Theses on a related topic (having the same keywords):

trestni pravo, 19. stoleti, kriminalita, infanticidium, 19th century, zena, crime, infanticide, criminal law, murder of a child, zlocin, vrazda ditete, criminality, female

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

601.
Kotlán, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané aspekty trestné činnosti na realitním trhu | Theses on a related topic Display description

602.
Kotlár, Miroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Vybrané sociálně patologické jevy u romské menšiny v kontextu terénní sociální práce | Theses on a related topic

603.
Kotrlová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defence: Malířské dílo Linky Procházkové: 1929-1937 | Theses on a related topic

604.
Kouřím, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology, History
Master's thesis defence: Britsko-ruské vztahy v 19. století ve střední Asii | Theses on a related topic

605.
Kožín, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní dovolání v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

606.
Král, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Příčiny a prevence hospodářské kriminality | Theses on a related topic

607.
Králová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejnoprávní úprava následků porušení povinností vyplývajích z účetních předpisů | Theses on a related topic

608.
Krátká, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Mravní nemoci dětství

609.
Krausová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature, German Language and Literature
Bachelor's thesis defence: K typu ženy v české středověké literatuře | Theses on a related topic

610.
Krejčová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Polehčující a přitěžující okolnosti při výměře trestu | Theses on a related topic

611.
Kristýn, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatňování trestněprávních norem v oblasti sportu | Theses on a related topic

612.
Krobová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní právo mladistvých v období 1. ČSR | Theses on a related topic

613.
Krybus, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Zneužívání alkoholu, psychologie a právo (aktuální právně aplikační otázky) | Theses on a related topic

614.
Kryl, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies
Master's thesis defence: George Sandová-romantická emancipace ženy | Theses on a related topic

615.
Křesťanová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defence: Postavy dívek a žen v díle Josefa Knapa | Theses on a related topic

616.
Křiklán, Václav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Gender Differences as Reflected by the Functional Sentence Perspective of the Registers of the News and Academic Prose | Theses on a related topic

617.
Křivánková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Mediterranean Studies
Bachelor's thesis defence: Gynekologie ve starověkém Řecku | Theses on a related topic

618.
Křivohlavý, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Návrh nového trestního zákona z pohledu ústavního práva | Theses on a related topic

619.
Kubíčková, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defence: Textilní průmysl v 19. století na pomezí Vysočiny a jižních Čech | Theses on a related topic

620.
Kubíčková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defence: Vývoj ženy ve společnosti | Theses on a related topic

621.
Kubišová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Nepodmíněný trest odnění svobody v České republice | Theses on a related topic

622.
Kuboš, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úplatkářství jako juristický a kriminologický problém | Theses on a related topic

623.
Kučera, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Criminal Law
Dissertation defence: Trestněprávní aspekty násilné kriminality | Theses on a related topic

624.
Kučerová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ženská kriminalita jako sociální jev | Theses on a related topic

625.
Kučová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Potřebuje Česká republika trestní odpovědnost právnických osob? | Theses on a related topic

626.
Kunčar, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestné činy v provozu na pozemních komunikacích | Theses on a related topic

627.
Kuzma, Andrej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Organizovaný zločin v ČR páchaný příslušníky ruskojazyčných národů | Theses on a related topic

628.
Kvasničková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Analýza negativních vlivů a výběr životních hodnot osob nadměrně užívajících alkohol | Theses on a related topic

629.
Langerová, Sabina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestný čin účasti na sebevraždě a související aspekty | Theses on a related topic

630.
Láníčková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defence: Podpora bondingu ve fakultní nemocnici Brno | Theses on a related topic

631.
Lapčík, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifické skutkové podstaty 1948-1989 | Theses on a related topic

632.
Laryš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestní právo v boji s extremismem a terorismem

633.
Latzková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defence: České realistické drama s venkovskou tématikou

634.
Lazáriková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Velké právní systémy | Theses on a related topic

635.
Lengsfeldová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Ohledání - trestněprocesní a kriminalistický pohled | Theses on a related topic

636.
Lengyelová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Italian Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Il dualismo nella rappresentazione della donna nelle opere di Carlo Dossi e Iginio Ugo Tarchetti | Theses on a related topic

637.
Létalová, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Osobnost recidivního pachatele a vliv sociálního prostředí na jeho protiprávní jednání | Theses on a related topic

638.
Lindová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: The Importance of Traditional Oral Narrative in Irish folklore | Theses on a related topic

639.
Lobotka, Andrej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní zákon z pohledu ústavního práva | Theses on a related topic

640.
Loníčková, Petra maiden name: Pešková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Příčiny extremismu u školní mládeže | Theses on a related topic

641.
Lovichová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics and Culture Studies
Master's thesis defence: Krása italské ženy očima římského umělce | Theses on a related topic

642.
Lukášková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defence: Germánští rytíři ve ztvárnění A. D. von Fernkorna v Blansku | Theses on a related topic

643.
Lukešová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defence: Diskurz českého ženského umění a kurátorství na příkladu výstavy „Někdy v sukni. Umění 90. let“ z roku 2014 | Theses on a related topic

644.
Lunter, Ondrej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defence: Aplikace teorie "nových" sociálních hnutí na případ milenaristického hnutí sobotních adventistů v USA v 19. století | Theses on a related topic

645.
Lysák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Trestněprávní a trestně procesní nástroje uplatňování principu „ultima ratio“ v praktickém postupu Policie ČR | Theses on a related topic

646.
Macková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dětská delikvence (aktuální právní a psychologické otázky) | Theses on a related topic

647.
Macků, Naděžda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Analýza sociálního a rodinného prostředí mladých dospělých ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

648.
Mačuga, Dušan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Možnosti postihu korupce v novém trestním zákoníku | Theses on a related topic

649.
Madeja, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifické skutkové podstaty trestního práva v letech 1948-1989 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Specifické skutkové podstaty trestního práva v letech 1948-1989 | Theses on a related topic

650.
Mahoušková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / French Language and Literature
Bachelor's thesis defence: La prise de conscience des femmes dans les oeuvres de Ken Bugul et de Calixthe Beyala | Theses on a related topic