Theses on a related topic (having the same keywords):

diatoms, fytobentos, chemicke parametry, algae, samples, rasy, sinice, fyzikalne, rozsivky, rozsivkove indexy, locality, abundance, vzorky phytobenthos, diatom indices, pocetnosti, lokality, cyanobacteria, physical o chemical parameters

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šafářová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Změny společenstev fytobentosu řeky Dřevnice - hodnocení ekologického stavu v prostoru a čase | Theses on a related topic Display description

2.
Němcová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Horního rybníka a Dolního rybníka v obci Popůvky na Brněnsku | Theses on a related topic

3.
Forýtek, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra mokřadu Přírodní památky Bašnov na Kroměřížsku | Theses on a related topic

4.
Jabandžievová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek v okolí Jinošova | Theses on a related topic

5.
Poláková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek na území městské části Brno-Královo Pole | Theses on a related topic

6.
Synková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Diverzita sinic a řas vodních nádrží a jezírek v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

7.
Zaplatílková, Silvie maiden name: Partlová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek města Brna | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek města Brna | Theses on a related topic

8.
Zavřelová, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Maršovského jezírka na Brněnsku | Theses on a related topic

9.
Čermáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Pohořilského potoka na Vysočině | Theses on a related topic

10.
Machalová, Jaroslava maiden name: Buchtová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Řasová flóra Fryšávky v CHKO Žďárské vrchy | Theses on a related topic

11.
Rozehnalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Physics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Sezónní variabilita fytobentosu řek Moravy a Březnice | Theses on a related topic

12.
Dřímalová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Rozsečského rašeliniště u Kunštátu | Theses on a related topic

13.
Duroňová, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Řasová a sinicová flóra přírodního koupaliště v Bohuslavicích u Kyjova | Theses on a related topic

14.
Dvořáková, Štěpánka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Taxonomická struktura řasové flóry vodních habitatů revitalizovaného úseku řeky Bečvy | Theses on a related topic

15.
Eliášová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra mokřadu Třinácti jezer ve Slavkově u Brna | Theses on a related topic

16.
Forýtek, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Tematická výuka sinic a řas na základní škole Kamínky, Brno | Theses on a related topic

17.
Gregor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Fluorescenční metody pro stanovení biomasy fytoplanktonu: aplikace v laboratorních a terénních studiích

18.
Hájková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Sinicová a řasová flóra revitalizovaných mokřadů v PR Chomoutovské jezero (CHKO Litovelské Pomoraví) | Theses on a related topic

19.
Hlaváčková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Druhová rozmanitost společenstev sinic a řas fytoplanktonu Lednických rybníků na Včelínku | Theses on a related topic

20.
Hutňan Chattová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Algologická studie rašelinných okrajů rybníků Třeboňské pánve | Theses on a related topic

21.
Kubínová, Monika maiden name: Kudrnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Rozsivky jako bioindikátory kvality tekoucí vody - fytobentos řeky Rokytná | Theses on a related topic

22.
Moosová, Zdena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Mechanismy toxicity v časných vývojových stádiích vodních živočichů | Theses on a related topic

23.
Popelková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Sinice a řasy Bílých Karpat – literární rešerše, seznam druhů a rozšíření vybraných taxonů | Theses on a related topic

24.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Endokrinně disruptivní potenciál metabolitů sinic a řas | Theses on a related topic

25.
Šmíd, Jindřich
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Vliv externích faktorů a různých kultivačních technik na produkci biologicky aktivních látek u sinic a řas | Theses on a related topic

26.
Trnková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie), Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Využití fytobentosu při indikaci kontaminace životního prostředí | Theses on a related topic

27.
Čípová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Biology / Biology, Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Rozsivky jako biologické prvky kvality tekoucí vody - fytobentos řeky Zrzávka | Theses on a related topic

28.
Hynečková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra studánek v okolí obce Petřvald | Theses on a related topic

29.
Olivová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Bioakumulace perzistentních organických polutantů (POPs) v biomase vodního květu sinic | Theses on a related topic

30.
Procházková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Hodnocení vlivu různých extracelulárních směsí metabolitů (exudátů) sinic a řas pomocí růstově inhibičního testu na autotrofních organismech | Theses on a related topic

31.
Zavřel, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Optimization of cultivation conditions for selected microalgae species focused on biomass and valuable substances production | Theses on a related topic

32.
Bláha, Vladimír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: UV absorbující látky u terestrických mechů, lišejníků, řas a sinic v polárních oblastech Země | Theses on a related topic

33.
Cahová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Botany)
Bachelor's thesis defense: Variabilita řasových společenstev v Růženině lomu – rozsivky jako bioindikátory ekologického stavu vod v průběhu roku | Theses on a related topic

34.
Cahová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Botany (combination/specialization: Fycology and Mykology)
Master's thesis defence: Ekologie a diverzita půdních rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán) | Theses on a related topic

35.
Carpentier, Cornelia Johanna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: The Carpet of the Sun - On the Quantification of Algal Biomass | Theses on a related topic

36.
Filipová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Řasová flóra Stržského potoka v CHKO Žďárské vrchy | Theses on a related topic

37.
Fránková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Ecology and taxonomy of diatoms of Western Carpathian spring fens | Theses on a related topic

38.
Hojdová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Vliv akutního a chronického nízkoteplotního stresu na anatomické a fotosyntetické parametry vybraných modelových druhů polárních druhů lišejníků a řas | Theses on a related topic

39.
Hošeková, Vanda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv LPS sinic vodního květu na buňky střevního epitelu | Theses on a related topic

40.
Hutňan Chattová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Taxonomie, ekologie a biogeografie rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán) | Theses on a related topic

41.
Hvězdová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Představy žáků o řasách: výzkum v rámci modelu didaktické rekonstrukce | Theses on a related topic

42.
Jančula, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Ekotoxikologické hodnocení metod pro management projevů trofizace | Theses on a related topic

43.
Javůrek, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Biodetekční systémy v hodnocení endokrinně disruptivního potenciálu látek v povrchových vodách | Theses on a related topic

44.
Javůrková, Barbora maiden name: Jedličková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Lake Restoration Management | Theses on a related topic

45.
Jílek, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Aplikace pro správu biologických modelů | Theses on a related topic

46.
Jiroušek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Botany
Dissertation defense: Ekologie sudetských vrchovišť | Theses on a related topic

47.
Julínková, Ludmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Faktory spojené s rozvojem toxických populací sinice rodu Microcystis na Brněnské přehradě | Theses on a related topic

48.
Kohutek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Cytologické a morfologické charakteristiky vybraných druhů řas a sinic polárních oblastí | Theses on a related topic

49.
Kolářová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Metody eliminace sinicových toxinů ve vodárenství | Theses on a related topic

50.
Košelová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defense: Příprava, charakterizace a využití biologicky utvářených nanostruktur | Theses on a related topic