Theses on a related topic (having the same keywords):

uzkostna porucha, sebeposkozovani, panic attacks, truancy, panic disorder, deti v riziku, ztizeni vyucovaciho procesu, internalized conduct disorder, emotions, stress, getaways, panicka porucha, risk factors, health, learning process difficulties, panicke ataky, emoce, at-risk children, internalizovana porucha chovani, intervence, anxiety disorder, behavioral and emotional disorder, generalized anxiety disorder, depression, suicidal thoughts, self-harm, stres, zdravotni stav, uteky, intervention, generalizovana uzkostna porucha, zaskolactvi, porucha chovani a emoci, deprese, sebevrazedne myslenky, rizikove faktory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Žák, Radim
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Rizikové chování u pubescentů: prevence a možná intervence | Theses on a related topic Display description

2.
Olšanská, Simona maiden name: Rytířová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Intensive Care / Intensive Care
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující osobní život sester pracujících na JIP | Theses on a related topic

3.
Pleskačová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Tendence utváření a rozvíjení klíčových kompetencí u dětí v dětském domově | Theses on a related topic

4.
Ablicova, Natálie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Prožívání ústních zkoušek u vysokoškoláků | Theses on a related topic

5.
Alexová, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření a jeho možné dopady na pracovní klima | Theses on a related topic

6.
Bocková, Barbara maiden name: Kurpińska
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defence: Riziko, deprese a problémové chování v období adolescence | Theses on a related topic

7.
Dostálová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Health Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Vybrané psychosociální aspekty panické poruchy | Theses on a related topic

8.
Fertigová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pedagogy / Pedagogy
Bachelor's thesis defence: Syndrom vyhoření u učitelek mateřských škol | Theses on a related topic

9.
Firstová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Doctoral thesis defence: Kriminalita mládeže jako etopedický problém | Theses on a related topic

10.
Friebová, Ivana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Problematika prokrastinace u studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

11.
Heroldová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychosociální kontext vzniku panických atak | Theses on a related topic

12.
Holý, Luboš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Rámcový vzdělávací program: Biochemie duševních a behaviorálních poruch | Theses on a related topic

13.
Hudcová, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Reakce laických zachránců na zátěžovou situaci při poskytování první pomoci | Theses on a related topic

14.
Chvalinová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defence: Stres a zvládání stresu | Theses on a related topic

15.
Indra, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Nejčastější formy vrstevnických problémů u chlapců umístěných v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | Theses on a related topic

16.
Johnová, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Sociálně patologické chování rizikové mládeže v dětském domově | Theses on a related topic

17.
Kříž, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Deprese u vrcholových sportovců | Theses on a related topic

18.
Kvanková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
Master's thesis defence: Analýza rodinného prostredia detí a mladých dospelých s poruchou správania | Theses on a related topic

19.
Lenfeldová, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Nursing / General Nursing
Bachelor's thesis defence: Depresivní poruchy u pacientů trpících chronickou bolestí dolní části zad | Theses on a related topic

20.
Minaříková, Lucia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza psychických fenoménů u lidí s dg. RS a kvalita jejich života | Theses on a related topic

21.
Míšková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Pohled vysokoškolských studentů na depresi | Theses on a related topic

22.
Passinger, Břetislav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Vnímání a zvládání změn v rozhraní a funkci softwarových aplikací | Theses on a related topic

23.
Plšičíková, Jacqueline maiden name: Lumande
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv emocí a duševních poruch na věrohodnost svědka trestného činu. | Theses on a related topic

24.
Pospíšilová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření v učitelské profesi | Theses on a related topic

25.
Robošová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Od stresu k (n)emoci a zase zpátky: Korelační studie na vzorku vysokoškolských studujících | Theses on a related topic

26.
Slezáková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Poznávání a náprava dificilit a poruch chování žáků středních škol | Theses on a related topic

27.
Ševčíková, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Začleňování osob s depresemi a úzkostnými stavy do běžné společnosti. | Theses on a related topic

28.
Tomandlová, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Pohybové aktivity zaměřené na zjištění, uvědomění si a pomoc žákům mladšího školního věku při zpracování emocí vzniklých vlivem zátěžové životní situace | Theses on a related topic

29.
Vaclová, Helena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Dietitian / Dietitian
Bachelor's thesis defence: Role duševního zdraví v nutriční intervenci u obézního pacienta | Theses on a related topic

30.
Zahradil, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2024, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Sebesoucit ve vztahu k depresi a úzkosti | Theses on a related topic

31.
Zejdová, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economics / Economics
Bachelor's thesis defence: Práce při studiu, mentální zdraví a prokrastinace | Theses on a related topic

32.
Zemanová, Monika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Vliv psychosomatiky na pohybový aparát u alpských lyžařů | Theses on a related topic

33.
Alexa, Pavel
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující copingové strategie studentů Fakulty sportovních studií | Theses on a related topic

34.
Antošová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Intervence u dětí s rizikem poruch chování a emocí | Theses on a related topic

35.
Baláková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Problematika útěku dívek z výchovného ústavu | Theses on a related topic

36.
Barek, Josef
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport
Master's thesis defence: Psychická příprava rozhodčího v ledním hokeji | Theses on a related topic

37.
Baslíková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Psychologické aspekty panické poruchy | Theses on a related topic

38.
Benešová, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití a vliv arteterapie při reedukaci poruch chování a emocí | Theses on a related topic

39.
Bílková, Aneta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2023, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Strength and Conditioning Training and Applied Kinesiology / Applied Kinesiology
Master's thesis defence: Vliv pohybové aktivity a dalších metod při terapii generalizované úzkostné poruchy | Theses on a related topic

40.
Blažková, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Nejistoty v mateřství a jejich souvislosti s duševní pohodou matek | Theses on a related topic

41.
Brothánková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2024, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Náhled etopedů na emoce dětí a dospívajících s poruchami chování a emocí v dětských domovech se školou | Theses on a related topic

42.
Brucknerová, Taťána
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defence: Nezvládnuté emoce učitelů při výuce. | Theses on a related topic

43.
Brůžková, Lucie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Postoje adolescentů ke zdraví ve vztahu k tělesné výchově ve škole | Theses on a related topic

44.
Brůžková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Výskyt stresu u žáků druhého stupně základní školy ve vztahu k jejich vnímání psychosociálního klimatu ve třídě | Theses on a related topic

45.
Černohlávková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Special Education
Master's thesis defence: Prožitek jako intervenční nástroj u dětí v riziku | Theses on a related topic

46.
Dohnalová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Hlavní rizikové faktory vzniku poruch emocí a chování u dětí | Theses on a related topic

47.
Doležal, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Podpora efektivity intervence u dětí s ADHD prostřednictvím psychofarmak | Theses on a related topic

48.
Doležalová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Problematika životního stylu studentů oboru Všeobecná sestra | Theses on a related topic

49.
Fiala, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Preventivně výchovný pobyt ve středisku výchovné péče | Theses on a related topic

50.
Flídrová, Sabina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Příčiny a projevy stresu u žáků na druhém stupni ZŠ | Theses on a related topic