Theses on a related topic (having the same keywords):

najemce bytu, flat lease, termination the flat lease, novy obcansky zakonik, najemne, prava a povinnosti, flat leasee, new civil code, lease contract, zanik najmu bytu, rental, najem bytu, najemni smlouva, rights and duties

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Drnovská, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana právního postavení nájemce a pronajímatele bytu

2.
Lepičová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zánik nájmu bytu v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

3.
Lukaševič, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nájem pozemku | Theses on a related topic

4.
Piškulová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Vybrané právní aspekty ochrany práv pronajímatele bytu | Theses on a related topic

5.
Pluhař, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázaná ujednání ve smlouvě o nájmu bytu | Theses on a related topic

6.
Svatoňová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výpovědní důvody nájmu bytu dle české a německé právní úpravy | Theses on a related topic

7.
Špaček, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Nerovné postavení subjektů nájmu bytu ve vybraných oblastech | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Nerovné postavení subjektů nájmu bytu ve vybraných oblastech | Theses on a related topic

8.
Vodáková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo duševního vlastnictví v kontextu závazkového práva | Theses on a related topic

9.
Adámková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava sousedských vztahů jako výraz vnějšího omezení vlastnického práva | Theses on a related topic

10.
Belanová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadné plnění v závazkových vztazích a jeho následky | Theses on a related topic

11.
Belinová, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Variabilita fundací | Theses on a related topic

12.
Blaškovičová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Smlouva o dílo ve výstavbě z pohledu zhotovitele | Theses on a related topic

13.
Bockschneiderová, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Obchodní společnosti po rekodifikaci | Theses on a related topic

14.
Burešová, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj nájemního práva v českých zemích | Theses on a related topic

15.
Buša, Jindřich
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Internetové obchody a částky hrazené spotřebitelem při odstoupení od smlouvy | Theses on a related topic

16.
Cik, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výpověď z nájmu bytu před a po novele občanského zákoníku č. 107/2006 Sb. | Theses on a related topic

17.
Čeperová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soukromoprávní ochrana před domácím násilím | Theses on a related topic

18.
Dolková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svěřenské nástupnictví v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

19.
Dořák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana proti nevyváženým smluvním ujednáním v oboustranně podnikatelských vztazích | Theses on a related topic

20.
Drda, Vladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Vyšší moc jako liberační důvod náhrady škody | Theses on a related topic

21.
Embacherová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vodní díla a katastr nemovitostí | Theses on a related topic

22.
Fajkusová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nájem pozemků | Theses on a related topic

23.
Gajzlerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny v zajištění a utvrzení závazků podle návrhu Občanského zákoníku, komparace s úpravou v zákoníku obchodním | Theses on a related topic

24.
Gregorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Změny koncepce právního pojetí přeměn obchodních společností | Theses on a related topic

25.
Hadamčík, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Nájem bytu a nájem domu (podle zákona č. 89/2012 Sb.) | Theses on a related topic

26.
Hölbling, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní rozbor generální klauzule nekalé soutěže (po novelizaci) | Theses on a related topic

27.
Horák, Aleš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nájem pozemku | Theses on a related topic

28.
Chmelařová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dědění ze zákona před a po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

29.
Jašek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svěřenský fond ve světle úpravy quebeckého trustu | Theses on a related topic

30.
Jelínek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva a povinnosti daňovéhu subjetu při daňové kontrole | Theses on a related topic

31.
Kalinová, Sylvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Výuka právní nauky na středních odborných školách | Theses on a related topic

32.
Komár, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nájemné a další platby u nájmu bytu | Theses on a related topic

33.
Kovandová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Neočekávatelná ustanovení obchodních podmínek ve vybraných zahraničních úpravách a judikatuře | Theses on a related topic

34.
Krömer, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobré mravy v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

35.
Kříž, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní režim pachtu | Theses on a related topic

36.
Kunická, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika nájemního bydlení v ČR | Theses on a related topic

37.
Kuráň, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip ochrany slabší smluvní strany | Theses on a related topic

38.
Kyprý, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz konkurence v obchodních společnostech v současné a nové úpravě | Theses on a related topic

39.
Lasák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásadní změny v oblasti závazkového práva po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

40.
Linnertová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Věci nemovité de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

41.
Lukášová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výpověď z nájmu bytu dle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

42.
Lýsková, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj nájemního práva k bytům a ochrana nájemců v českých zemích | Theses on a related topic

43.
Maňáková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za vady věci prodané v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

44.
Marušinová, Diana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zmluvy o účtoch | Theses on a related topic

45.
Matějka, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pozemek jako nemovitost v režimu nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

46.
Matula, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nabytí vlastnického práva od neoprávněného v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nabytí vlastnického práva od neoprávněného v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

47.
Mentlíková, Nicole
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nadace v České Republice a ve Francii: pohled komparativní | Theses on a related topic

48.
Minichová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Informační povinnost jako projev ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

49.
Moll, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Transformace stávajících spolků dle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

50.
Neckařová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Pozemek jako předmět sousedských vztahů | Theses on a related topic