Theses on a related topic (having the same keywords):

diagnostika, kultivace, 1, antimanan, pcr, diagnosis, cultivation, mikroskopie, infection, mannan, aspergillus, manan, mucormycetes, antimannan, mukormycety, hrm, infekce, candida, 3-?-d-glukan, galaktomanan, 3-?-d-glucan, isolation, microscopy, galactomannan, dna, izolace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bezdíček, Matěj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defence: Laboratorní diagnostika invazivních mykotických infekcí | Theses on a related topic Display description

2.
Plevová, Kristina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mikrobiální DNA v klinických vzorcích jako marker invazivních infekcí u imunokompromitovaných pacientů | Theses on a related topic

3.
Horáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defence: Možnosti izolace a identifikace hygienicky významných bakterií ve vodách | Theses on a related topic

4.
Bláhová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Techniky izolace a kultivace lišejníkových fotobiontů | Theses on a related topic

5.
Petráš, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defence: Laboratorní izolace a kultivace zoonotického mikroorganismu Borrelia burgdorferi sensu lato | Theses on a related topic

6.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defence: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

7.
Dendis, Miloš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Advanced Master's thesis defence: Detekce a identifikace patogenních mikromycet metodou PCR-RFLP a možné aplikace v klinické praxi | Theses on a related topic

8.
Dvořák, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defence: Metody detekce vybraných zoonotických mikroorganismů (Borrelia burgdorferi sensu lato, Ricketsia spp.) využívané v klinické praxi | Theses on a related topic

9.
Foralová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Vývoj diagnostických metod pro detekci vybraných původců virových onemocnění včely medonosné | Theses on a related topic

10.
Hollý, Samuel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Optics and Optometry / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defence: Genetika očných chorôb v klinickej praxi. Možnosti vyšetrenia a liečby. | Theses on a related topic

11.
Chocholáč, Dalimil
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Surgery (4-years) / Surgery
Dissertation defence: Tuberkulózní a ostatní mykobakteriální záněty v kloubních oblastech - diagnostika, terapie, úskalí léčby, komplikace | Theses on a related topic

12.
Křenková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Laboratorní diagnostika parotitidy | Theses on a related topic

13.
Michnová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Kultivace kmenů Borrelia burgdorferi sensu lato a detekce těchto mikroorganismů u odchycených hlodavců | Theses on a related topic

14.
Ráčil, Zdeněk
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Oncology
Dissertation defence: Optimalizace diagnostiky a terapie závažných oportunních mykotických infekcí u nemocných s hematologickými malignitami a po transplantaci krvetvorných buněk | Theses on a related topic

15.
Tvarůžková, Marta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Mikrobiologická diagnostika anaerobních infekcí | Theses on a related topic

16.
Weinbergerová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Oncology and Hematology / Hematology
Dissertation defence: Využití nekultivačních metod pro optimalizaci diagnostiky invazivních mykotických infekcí z tekutiny získané bronchoalveolární laváží u imunokompromitovaných nemocných | Theses on a related topic

17.
Albrechtová, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defence: In vitro metody a jejich relevance vůči situaci in vivo - nové trendy v experimentech s tkáňovými kulturami | Theses on a related topic

18.
Andrášková, Michala
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Možnosti terapie u lidí trpících tinnitem | Theses on a related topic

19.
Balatá, Pavlína maiden name: Svobodová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defence: Žák se specifickou poruchou učení na střední škole | Theses on a related topic

20.
Bartková, Margita
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Využití metod molekulární biologie v detekci Toxoplasma gondii | Theses on a related topic

21.
Bártová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Kvalita života osob s roztroušenou sklerózou | Theses on a related topic

22.
Baslíková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Psychosociální aspekty rakoviny prsu | Theses on a related topic

23.
Bernátek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture (4-years) / Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies
Dissertation defence: Promítání v divadlech před první světovou válkou: genealogická sonda do vztahů představení a projekce a konstrukce divadelní specifičnosti | Theses on a related topic

24.
Botíková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defence: Enzymová imunostanovení pro diagnostiku bakteriálních chorob včel | Theses on a related topic

25.
Brázdilová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Fenomén izolace a osamělosti z pohledu seniorské populace | Theses on a related topic

26.
Březovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Petrografické studium ostatní kamenné industrie z neolitických sídlišt Brno-Holásky a Velatice | Theses on a related topic

27.
Bursíková, Olga
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Informovanost všeobecných sester v prevenci profesionálních nákaz | Theses on a related topic

28.
Butulová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Problematika kompliance u klientů s ADHD | Theses on a related topic

29.
Caska, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Diagnostika svalových disbalancí ve sportovní gymnastice | Theses on a related topic

30.
Cielecká, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Komplexní rozvoj dětí s poruchou autistického spektra v předškolním vzdělávání | Theses on a related topic

31.
Čermáková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Sociální postavení dětí se specifickými poruchami učení ve třídním kolektivu | Theses on a related topic

32.
Černá, Alžběta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Visual Arts for Education
Bachelor's thesis defence: Mlčení. Cesta. Samota. | Theses on a related topic

33.
Černý, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Metanogenní archea v průběhu chronického idiopatického zánětu střev | Theses on a related topic

34.
Ďásková, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Školní zralost dětí se sluchovým postižením | Theses on a related topic

35.
Davidová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Vliv celiakie na kvalitu života člověka | Theses on a related topic

36.
Dittrichová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Reedukační postupy u dětí se specifickými poruchami učení v rámci mimoškolních aktivit | Theses on a related topic

37.
Dluhoš, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Multirezoluční výběr příznaků pro rozpoznávání v obrazech mozku z magnetické rezonance | Theses on a related topic

38.
Dobrovolná, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Riziko infekce při práci Zdravotnického záchranáře | Theses on a related topic

39.
Doleželová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Molekulární diagnostika Chlamydia trachomatis | Theses on a related topic

40.
Dostálová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Optimalizace podmínek kultivace řas a sinic polárních oblastí s využitím různých kultivačních přístupů | Theses on a related topic

41.
Douchová, Hana maiden name: Gajdušková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Úroveň sluchové percepce u dítěte s kochleárním implantátem předškolního a mladšího školního věku | Theses on a related topic

42.
Drbušková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Motivace dobrovolníku v Son-rise Programu využívaného u dětí s autismem | Theses on a related topic

43.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defence: Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí | Theses on a related topic

44.
Dundálková, Eva maiden name: Okřesková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Profesionální nákazy v práci sestry intenzivní péče | Theses on a related topic

45.
Duranová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava značených lektinů pro bioanalytické účely | Theses on a related topic

46.
Elsner, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Přístupy pro diferenciaci embryonálních kmenových buněk do neurální linie | Theses on a related topic

47.
Ermisová, Ada maiden name: Paluzgová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Akutní respirační onemocnění jako zdravotní riziko pro zdravotnické záchranáře a jejich prevence | Theses on a related topic

48.
Fedáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Diagnostika školní zralosti u dětí předškolního věku v mateřské škole Montessori v porovnání s běžnou mateřskou školou | Theses on a related topic

49.
Fialová Kučerová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Význam kvantitativní detekce herpetických virů u pacientů po orgánových transplantacích | Theses on a related topic

50.
Foralová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defence: Virové choroby včely medonosné (Apis mellifera) | Theses on a related topic