Theses on a related topic (having the same keywords):

ustava, eu charter of fundamentals rights, convention, umluva, evropsky soud pro lidska prava, trestni rad. right to a fair trial, pravo na spravedlivy proces, charta, charter of fundamental rights and freedoms, listina zakladnich prav a svobod, criminal procedure., constitution, european court of human rights

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Dostálová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada materiální pravdy a presumpce neviny při dokazování trestné činnosti | Theses on a related topic Display description

202.
Doubková, Veronika maiden name: Helferová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nejvyšší správní soud a judikatura ESLP | Theses on a related topic

203.
Dufková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana | Theses on a related topic

204.
Felcman, Jindřich
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Korupční jednání v kontextu teorií morálního usuzování | Theses on a related topic

205.
Filipová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Úmluva o kazetové munici jako nástroj prevence a redukce užívání kazetové munice | Theses on a related topic

206.
Friess, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Zákaz libovůle jako ústavní imperativ veřejné správy | Theses on a related topic

207.
Glettnik, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestněprávní a trestně procesní aspekty domovní svobody | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Průběh dokazování jiné návykové látky u osoby podezřelé z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky | Theses on a related topic

208.
Gloc, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

209.
Grycová, Michala
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vlastnické právo | Theses on a related topic

210.
Hadwigerová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany soukromí člověka | Theses on a related topic

211.
Hájek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Lidskoprávní dopady medializace trestních případů | Theses on a related topic

212.
Hanák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Constitutional Law and Theory of State)
Advanced Master's thesis defence: Koncept lidských práv a jeho dopad na výkon práva v demokracii | Theses on a related topic

213.
Havelková, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžná opatření v civilním sporném procesu | Theses on a related topic

214.
Havrda, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na obhajobu v trestním řízení | Theses on a related topic

215.
Helešic, Nikola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defence: Základy liberálního myšlení
Bachelor's thesis defence: Liberalismus a dělba moci | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Dělba moci v ústavním systému České republiky | Theses on a related topic

216.
Herrmann, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: "Stones that be counterfeit": The Decadent Worlds of Thomas Middleton | Theses on a related topic

217.
Hertl, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Aplikace čl. 6 EÚLP na správní řízení vedené v ČR | Theses on a related topic

218.
Hlinková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Monetární politika ČNB | Theses on a related topic

219.
Hofmannová, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Non-conformist hero in Thomas Hardy's novels. Comparaison of main characters in the novels Jude the Obscure and Tess of the D'Urbervilles | Theses on a related topic

220.
Hornová, Alice
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Disent na severní Moravě v 80. letech Orální historie | Theses on a related topic

221.
Horváthová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Povinnost "dodat zboží" dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Povinnost "dodat zboží" dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

222.
Hosťovecká, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Breaking Convention: Gaskell's Unruly Heroines | Theses on a related topic

223.
Hradilová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Haagská úmluva o civilněprávních aspektech únosů dětí a Evropská úmluva o lidských právech | Theses on a related topic

224.
Hrubá, Ondřejka maiden name: Šolcová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Proces sjednávání mezinárodní smlouvy | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Proces sjednávání mezinárodní smlouvy | Theses on a related topic

225.
Hrušková, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

226.
Chupík, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana | Theses on a related topic

227.
Chvojka, Šimon
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní rozhodnutí jako pramen práva? (srovnání povahy rozhodnutí ESLP, SD EU a českých soudů) | Theses on a related topic

228.
Imrichová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Srovnání občanských práv a svobod v našich dosavadních ústavách od r. 1918 - dosud | Theses on a related topic

229.
Jakoubková, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Finanční aspekty práva na obhajobu | Theses on a related topic

230.
Jankanič, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva a Soudu ESVO na judikaturu Evropského soudního dvora | Theses on a related topic

231.
Janoušková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defence: Úloha veřejného ochránce práv v systému soudnictví
Advanced Master's thesis defence: Úloha veřejného ochránce práv v systému soudnictví | Theses on a related topic

232.
Jarabinská, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústava v Evropské unii | Theses on a related topic

233.
Jarinová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní limity trestního řízení | Theses on a related topic

234.
Jezdinský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

235.
Jílek, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana

236.
Jiroudková, Marta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa a právo na informace | Theses on a related topic

237.
Jurisová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces | Theses on a related topic

238.
Kadlčková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Kompetence našich prezidentů | Theses on a related topic

239.
Kameníková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Materiální ohnisko ústavy | Theses on a related topic

240.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti versus svoboda projevu | Theses on a related topic

241.
Karásková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defence: Rádlova Válka Čechů s Němci v dobové a současné diskusi | Theses on a related topic

242.
Karfíková, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncentrace řízení | Theses on a related topic

243.
Kolaja, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Odklony v trestním řízení z pohledu praxe | Theses on a related topic

244.
Kopecká, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah komunitární ochrany lidských práv k systému Rady Evropy | Theses on a related topic

245.
Kopečný, Zdeněk
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defence: Právo na informace jako součást svobody projevu | Theses on a related topic

246.
Koptiš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život: Interrupce jako právní problém?

247.
Kosmáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právnická osoba jako obviněný v trestním řízení | Theses on a related topic

248.
Košařová, Jiřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

249.
Košelková, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Lidská práva za zdmi věznice | Theses on a related topic

250.
Kotrsová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kritická analýza právní úpravy odvolacího řízení a možnosti de lege ferenda | Theses on a related topic