Theses on a related topic (having the same keywords):

verifikace, algoritmus prohledavani do hloubky, dosazitelnost v grafu, dynamicky graf, akceptujici cykly v grafu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Benada, Luděk
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Finance and Accounting (4-years) / Finance
Dissertation defense: Hedging energetických komodit prostřednictvím vybraných derivátových nástrojů | Theses on a related topic Display description

2.
Beneš, Nikola
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelování pro verifikační nástroj DiVinE

3.
Blahoudek, František
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Nástroje pro automatickou analýzu dynamicky alokované paměti | Theses on a related topic

4.
Čermák, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Porovnání modelovacích schopností verifikačních nástrojů | Theses on a related topic

5.
Forejt, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Graficke rozhraní pro komunikaci s nástrojem DiVinE | Theses on a related topic

6.
Fritzová, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Verifikace nově instalovaných POCT analyzátorů acidobazické rovnováhy na pracovištích intenzivní medicíny | Theses on a related topic

7.
Ha Trinh, Hung Son
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Oko jako biometrický identifikátor | Theses on a related topic

8.
Hamerník, Jakub
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Technology Security
Master's thesis defence: Autentizační metody používané k obnově přihlašovacího hesla | Theses on a related topic

9.
Kelnar, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Informovanost pedagogických pracovníků základních škol o problematice poruch příjmu potravy | Theses on a related topic

10.
Kriho, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Parallel and Distributed Systems
Bachelor's thesis defense: Post-mortem analýza stavového prostoru | Theses on a related topic

11.
Lapáček, Vladimír
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: DiVinE - modul pro swapování stavů do sítě

12.
Milata, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Verifikace konečných systémů pomocí SMT-solveru | Theses on a related topic

13.
Plotěný, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vytvoření modelu výtahů se sběrným řízením | Theses on a related topic

14.
Plotěný, Ondřej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vytvoření modelu výtahů se sběrným řízením | Theses on a related topic

15.
Rožnovský, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Bachelor's thesis defense: Společnost a metodologie přírodních věd u K. R. Poppera | Theses on a related topic

16.
Slabá, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Srovnání problematiky elektronických identifikačních karet v Itálii a v České republice | Theses on a related topic

17.
Stražovský, Oldřich
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2003, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Efektivní analýza ohraničených Petriho sítí | Theses on a related topic

18.
Šimeček, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Popper a Feyerabend (diskuse o pojetí vědy) | Theses on a related topic

19.
Šimeček, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Social Studies Basics
Master's thesis defence: Popper a Feyerabend (diskuse o pojetí vědy) | Theses on a related topic

20.
Voštiňák, Milan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Detekce negativních cyklů v dynamických grafech | Theses on a related topic

21.
Zahradníček, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Mathematical Informatics
Bachelor's thesis defense: Algoritmická analýza populačních protokolů | Theses on a related topic