Theses on a related topic (having the same keywords):

organizovana zlocinecka skupina, criminal procedure code, kriminalita, zlocinne spolceni, organizovany zlocin, boj proti organizovanemu zlocinu, criminal code, trestni rad, organized crime, fight against organized crime, trestni zakonik, criminality, organized criminal group

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Elicer, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Hodnocení zneužívání návykových látek u žáků na 2. stupni základní školy z pohledu město - vesnice | Theses on a related topic Display description

252.
Elicer, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Srovnání drogové scény u žáků středních škol ve věku 16 – 17 let ve vybraných zemích Evropy | Theses on a related topic

253.
Faberová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kriminalita dětí a mládeže: právně-sociologický rozbor | Theses on a related topic

254.
Fabišík, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužívání alkoholu jako aktuální právní problém (psychologické aspekty)

255.
Fejfuša, Lubomír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Za pokladnou bez zaplacení | Theses on a related topic

256.
Fichnová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochranná opatření se zaměřením na ochranné léčení a zabezpečovací detenci | Theses on a related topic

257.
Fichtner, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Organizace a působnost německé a české veřejné žaloby | Theses on a related topic

258.
Filip, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Funkce trestu a trestání v současné společnosti | Theses on a related topic

259.
Filipová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Legalizace prostituce v České republice | Theses on a related topic

260.
Firstová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Kriminalita mládeže jako etopedický problém | Theses on a related topic

261.
Firstová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Advanced Master's thesis defense: Věk dítěte jako determinanta trestně právní odpovědnosti z hlediska etopedie | Theses on a related topic

262.
Fochlerová, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dětská delikvence (aktuální právní a psychologické otázky) | Theses on a related topic

263.
Fojt, Dominik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochranná opatření jako druh trestní sankce | Theses on a related topic

264.
Forstová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva | Theses on a related topic

265.
Gaľo, Dušan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postih zločinného spolčení podle trestního zákona | Theses on a related topic

266.
Golková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Dovolání | Theses on a related topic

267.
Guoth, Maroš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Bezpečnostné riziká vstupu Turecka do Európskej únie | Theses on a related topic

268.
Hájek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestněprávní úprava počítačové kriminality | Theses on a related topic

269.
Hama, Matyáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestný čin zneužití informací v obchodním styku podle § 255 TrZ z hlediska juristického a kriminologického | Theses on a related topic

270.
Hampl, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestání spolupachatelství a pachatelství trestného činu ve prospěch zločinného spolčení | Theses on a related topic

271.
Hanák, Filip
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Socioekonomické důsledky migrace v zemích západní Evropy | Theses on a related topic

272.
Hanusová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Znalec v trestním řízení | Theses on a related topic

273.
Hanušová, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Funkce trestu a trestání v moderní společnosti. Filosoficko-právní analýza problému. | Theses on a related topic

274.
Hanzalová, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Crime and Gender from Moll Flanders to The Woman in White | Theses on a related topic

275.
Hanzlíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Páchání trestné činnosti žen | Theses on a related topic

276.
Hapala, Viktor
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Selhávání státu ve Venezuele po roce 2013 | Theses on a related topic

277.
Havlíčková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Politické procesy z padesátých let minulého století | Theses on a related topic

278.
Havlová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Neodkladné a neopakovatelné úkony | Theses on a related topic

279.
Havrila, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestný čin loupeže z pohledu juristického a kriminologického | Theses on a related topic

280.
Hellebrandová, Hana maiden name: Blažková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Počítačová kriminalita | Theses on a related topic

281.
Hladík, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Penologie a penitenciaristika v českém vězeňském systému | Theses on a related topic

282.
Hlávková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Možné příčiny sklouzávání po šikmé ploše některých mladistvých | Theses on a related topic

283.
Hlucháňová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Organizovaný zločin na území ČR a boj s ním | Theses on a related topic

284.
Hocko, Štefan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Albánsky organizovaný zločin na území tzv. Veľkého Albánska | Theses on a related topic

285.
Holá, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Political Science
Bachelor's thesis defense: Albánský organizovaný zločin v ČR | Theses on a related topic

286.
Holíková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Spolupráce školy a příslušných orgánů ve věcech péče o nezletilé a při projednávání delikventních činů dětí | Theses on a related topic

287.
Holíková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Prevence kriminality a sociální práce se seniory | Theses on a related topic

288.
Houdek, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Policejní orgán a státní zástupce v přípravném řízení před a po účinnosti novely trestního řádu č. 265/2001 Sb.

289.
Hrazdira, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Problematika výchovy, vzdělávání a mravního ohrožení romských dětí a mládeže pod vlivem vlastního etnika a majoritní společnosti | Theses on a related topic

290.
Hrnčířová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trest a kriminalita ze sociologické perspektivy | Theses on a related topic

291.
Hubáček, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výjimečný trest - hmotněprávní a procesněprávní aspekty | Theses on a related topic

292.
Hudeček, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Příčiny protiprávního jednání u osob mladších 18 let | Theses on a related topic

293.
Hybská, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Probační programy jako forma resocializace mladistvých delikventů | Theses on a related topic

294.
Chládková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Boj se zločinem – soubor publicistických reportáží pro časopis Reportér | Theses on a related topic

295.
Chmelková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kriminalita dětí a mládeže v sociologicko právní perspektivě | Theses on a related topic

296.
Chroboková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Organizovaný zločin v České republice | Theses on a related topic

297.
Chválová, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Příčiny vzniku bezdomovství | Theses on a related topic

298.
Jahelka, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Omezení osobní svobody formou zajištění podle trestního řádu a zákona o Policii ČR | Theses on a related topic

299.
Janáková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální otázky dětské delikvence (psychologické a právní aspekty) | Theses on a related topic

300.
Jandásek, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost zdravotnických pracovníků | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost zdravotnických pracovníků | Theses on a related topic