Theses on a related topic (having the same keywords):

cell-free fetal dna, massive parallel sequencing, next generation sequencing, array-cgh, fetal genome, cffdna, genom plodu, invasive, fluorescencni in situ hybridizace, masivni paralelni sekvenovani, sekvenovani nove generace, polymerase chain reaction, whole-genome testing, polymerazova retezova reakce, celogenomove vysetreni, prenatal diagnosis, fluorescence in situ hybridization, prenatalni diagnostika, neinvazivni, volna fetalni dna, snp cip, non-invasive, comparative genomic hybridization, snp array, invazivni, komparativni genomova hybridizace, mlpa, screening

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Fraňková, Hedvika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Preimplantační genetická diagnostika: ovlivňuje přežívání embryí? | Theses on a related topic Display description

2.
Navrátil, Rostislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Neinvazivní prenatální diagnostika monogenních onemocnění | Theses on a related topic

3.
Synková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Molekulární diagnostika kostních dysplázií | Theses on a related topic

4.
Bouchalíková, Zuzana maiden name: Gocníková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Metody determinující frakci cirkulující volné fetální (cff) DNA v maternální plasmě: jejich aplikace v neinvazivní prenatální diagnostice | Theses on a related topic

5.
Daňková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Moderní molekulárně genetické postupy v prenatální diagnostice genetických chorob | Theses on a related topic

6.
Kopčilová, Johana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Identifikace genetických variant spojených s dědičnými neuromuskulárními onemocněními | Theses on a related topic

7.
Křapová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Studium uplatnění OspC proteinu při přenosu B. burgdorferi s.l. | Theses on a related topic

8.
Křapová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce kaspáz s OspC proteinem B. burgdorferi s.l. | Theses on a related topic

9.
Loubalová, Dominika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Význam genomických studií genetické variability populací pomocí technologie masivního paralelního sekvenování pro klinickou praxi | Theses on a related topic

10.
Rozehnalová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Volná fetální DNA v plazmě těhotných žen a její využití pro účely prenatální genetické diagnostiky | Theses on a related topic

11.
Vojtková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Volná fetální DNA u různých komplikací souvisejících s těhotenstvím | Theses on a related topic

12.
Bouchalíková, Zuzana maiden name: Gocníková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Určení fetální frakce pro neinvazivní prenatální screening monogenních chorob (NIPS-M) | Theses on a related topic

13.
Brejcha, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Prognostické faktory a klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie detekovaná metodami fluorescenční in situ hybridizace a cytogenetickým vyšetřením po stimulaci CpG oligonukleotidy a interleukinem-2 | Theses on a related topic

14.
Brožová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Analýza genových interakcí na základě mikročipů a CGH čipů a jejich využití jako prediktorů u pacientů s mnohočetným myelomem | Theses on a related topic

15.
Černá, Jana maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Stanovení exprese antigenů na nádorových buňkách metodou multiparametrické flowcytometrie | Theses on a related topic

16.
Daňková, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Využití analýzy volné fetální DNA v prenatální diagnostice vybraných monogenních chorob | Theses on a related topic

17.
Francová, Pamela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Malování rostlinných chromozomů | Theses on a related topic

18.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití sekvenování nové generace ve studiu krátkých RNA u nádorových onemocnění | Theses on a related topic

19.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Využití sekvenování nové generace ve studiu mikroRNA u kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

20.
Hladílková, Eva maiden name: Zrnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Využití techniky MLPA (multiplex ligation probe amplification) při studiu geneticky podmíněných onemocnění u člověka | Theses on a related topic

21.
Horňák, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace | Theses on a related topic

22.
Chaloupka, Anna maiden name: Kilianová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Nové trendy ve výzkumu patofyziologie a terapie srdečního selhání | Theses on a related topic

23.
Chyra, Zuzana maiden name: Kufová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genomické studie u monoklonálních gamapatií | Theses on a related topic

