Theses on a related topic (having the same keywords):

znalecky ustav, expert institute, criminal proceeding, znalecky posudek, criminology, specialist?s statement, znalec, expert opinion, consultant, znalecne, trestni rad, evidence, konzultant, trestni rizeni, kriminalistika, odborne vyjadreni expert, dokazovani, expert?s fees, code of criminal proceeding

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kocián, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Využití odborníků a znalců při kriminalistické činnosti | Theses on a related topic Display description

2.
Hanusová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Znalec v trestním řízení | Theses on a related topic

3.
Prosová, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v trestním řízení | Theses on a related topic

4.
Szotkovská, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úloha znalců v oboru zdravotnictví v trestním řízení | Theses on a related topic

5.
Borůvková, Lucie maiden name: Reifová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní znalci z oboru psychologie a psychiatrie v trestním řízení | Theses on a related topic

6.
Brabec, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním a trestním řízení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním a trestním řízení | Theses on a related topic

7.
Radová, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Postavení znalce ve správním řízení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Postavení znalce ve správním řízení | Theses on a related topic

8.
Trávníková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním procesu | Theses on a related topic

9.
Kothánek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vytěžování důkazů z vypočetní techniky | Theses on a related topic

10.
Kučerová, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Meze přípustnosti prostředků dokazování v trestním procesu | Theses on a related topic

11.
Masopust, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Využití odborníků a znalců při kriminalistické činnosti | Theses on a related topic

12.
Nimrichterová, Radoslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Konzultant, odborník a znalec v trestním řízení | Theses on a related topic

13.
Piska, Marcel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestní řízení a znalec | Theses on a related topic

14.
Rosák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defence: Specifické procesní aspekty vybraných trestných činů v dopravě | Theses on a related topic

15.
Uhlířová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním řízení soudním | Theses on a related topic

16.
Vintrová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náležitá odborná úroveň poskytování zdravotních služeb z trestněprávního hlediska | Theses on a related topic

17.
Zeman, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Rekonstrukce a rekognice trestného činu | Theses on a related topic

18.
Barnetová, Sandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v trestním řízení se zaměřením na zásadu vyhledávací, zásadu presumpce neviny a zásadu materiální pravdy | Theses on a related topic

19.
Březina, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociologicko-právní aspekty vztahu psychologa a pacienta | Theses on a related topic

20.
Buček, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v přípravném řízení | Theses on a related topic

21.
Čavojská, Darina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním soudním řízení | Theses on a related topic

22.
Dombrovský, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Znalecké dokazování v civilním řízení soudním | Theses on a related topic

23.
Fano, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Teoretické aspekty odhalování korupce | Theses on a related topic

24.
Havel, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty extremismu v České republice | Theses on a related topic

25.
Chvíla, Emanuel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Kriminalistická stopa jako důkazní prostředek v trestním řízení | Theses on a related topic

26.
Jež, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defence: Hospodářská kriminalita z pohledu berního práva | Theses on a related topic

27.
Klapil, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty extremismu v České republice | Theses on a related topic

28.
Klimendová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výslech jako důkazní prostředek se zaměřením na jeho taktiku | Theses on a related topic

29.
Knotková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zacházení s nepříčetnými pachateli v českém trestním právu | Theses on a related topic

30.
Krejčová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odklony v trestním řízení | Theses on a related topic

31.
Kysilková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v přípravném řízení | Theses on a related topic

32.
Mazák, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Procesní postavení soudního znalce ve správním řízení | Theses on a related topic

33.
Mynaříková, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování jako proces zjišťování skutkového stavu věci v trestním řízení | Theses on a related topic

34.
Roušar, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rekognice osob v trestním řízením | Theses on a related topic

35.
Schwarz, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestní řízení ve věcech mladistvých | Theses on a related topic

36.
Sládková, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Rekognice v trestním řízení | Theses on a related topic

37.
Slavětínský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Znalecký posudek jako jeden z důkazních prostředků | Theses on a related topic

38.
Svrček, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defence: Problematika dokazování v průběhu trestního řízení
Advanced Master's thesis defence: Problematika dokazování v průběhu trestního řízení | Theses on a related topic

39.
Tamaškovičová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Využitelnost elektronických důkazů v trestním řízení a meze jejich věrohodnosti | Theses on a related topic

40.
Titzová, Dagmar maiden name: Kozáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defence: Rekognice | Theses on a related topic

41.
Tuhá, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika odhalování a objasňování daňových trestných činů v přípravném řízení | Theses on a related topic

42.
Vaněček, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Criminal Law
Dissertation defence: Problematické aspekty dokazování v trestním řízení | Theses on a related topic

43.
Vejvodová, Dita
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teorie plodů otráveného stromu a její aplikace v českém trestním řízení | Theses on a related topic

44.
Vykoukal, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Stadia aplikačního procesu | Theses on a related topic

45.
Zdráhalová, Anna Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Forenzní vědy v kriminalistice | Theses on a related topic

46.
Backová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2021, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / English Language for Education, Chemistry for Education
Bachelor's thesis defence: Mladý chemik forenzním kriminalistou | Theses on a related topic

47.
Bačíková Angyalossy, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defence: Dovolání v trestním řízení se zaměřením na současnou problematiku | Theses on a related topic

48.
Bárová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronické důkazní prostředky v přípravném řízení trestním | Theses on a related topic

49.
Bartl, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení advokáta v českém trestním řízení de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

50.
Bednarská, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika trestního řízení u trestných činů proti dětem | Theses on a related topic