Theses on a related topic (having the same keywords):

rape by fraud, autonomy of will, consensus, podvodne znasilneni, consent, rape by deception, znasilneni, konsenzus, souhlas, autonomie vule, rape

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Otoupalová, Anežka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Pojem znásilnění | Theses on a related topic Display description

2.
Straka, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem znásilnění | Theses on a related topic

3.
Bajgarová, Sabina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestněprávní limity sexuálních praktik | Theses on a related topic

4.
Quittková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Konkrétní sexuální delikt (aktuální právní aspekty, psychologie pachatele) | Theses on a related topic

5.
Svoboda, Vlastislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem znásilnění | Theses on a related topic

6.
Bečanová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestný čin znásilnění z hlediska juristického | Theses on a related topic

7.
Benešová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky) | Theses on a related topic

8.
Bobula, Peter
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Dosahovanie konsenzu v Bezpečnostnej rade OSN: Rezolúcia 2118 o chemických zbraniach v Sýrii | Theses on a related topic

9.
Brožek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Nabídka a její přijetí v nové právní úpravě | Theses on a related topic

10.
Burdíková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Co je to znásilnění: Stereotypy a skripty znásilnění u vybrané skupiny populace | Theses on a related topic

11.
Dejmková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní princip v pracovním právu | Theses on a related topic

12.
Filáková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Violence and Gender in the Plays of Mark Ravenhill and Sarah Kane | Theses on a related topic

13.
Frédy, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestněprávní, kriminologické a společenské aspekty trestného činu znásilnění | Theses on a related topic

14.
Halama, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Manželské smlouvy a ochrana práv třetích osob | Theses on a related topic

15.
Hermanová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatnění autonomie vůle a smluvního principu v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

16.
Hoydenová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Ethnic and Postethnic Identities Performed in Gish Jen's Novels | Theses on a related topic

17.
Hradecká, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Právní úprava, příčiny a prevence trestného činu znásilnění

18.
Hynková, Barbora
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Vývoj ženské sebeobrany | Theses on a related topic

19.
Janošíková, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ujednání o formě změny smlouvy | Theses on a related topic

20.
Jiráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sekundární viktimizace obětí znásilnění: vliv víry ve spravedlivý svět na přijetí mýtů o obětech | Theses on a related topic

21.
Kelnar, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální otázky exekuční imunity státu v mezinárodním právu | Theses on a related topic

22.
Kezniklová, Bohdana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: „Aspekty rozhodování svobodných žen o mateřství nebo interrupci“ | Theses on a related topic

23.
Kofroňová, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Právní úprava, příčiny a prevence trestného činu znásilnění

24.
Koky, Cyril
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limity smluvní svobody v závazkovém právu | Theses on a related topic

25.
Kouřilová Vojáčková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Historický vývoj právní úpravy sexuálních trestných činů | Theses on a related topic

26.
Kuráň, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip ochrany slabší smluvní strany | Theses on a related topic

27.
Ligasová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Mravnostní trestné činy | Theses on a related topic

28.
Ludvíková, Silvie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta a úroky z prodlení v teorii a praxi | Theses on a related topic

29.
Majdová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Majetkové vztahy mezi manželi pohledem mezinárodního práva soukromého | Theses on a related topic

30.
Majorán, Maroš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní princip v českém pracovním právu | Theses on a related topic

31.
Martínek, Břetislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifikace zvláštních druhů podílů ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným | Theses on a related topic

32.
Masný, Kamil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky) | Theses on a related topic

33.
Mateřanková, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Pracovněprávní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru v českém pracovním právu | Theses on a related topic

34.
Matouš, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Právní povaha a poslání souhlasů ve stavebním zákoně | Theses on a related topic

35.
Misiačková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Role soudního lékařství v trestně-procesním dokazování | Theses on a related topic

36.
Mokrá, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Míra alexithymie u pachatelů znásilnění a její souvislost s motivem tohoto trestného činu | Theses on a related topic

37.
Najzarová, Silvie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Znásilnění a sexuální chování studujících na vysokoškolských kampusech ve Spojených státech amerických | Theses on a related topic

38.
Němcová, Iveta maiden name: Studenková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika přípravy tzv. antidiskriminačního zákona | Theses on a related topic

39.
Neupauerová, Iva maiden name: Hauptfleischová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Constitutional Law and Theory of State)
Advanced Master's thesis defense: Lidskoprávní aspekty omezení svéprávnosti v kontextu změny právní úpravy po 1. 1. 2014 | Theses on a related topic

40.
Nogová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dítě jako oběť sexuálních trestných činů | Theses on a related topic

41.
Opočenský, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti | Theses on a related topic

42.
Opršálová, Sylva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: „Und wenn ich dann abfahre, wird es definitiv sein.“ Das Frühwerk Libuše Moníkovás – Eine Schädigung und Pavane für eine verstorbene Infantin. | Theses on a related topic

43.
Pitelová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení institutu svolení poškozeného v systému okolností vylučujících protiprávnost v čs. trestním právu | Theses on a related topic

44.
Plánská, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Lexikální stopa pojmu znásilnění jako obraz implicitních teorií o znásilnění | Theses on a related topic

45.
Pluhař, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázaná ujednání ve smlouvě o nájmu bytu | Theses on a related topic

46.
Romanová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Bydlení manželů | Theses on a related topic

47.
Rumlová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky) | Theses on a related topic

48.
Říhová, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Cross-examination of Victims in Rape Trials | Theses on a related topic

49.
Schön, Monika maiden name: Dykastová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Správa společného jmění manželů dle českého práva v komparaci s francouzskou a rakouskou právní úpravou | Theses on a related topic

50.
Sládková, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Power of Social Media in Regards to Rape Culture in the USA | Theses on a related topic