnanců | Theses on a related topic

5.
Bednář, Ivo
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies
Master's thesis defence: Český filmový crowdfunding (2011–2016) | Theses on a related topic

6.
Beneš, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Social Anthropology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Láska a moc: mocenské vlivy na partnerské vztahy ve střední Evropě | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Láska a moc: mocenské vlivy na partnerské vztahy | Theses on a related topic

7.
Bureš, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defence: Koncepce tematické mapy vybraného prvku energetické infrastruktury střední Evropy. | Theses on a related topic

8.
Cahová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Fycology and Mykology)
Master's thesis defence: Ekologie a diverzita půdních rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán) | Theses on a related topic

9.
Čeněk, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah aspirace na manažerské místo, self-efficacy a genderových stereotypů | Theses on a related topic

10.
Dlapka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Zoology / Zoology
Master's thesis defence: Diverzita a evoluce monogeneí parazitujících kaprovité ryby vybraných oblastí Afriky | Theses on a related topic

11.
Dobřanský, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defence: Mapování rozsahu sněhové pokrývky z dat MODIS | Theses on a related topic

12.
Dostál, Vít
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / European Studies
Dissertation defence: Paradiplomacie českých krajů: regiony jako aktér mezinárodní politiky | Theses on a related topic

13.
Dvořáčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defence: Ekologie a taxonomie gramnegativních bakterií v Antarktidě | Theses on a related topic

14.
Floriánová, Irena maiden name: Machalová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Pedagogy
Master's thesis defence: Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (případová studie základní školy hlavního vzdělávacího proudu) | Theses on a related topic

15.
Gaja, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defence: Mapování charakteristik vegetačního krytu obrazových dat MODIS | Theses on a related topic

16.
Hajdová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: European Studies / European Studies, Public and Social Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defence: Analýza postojů k imigraci ve střední a východní Evropě | Theses on a related topic

17.
Hladký, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Porovnání vývoje zemí Střední Evropy v ekonomických a politických souvislostech 2. poloviny 20. století

18.
Hložánek, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Evropská konfliktní linie ve střední Evropě | Theses on a related topic

19.
Hofbauerová, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Energetický mix středoevropského regionu s důrazem na ČR a perspektivy spolupráce | Theses on a related topic

20.
Hrazdírová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Zahrádkář - producent čistých potravin či milovník chemie? | Theses on a related topic

21.
Hůlková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defence: Diverzita a ekologie terestrických sinic a řas v jeskyních CHKO Moravský kras | Theses on a related topic

22.
Chaloupková, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Vliv revitalizace vybraných rybníků v CHKO Žďárské vrchy na diverzitu fauny obojživelníků | Theses on a related topic

23.
James, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology / Czech Literature
Dissertation defence: Nůžkami a arabigumou sestavit zraňující svět | Theses on a related topic

24.
Janebová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defence: Rakousko a jeho vztah k regionu střední Evropy po konci studené války | Theses on a related topic

25.
Kašpar, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Analýza potenciálu přeshraničních integrovaných zón | Theses on a related topic

26.
Kneysová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defence: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Labeo (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů | Theses on a related topic

27.
Kolář, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Počasí a povodně ve střední a západní Evropě v zimě 1783/84 | Theses on a related topic

28.
Kolářová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Sociologie potravin a stravování: Entomofagie – využití jedlého hmyzu v potravě člověka. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sociologie potravin a stravování: Entomofagie – využití jedlého hmyzu v potravě člověka. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Potraviny jako riziko | Theses on a related topic

29.
Kotoučková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Časové změny v aktivitě a diverzitě netopýrů ve vchodech jeskyní | Theses on a related topic

30.
Kozlová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defence: Vážky (Odonata) vrchovištních jezírek na Šumavě | Theses on a related topic

31.
Králová, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defence: Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy | Theses on a related topic

32.
Krobotová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Philological Area Studies
Bachelor's thesis defence: Pojetí střední Evropy ve vybraných dílech Jaroslava Haška a Milana Kundery | Theses on a related topic

33.
Kroutil, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Středoevropská regionální spolupráce – případová studie Euroregionu Nisa, 1991-2009 | Theses on a related topic

34.
Kubíková, Markéta maiden name: Kijonková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Sběratelé a vztah k přírodě | Theses on a related topic

35.
Kučerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Imunogenetická analýza vnímavosti k melanomu u koní plemene Camargue | Theses on a related topic

36.
Lang, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Římští katolíci pod drobnohledem: komparativní analýza individuální sekularizace v zemích V4 | Theses on a related topic

37.
Macík, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Páteřní městské dráhy ve střední Evropě | Theses on a related topic

38.
Manová, Lada
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obsazování a složení orgánů kapitálových obchodních společností | Theses on a related topic

39.
Marková, Silvie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Philological Area Studies
Bachelor's thesis defence: Středoevropské osobnosti z českého kulturního prostoru | Theses on a related topic

40.
Merunková, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Master's thesis defence: Luční a pastvinná vegetace Jihlavských vrchů | Theses on a related topic

41.
Míč, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defence: Parazitičtí korýši afrických sladkovodních ryb | Theses on a related topic

42.
Michálková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Regional Geography and Regional Planning
Master's thesis defence: Prostorové strategie nízkonákladových leteckých dopravců ve střední Evropě | Theses on a related topic

43.
Michálková Slimáčková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Dissertation defence: Zhudebnění mešního ordinária ve střední Evropě druhé poloviny 17. století | Theses on a related topic

44.
Nedvědová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Master's thesis defence: Letecká doprava - sekundární letiště v Evropě | Theses on a related topic

45.
Novák, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany
Dissertation defence: Vegetace evropských dubohabřin | Theses on a related topic

46.
Nováková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defence: Diverzita a ekologie mikroskopických hub Antarktidy | Theses on a related topic

47.
Orsághová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Identifikace, charakterizace a porovnání vybraných proteolytických enzymů prachových a parazitických roztočů Dermatophagoides pteronyssinus a Varroa destructor | Theses on a related topic

48.
Pajdla, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza broušené kamenné industrie kultury s lineární keramikou | Theses on a related topic

49.
Palovský, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defence: Odklony (v trestním řízení) ve středoevropské srovnávací perspektivě (se zaměřením na Polsko, Slovensko a Českou republiku) | Theses on a related topic

50.
Pěničková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defence: Diverzita chrostíků (Trichoptera) tekoucích vod Šumavy | Theses on a related topic