Theses on a related topic (having the same keywords):

arterialni kanylace, arterial catheter, intensive care, nursing care, klicova slova, osetrovatelstvi key words, osetrovatelska pece, arterial cannulation, nursing, intenzivni pece, arterialni katetr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Klimešová, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Bazální stimulace v ošetřovatelské praxi | Theses on a related topic Display description

2.
Trávníčková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Specifické aspekty péče o centrální venózní katétry v intenzivní péči | Theses on a related topic

3.
Brablecová, Jiřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Znalosti všeobecných sester o umělé plicní ventilaci | Theses on a related topic

4.
Hiklová, Monika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Specifika ošetřovatelské péče o arteriální katetry v intenzivní péči | Theses on a related topic

5.
Koloušková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Poranění páteře v ošetřovatelské péči | Theses on a related topic

6.
Košťálová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Postup při odběru hemokultury v intenzivní péči | Theses on a related topic

7.
Krajčíková, Nela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Péče o inkontinentní v intenzivní péči | Theses on a related topic

8.
Kuníčková, Nikola
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Problematika močové katetrizace a její komplikace | Theses on a related topic

9.
Otteová, Vladislava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Specifika ošetřování pacienta s diabetem mellitem v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester | Theses on a related topic

10.
Prokopcová, Petra maiden name: Matušů
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Informovanost sester v péči o septického pacienta v intenzivní medicíně | Theses on a related topic

11.
Schindlerová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Ošetřovatelská péče o potenciální dárce orgánů | Theses on a related topic

12.
Vladíková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Sestra a umělá plicní ventilace | Theses on a related topic

13.
Zapletalová, Bohuslava maiden name: Benešová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Specifika ošetřování tracheostomické kanyly v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester | Theses on a related topic

14.
Gerlová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Nefarmakologické ošetřovatelské intervence v rámci preventivní strategie deliria na JIP/ARO | Theses on a related topic

15.
Jindrová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Termoregulace u předčasně narozených dětí | Theses on a related topic

16.
Krátká, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétry v intenzivní péči | Theses on a related topic

17.
Krausová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Neinvazivní plicní ventilace v intenzivní medicíně z pohledu sester | Theses on a related topic

18.
Kuthanová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry | Theses on a related topic

19.
Marková, Lucie maiden name: Bradáčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Znalosti sester v intenzivní péči o podávání transfuzních přípravků | Theses on a related topic

20.
Berger, Richard
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Znalosti nelékařského zdravotnického personálu v monitoraci dýchání v intenzivní péči | Theses on a related topic

21.
Bezděková, Jitka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Aplikace modelu ALACT reflektivní praxe do vzdělávání sester v intenzivní péči | Theses on a related topic

22.
Blahová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Problematika poskytování informací v intenzivní péči | Theses on a related topic

23.
Blatnerová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Doporučené postupy v předcházení sorrorigenním ranám v intenzivní péči | Theses on a related topic

24.
Burgetová, Marie maiden name: Adamová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Práce registrovaných sester v domovech pro seniory | Theses on a related topic

25.
Búřilová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Kvalita ošetřovatelské péče z pohledu klienta na interní hemato-onkologické klinice | Theses on a related topic

26.
Carbolová, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Vliv regulačního poplatku za recept a položku na receptu na spotřebu léků u gerontologických pacientů/klientů | Theses on a related topic

27.
Čapková, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Profese sestry pro intenzivní péči z pohledu laické veřejnosti a všeobecných sester pracujících v podmínkách intenzivní péče | Theses on a related topic

28.
Čermáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Péče o intraoseální vstupy v klinickém a přednemocničním prostředí | Theses on a related topic

29.
Doláková, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Specifika ošetřovatelské péče u dárců orgánů | Theses on a related topic

30.
Dundálková, Eva maiden name: Okřesková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Profesionální nákazy v práci sestry intenzivní péče | Theses on a related topic

31.
Felbabová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Znalosti sester v péči o pacienta s clostridiovou infekcí na jednotkách intenzivní péče | Theses on a related topic

32.
Fišerová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Znalosti sester o katetrizaci močového měchýře | Theses on a related topic

33.
Grossová, Věra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči z pohledu nelékařského zdravotnického personálu pracujícího pod přímým vedením | Theses on a related topic

34.
Hamouzová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Úroveň znalostí všeobecných sester v péči o intoxikované pacienty v akutních stavech | Theses on a related topic

35.
Hanáková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Inkontinenční dermatitidy na jednotkách intenzivní péče – diferenciální diagnostika dekubitů v rámci sorrorigenních ran | Theses on a related topic

36.
Hezinová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Problematika krevně přenosných profesionálních nákaz v ošetřovatelské praxi | Theses on a related topic

37.
Hladilová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Biopsychosociální potřeby očima pacientů s popáleninovým traumatem | Theses on a related topic

38.
Hlavňovská, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Teoretické znalosti sester o odběrech biologického materiálu v intenzivní péči | Theses on a related topic

39.
Horáková, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Etické a právní problémy v neonatální intenzivní péči | Theses on a related topic

40.
Houzarová, Zuzana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Význam haptiky v ošetřovatelské péči | Theses on a related topic

41.
Hudcová, Hana maiden name: Weissová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Maligní hypertermie z pohledu sestry pracující v anesteziologii | Theses on a related topic

42.
Chudobová, Lenka maiden name: Pavlačková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Kvalita ošetřovatelské péče versus kvalita života u dlouhodobě nemocných | Theses on a related topic

43.
Jouklová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Autonomie seniora v ošetřovatelské péči | Theses on a related topic

44.
Jurnečková, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Znalosti sester o cévních mozkových příhodách | Theses on a related topic

45.
Kaletová, Jana maiden name: Czyžová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující spánek pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče | Theses on a related topic

46.
Kambová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Problematika identifikace dekubitů z pohledu studentů | Theses on a related topic

47.
Kambová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Souvislost využití zdravotnických prostředků a vznik sorrorigenních ran | Theses on a related topic

48.
Kneeová, Iveta maiden name: Rejtharová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Umírání a smrt v intenzivní medicíně | Theses on a related topic

49.
Koníčková, Terezie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Využití konceptu bazální stimulace u seniorů v intenzivní péči | Theses on a related topic

50.
Kratochvílová, Petra maiden name: Fleková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Znalost poruch srdečního rytmu u sester pracujících v intenzivní péči | Theses on a related topic