Theses on a related topic (having the same keywords):

ideologie, lateranske dohody, roman question, pius xi, peace activities, papez, svaty stolec, rimska otazka, pope, benedict xv., ideologies, taliansko, mierova cinnost, italy, reich concordat, benedikt xv., lateran pacts, pius xi., the holy see, rissky konkordat

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Unzeitigová, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Papežská diplomacie: případová studie Jana Pavla II | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Zahraniční politika Svatého stolce během pontifikátu papeže Jana Pavla II. vůči Polsku a Československu | Theses on a related topic Display description

252.
Valentová, Diana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Politika cestovního ruchu v Itálii | Theses on a related topic

253.
Valentová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Ideologická rovina práce v mateřské škole před rokem 1989 | Theses on a related topic

254.
Valová, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Komunistická ideologie a folklorní hnutí v letech 1945 –1956 (na příkladu folklorních festivalů ve Strážnici a Tvrdonicích) | Theses on a related topic

255.
Valová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Ideologické či filosofické náhrady nábožentsví ve vzdělávacím procesu (v občanské výchově) | Theses on a related topic

256.
Váňová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Dochází k "zelenání" katolické církve? Případová studie-analýza textů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Dochází k "zelenání" katolické církve? Případová studie-analýza textů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. v porovnání s teologií osvobození. | Theses on a related topic

257.
Vávra, Nikola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Komparativní studie: Maoismus a marxismus-leninismus, z marxismu se vyvinuvší ideologie | Theses on a related topic

258.
Veselá, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz tzv. korupční kauzy Davida Ratha v MF Dnes 14. 5. 2012 – 12. 11. 2013 | Theses on a related topic

259.
Veselá, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Work
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz atentátu na Reinharda Heydricha v Lidových novinách a časopisu Vlajka | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mediální reflexe českého národa po atentátu na Reinharda Heydricha v Lidových novinách a časopisu Vlajka | Theses on a related topic

260.
Vichrová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Římské protokoly 1934 | Theses on a related topic

261.
Vichrová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Education, History
Master's thesis defence: Římské protokoly 1934 | Theses on a related topic

262.
Viktorinová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Erwin Schulhoff v politicko-společenských proměnách 20. a 30. let 20. století a jeho oratorium Komunistický manifest | Theses on a related topic

263.
Vlčková, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Případ mešity v Hradci Králové: kritická diskurzivní analýza článků Hradeckého deníku | Theses on a related topic

264.
Vondruška, Oldřich
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / International Relations
Dissertation defense: Principy a praxe americké zahraniční politiky vůči Saúdské Arábii a její proměny za republikánských a demokratických administrativ v letech 1969-2001 | Theses on a related topic

265.
Vránková, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Prezident v politickém systému Německa a Itálie | Theses on a related topic

266.
Vykydalová, Marcela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Dokumentární film Československé televize Brno v letech 1961-1971 | Theses on a related topic

267.
Werner, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo a ideologie | Theses on a related topic

268.
Wertheimová, Magdaléna maiden name: Šenkeříková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Work
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz punkové subkultury v týdeníku Tribuna a Mladý svět | Theses on a related topic

269.
Wichová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Reflexe moci a střet ideologií v předškolním vzdělávání | Theses on a related topic

270.
Zachar, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Evropská integrace ve světle klasických politických ideologií | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vývoj Strany maďarské koalice po volbách 2006 | Theses on a related topic

271.
Zachová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Italská imigrační politika mezi lety 2011 - 2014 | Theses on a related topic

272.
Zajíček, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Origins of the Neoliberal Ideology | Theses on a related topic

273.
Zapletal, Miloš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Petrželkova "Štafeta" a Janáčkova "Sinfonietta" mezi sportem a ideologií: rekonstrukce dobových čtení | Theses on a related topic

274.
Zapletal, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Kyberprostor nástrojem ideologií: Válka proti terorismu 21.století | Theses on a related topic

275.
Zedníčková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Language of the New Testament Theological Texts: Ideology through Language | Theses on a related topic

276.
Zeman, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Mediální reflexe smrti Karla Kramáře v Lidových novinách a Národních listech | Theses on a related topic

277.
Zemanová, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Podmínky signifikantní participace Francie, Velké Británie, Německa a Itálie na misích EU | Theses on a related topic

278.
Zimmerová, Iveta maiden name: Zimmerová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Tělesnost, společenská změna a ideologie v percepci a narativech biohackerů | Theses on a related topic

279.
Zimolová, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nezaměstnanost v kulturně komparativním rámci: mediální obraz nezaměstnanosti v MF Dnes a El Mundo | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nezaměstnanost v kulturně komparativním rámci: mediální obraz nezaměstnanosti v MF Dnes a El Mundo | Theses on a related topic

280.
Zitka, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Work
Bachelor's thesis defense: Keťas a keťasení na stránkách českého denního tisku po I. světové válce | Theses on a related topic

281.
Zoubková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Individualizace péče ve zdravotnických zařízeních pro děti do tří let a faktory organizační kultury, které ji mohou ovlivnit | Theses on a related topic

282.
Zubalík, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defense: Komparace evropských levicových stran - Labour party, SMER a ČSSD | Theses on a related topic

283.
Žmolík, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Starostové a nezávislí a jejich politická orientace | Theses on a related topic