Theses on a related topic (having the same keywords):

quantum dots, cells, kvantove tecky, nanocastice, kapilarni elektroforeza, time resolved fluorescence, nanoparticles, bunky, fret, casove rozlisena fluorescence, capillary electrophoresis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Neupauer, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence | Theses on a related topic Display description

2.
Baliak, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Nanočástice v molekulové spektroskopii | Theses on a related topic

3.
Neupauer, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava a charakterizace CdTe kvantových teček | Theses on a related topic

4.
Patrmanová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy | Theses on a related topic

5.
Vymazalová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Detekce nanočástic a kvantových teček metodou LIBS | Theses on a related topic

6.
Yakovenko, Sofya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Aplikace QD-CdTe nanočástic pro klinickou analýzu | Theses on a related topic

7.
Humajová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Syntéza a analýza QD-nanočástic na bázi CdTe | Theses on a related topic

8.
Jebavá, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Syntéza a analytické aplikace CdTe nanočástic na bázi kvantových teček | Theses on a related topic

9.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Využití moderních elektromigračních metod při studiu metabolomu | Theses on a related topic

10.
Bednář, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Condensed Matter Physics
Master's thesis defence: Studium epitaxních vrstev pomocí rtg metod | Theses on a related topic

11.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

12.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Charakterizace esterů cholesterolu desorpční hmotnostní spektrometrií za účasti nanočástic | Theses on a related topic

13.
Bezděková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha vápenatých iontů v buněčné odpovědi na hypoxii | Theses on a related topic

14.
Binarová, Lenka maiden name: Urbanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Solvotermální příprava a charakterizace nanočástic slitiny Cu/Ni | Theses on a related topic

15.
Borůvka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Příprava a charakterizace nanočástic cínu | Theses on a related topic

16.
Borůvka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Material Chemistry
Master's thesis defence: Syntéza a charakterizace nanočástic Sn, Bi a Ni a jejich slitin | Theses on a related topic

17.
Brůnová, Kamila maiden name: Krejčí
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Účinek některých vybraných činidel (nanomateriálů) na patogenní mikroorganismy | Theses on a related topic

18.
Bržezická, Taťána
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody pro studie afinitních interakcí s využitím kapilární elektroforézy v on-line uspořádání | Theses on a related topic

19.
Celá, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení aktivity membránově vázané glutathion-S-transferasy | Theses on a related topic

20.
Celá, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Nové strategie diagnostiky epilepsie způsobené poruchami v metabolismu pyridoxinu | Theses on a related topic

21.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

22.
Čechal, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Condensed Matter Physics
Master's thesis defence: Rtg difrakce na polovodičových kvantových tečkách | Theses on a related topic

23.
Datinská, Vladimíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Analysis of biologically relevant substances by luminescence sensors | Theses on a related topic

24.
Dědová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí pro metabolomické studie | Theses on a related topic

25.
Doležalová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Syntéza a charakterizace nanočástic kovů v porézních metalosilikátových matricích | Theses on a related topic

26.
Dudová, Zdenka maiden name: Vychodilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Analýza nukleotidových sekvencí amplifikovaných PCR pomocí elektrochemických metod | Theses on a related topic

27.
Dumková, Jana maiden name: Kvardová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách | Theses on a related topic

28.
Fojtů, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití magnetických mikro a nanočástic v nádorové diagnostice. | Theses on a related topic

29.
Fojtů, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Nové možnosti v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty pomocí mikro- a nanostruktur. | Theses on a related topic

30.
Foltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kapilární elektroforéza a její uplatnění v metabolomických studích | Theses on a related topic

31.
Foltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie | Theses on a related topic

32.
Francová, Marie maiden name: Jandová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj elektroforetické metody pro afinitní studie využívající míchání vzorku v kapiláře | Theses on a related topic

33.
Fuciman, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení aktivity beta-sekretasy pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

34.
Greguš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids | Theses on a related topic

35.
Hajtmanová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Bioanalytical chemistry)
Bachelor's thesis defense: Hmotnostní spektrometrie kyseliny retinové | Theses on a related topic

36.
Hennel, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Klonování, exprese a izolace Bacterioferritinu A z E. coli a využití pro tvorby chemických katalyzátorů | Theses on a related topic

37.
Holaňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Aplikace nanočástic v hmotnostní spektrometrii | Theses on a related topic

38.
Husáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kde se akumulují nanočástice? | Theses on a related topic

39.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické biosensory pro detekci sekvencí nukleových kyselin | Theses on a related topic

40.
Janoušková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defense: Fyzika a biologie | Theses on a related topic

41.
Kačenga, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Distribuce nanočástic z titanu v živočišných tkáních | Theses on a related topic

42.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu | Theses on a related topic

43.
Kaštovský, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Interakce fluorescenčně značeného antigenu v reálném čase | Theses on a related topic

44.
Klenovský, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Condensed Matter Physics
Master's thesis defence: Studium mechanismu vytváření obrazu v NSOM | Theses on a related topic

45.
Klenovský, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Condensed Matter Physics
Dissertation defense: Optical response of low-dimensional structures | Theses on a related topic

46.
Konečný, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: The use of capillary electrophoresis for a study of drug metabolism focused on cytochromes P450 and flavin-containing monooxygenase | Theses on a related topic

47.
Kováč, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Distribuce nanočástic z manganu v živočišných tkáních | Theses on a related topic

48.
Kročová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Využití nanomateriálů (NM) pro remediaci kontaminovaných ekosystémů | Theses on a related topic

49.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Use of Graphene for Biosensors | Theses on a related topic

50.
Kubesová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of the microorganism properties using electromigration techniques | Theses on a related topic