Theses on a related topic (having the same keywords):

staly rozhodci soud, rozhodci nalez, arbitration, arbitrability, rozhodce, court, setting aside an arbitral award, rozhodci smlouva, soud, spotrebitelsky spor, arbitrabilita, civilni rizeni, exekucni rizeni, arbitral award, vykon rozhodciho nalezu, spotrebitel, arbitrator, execution proceedings, consumers dispute, rozhodci rizeni, obcanske soudni rizeni, zruseni rozhodciho nalezu, permanent arbitral court, civil proceedings, arbitration agreement, enforcement of arbitral award, consumer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Prná, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v rozhodčím řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Henčlová, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách | Theses on a related topic

3.
Hrušková, Kateřina maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách | Theses on a related topic

4.
Krajča, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přezkum rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

5.
Smečka, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnka v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

6.
Stašková, Erika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Fórum a jeho význam v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

7.
Bučková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah mezinárodní arbitráže a insolvenčního řízení ve vybraných zemích EU | Theses on a related topic

8.
Fiedlerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnka v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

9.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defense: Rozhodčí řízení v ČLR se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčí smlouvy | Theses on a related topic

10.
Jamborová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Zrušení rozhodčího nálezu v českém právním řádu | Theses on a related topic

11.
Krejčí, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Exekuce rozhodčího nálezu ve spotřebitelských věcech | Theses on a related topic

12.
Kyselovská, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Zrušení rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

13.
Mandát, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Aktuální problémy rozhodčího řízení | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Aktuální problémy rozhodčího řízení

14.
Pešatová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení sporů dotčených korupcí v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

15.
Pruška, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah soudů a rozhodčích soudů | Theses on a related topic

16.
Ševčík, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní otázky rozhodčího řízení | Theses on a related topic

17.
Czendliková, Nela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Zrušení rozhodčího nálezu - vybrané otázky | Theses on a related topic

18.
Drličková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defense: Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

19.
Faltus, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: International Private Law)
Advanced Master's thesis defense: Osoba rozhodce v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

20.
Forst, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí řízení v ČR - na cestě k reformě nebo ke kosmetickým úpravám? | Theses on a related topic

21.
Hild, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přípustnost k řešení sporů v rozhodčím řízení z pohledu kontrolních funkcí soudů | Theses on a related topic

22.
Hlubuček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Multiple Claims From Multiple Contracts in International Commercial Arbitration | Theses on a related topic

23.
Králíček, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení spotřebitele ve vztazích s mezinárodním prvkem | Theses on a related topic

24.
Loutocký, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Law Information and Communication Technologies
Dissertation defense: Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů | Theses on a related topic

25.
Michalcová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zrušení rozhodčího nálezu - komparace úpravy v českém a slovenském právu | Theses on a related topic

26.
Peterková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nestrannost a nepodjatost rozhodce z pohledu právního řádu České republiky a Rakouska - komparativní studie | Theses on a related topic

27.
Peterková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: International Private Law)
Advanced Master's thesis defense: Komparace předpokladů pro výkon funkce rozhodce z pohledu české a polské právní úpravy | Theses on a related topic

28.
Prokopová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Alternativní řešení sporů u spotřebitelských úvěrů | Theses on a related topic

29.
Suchá, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí doložka ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech | Theses on a related topic

30.
Ševčíková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí smlouva - vybrané aspekty | Theses on a related topic

31.
Šmerdová, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení soutežních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

32.
Šolcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu podle Newyorské úmluvy | Theses on a related topic

33.
Vráželová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí řízení ve světle stanovisek a rozhodnutí českých soudů | Theses on a related topic

34.
Bandúrová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnka a rozhodčí řízení | Theses on a related topic

35.
Bandúrová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právní aspekty cestovního ruchu | Theses on a related topic

36.
Dittrichová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení sporů mezi státy v mezinárodním právu | Theses on a related topic

37.
Herboczková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defense: Způsoby výběru práva rozhodného pro meritum sporu v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

38.
Hlavačka, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika rozhodčího řízení v Čínské lidové republice | Theses on a related topic

39.
Jančová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Institut zrušení rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

40.
Kuncová, Jana maiden name: Potužníková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Ochrana spotřebitele v platebním styku | Theses on a related topic

41.
Kyjovský, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řád Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Řád Rozhodčího soudu při MOK v Paříži - komparativní studie | Theses on a related topic

42.
Novotný, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Rozhodčí řízení a rozhodčí doložky jako nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách Komparace právní úpravy České republiky, Slovenské republiky, Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky | Theses on a related topic

43.
Pilmajerová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zrušení rozhodčího nálezu soudem | Theses on a related topic

44.
Rozehnal, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí smlouva základ pro založení pravomoci/příslušnosti rozhodců | Theses on a related topic

45.
Šmahajová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí řízení ad hoc podle Evropské úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži | Theses on a related topic

46.
Štencel, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: K otázce arbitrability sporů v některých sporných typových případech | Theses on a related topic

47.
Šváb, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Osoba rozhodce z pohledu zákona o rozhodčím řízení | Theses on a related topic

48.
Wiedermann, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důvody a důsledky zrušení rozhodčího nálezu

49.
Arsovski, Kristijan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu soukromém - srovnání unijní a srbské úpravy | Theses on a related topic

50.
Barabáš, Boris
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodcovský nález v medzinárodnom rozhodcovskom konaní | Theses on a related topic