24.
Ježová, Marta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Patology (4-years) / Pathology
Dissertation defense: Srovnání výsledků prenatální diagnostiky s fetální autopsií | Theses on a related topic

25.
Konečná, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Struktura společenstev prokaryot v podélném profilu toku | Theses on a related topic

26.
Králová, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium leukemických kmenových buněk pomocí dropletové digitální PCR a sekvenování nové generace (NGS), nové strategie pro studium na úrovni jedné buňky a vzácných populací | Theses on a related topic

27.
Lerch, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam real time PCR pro studium historické DNA. | Theses on a related topic

28.
Macigová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné mikrodeleční syndromy detekované pomocí molekulárně cytogenetických metod | Theses on a related topic

29.
Navrátilová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncepty "wrongful life" a "wrongful birth" z hlediska ochrany lidských práv | Theses on a related topic

30.
Nechvátalová, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Zdravý životní styl u dítěte s Downovým syndromem | Theses on a related topic

31.
Pačínková, Anna maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Podíl falešné pozitivity ve studiích alternativního sestřihu v závislosti na volbě mapovacího algoritmu pro RNAseq dat | Theses on a related topic

32.
Piscová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití technik sekvenování nové generace (NGS) v prenatální a preimplantační genetické diagnostice | Theses on a related topic

33.
Polák, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Internal Medicine (4-years) / Internal Medicine
Dissertation defense: Kdy zahájit empirickou antibiotickou léčbu u komunitní gastroenterokolitidy? | Theses on a related topic

34.
Rathouzská, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu – analýza mutačního stavu genů u metastazujícího onemocnění | Theses on a related topic

35.
Szmucová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Instrumentální a biologické in vitro metody stanovení neurotoxických metabolitů sinic | Theses on a related topic

36.
Šandorová, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Vývoj chřipkové epidemie v Jihomoravském kraji v sezóně 2014/2015 | Theses on a related topic

37.
Štítkovcová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza PIWI-interagujících RNA u pacientů s kolorektálním karcinomem s využitím sekvenování nové generace | Theses on a related topic

38.
Švarcová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Genetické příčiny vrozených srdečních vad | Theses on a related topic

39.
Tvrzníková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Polyploidie v evoluci rostlin a její důsledky | Theses on a related topic

40.
Vallová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Charakterizácia vrodených a získaných chromozómových aberácií pomocou techník komparatívnej genómovej hybridizácie s vyšším rozlíšením (HR-CGH) a array-CGH | Theses on a related topic

41.
Veselá, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace mikroduplikací u pacientů s mentální retardací a vrozenými vadami | Theses on a related topic

42.
Veverková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Přínos nové generace sekvenování v diagnostice dědičných kardiologických onemocnění | Theses on a related topic

43.
Vorel, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Bioinformatické analýzy "-omů" parazitických červů se zaměřením na serinové peptidázy Eudiplozoon nipponicum | Theses on a related topic

44.
Wilczková, Miroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Současné možnosti a trendy v oblasti prenatální diagnostiky | Theses on a related topic

45.
Zapletalová, Martina maiden name: Pečinková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Monitoring of the ruminal microbiome dynamics depending on the environment | Theses on a related topic

46.
Banotová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Volná DNA a určování příbuznosti | Theses on a related topic

47.
Baranová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Bayesovské mapování nemocí pro hodnocení zátěže populace zhoubnými nádory | Theses on a related topic

48.
Baron, Larysa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Master's thesis defence: Záchyt rizikových diagnóz na optometrickém pracovišti | Theses on a related topic

49.
Bartoš, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Ecotoxicology
Advanced Master's thesis defense: Toxicity and Genotoxicity of Azaarenes using in Vitro Screening Bioassays | Theses on a related topic

50.
Běhounková, Leona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Artefiletická facilitace a intervence rizikových žáků na 2. stupni základní školy | Theses on a related topic