Theses on a related topic (having the same keywords):

vada veci, nemajetkova ujma, pouziti veci k plneni, vada vyrobku, provozni cinnost, skoda zpusobena veci, objektivni odpovednost, ekonomicka analyza prava, skoda zpusobena vadou veci, provoz zvlast nebezpecny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kazik, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou léky | Theses on a related topic Display description

2.
Kohn, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za újmu způsobenou informací nebo radou | Theses on a related topic

3.
Sehnalová, Zuzana maiden name: Sehnalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Systém právní regulace v pojišťovnictví na příkladu náhrady škody uplatňované z odpovědnostních pojištění viníka | Theses on a related topic

4.
Adámek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na tělesnou integritu | Theses on a related topic

5.
Bálková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Environmental Law)
Advanced Master's thesis defense: Problematika správního trestání v aplikační praxi České inspekce životního prostředí | Theses on a related topic

6.
Bártlová, Lenka maiden name: Prchlíková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě | Theses on a related topic

7.
Bílek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztah vybraných přímých a kolizních norem z pohledu odpovědnosti za vady výrobku | Theses on a related topic

8.
Bujáčková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada (nemajetkové) újmy na zdraví ve světle judikatury rakouských a českých soudů | Theses on a related topic

9.
Čerbáková, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Adhezní řízení | Theses on a related topic

10.
Dolinský, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ekonomická analýza trestního práva | Theses on a related topic

11.
Gazdová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv úpadku na správu a řízení kapitálových společností | Theses on a related topic

12.
Hadamčík, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: V přiměřené lhůtě - Odčinění nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení | Theses on a related topic

13.
Hajžmanová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem | Theses on a related topic

14.
Horáčková, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

15.
Hříbek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictví | Theses on a related topic

16.
Hunalová, Zuzana maiden name: Hunalová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Nárok na náhradu újmy na zdraví způsobené při poskytování zdravotní péče a specifika jeho uplatňování | Theses on a related topic

17.
Chovancová, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mediace a ekonomická analýza práva | Theses on a related topic

18.
Jankovský, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta a ekonomická analýza práva | Theses on a related topic

19.
Kadrnožka, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Teorie asymetrických informací a ochrana spotřebitele | Theses on a related topic

20.
Kadrnožka, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyčerpání práv k duševnímu vlastnictví na vnitřním trhu EU se zaměřením na autorská a související práva | Theses on a related topic

21.
Klesniaková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Náhrada škody a její uplatnění v trestním řízení | Theses on a related topic
Dissertation defense: Náhrada škody a její uplatnění v trestním řízení | Theses on a related topic

22.
Kopeňová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: K efektivnosti práva proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

23.
Kvietok, Ján
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ekonomická analýza vybraných institutů českého občanského práva | Theses on a related topic

24.
Lavrushin, Konstantin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo a ekonomie - kritický pohled | Theses on a related topic

25.
Maňák, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Aktuální problémy přestupkového řízení | Theses on a related topic

26.
Mušuta, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Efektivnost práva | Theses on a related topic

27.
Nedvědická, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Souvislosti spolupráce pojišťovacích makléřů a komerčních pojišťoven | Theses on a related topic

28.
Orgoník, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Institucionalizovaná liberalizace a regulace mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

29.
Palát, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální otázky českého přestupkového práva | Theses on a related topic

30.
Pleva, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odškodňování nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou soudního řízení | Theses on a related topic

31.
Polanský, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv a antidiskriminační zákon | Theses on a related topic

32.
Přichystalová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Správní delikt / přestupek provozovatele vozidla dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb. | Theses on a related topic

33.
Richterová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soustava soukromého práva deliktního | Theses on a related topic

34.
Rytikov, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právní úprava veřejnoprávní odpovědnosti státu v českém a ruském právním řádu | Theses on a related topic

35.
Spisarová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Adhezní řízení z pohledu nové právní úpravy | Theses on a related topic

36.
Stašek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada újmy na zdraví a poskytování zdravotních služeb | Theses on a related topic

37.
Stehlík, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Náhrada škody dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

38.
Strnka, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Náhrada nemajetkové újmy na zdraví | Theses on a related topic

39.
Špinarová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dohoda o vině a trestu | Theses on a related topic

40.
Štourač, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: K postavení poškozeného jako procesní strany či oběti v trestním řízení ve světle stávající úpravy a úvah de lege ferenda | Theses on a related topic

41.
Tobolová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti a nemajetková újma v české judikatuře | Theses on a related topic

42.
Vavrous, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada nemajetkové újmy v českém trestním řízení | Theses on a related topic

43.
Vykypěl, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Náhrada škody v trestním právu | Theses on a related topic

44.
Žďárská, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Nekalosoutěžní praktiky a jejich dopad na spotřebitele | Theses on a related topic

45.
Živěla, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava kontraktace z pohledu transakčních nákladů a omezené racionality | Theses on a related topic