Theses on a related topic (having the same keywords):

znecistenie ovzdusia, obsahova analyza, vyskumna praca, nastolovanie agendy, environmentalna agenda, environmentalny problem, irene pollach, pravo, issue-attention cycles, globalne oteplovanie, anthony downs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Lukáčová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediálny obraz globálneho otepľovania v denníkoch MF DNES a SME | Theses on a related topic Display description

2.
Lukáčová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Mediálny obraz biopotravín a geneticky modifikovaných potravín vo vybranej českej tlači | Theses on a related topic

3.
Barabášová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza | Theses on a related topic

4.
Bilová, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz veřejných akcí krajní pravice v Mladé Frontě Dnes a Právu v letech 2011-2014: komparativní obsahová analýza | Theses on a related topic

5.
Bukáček, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz politického radikalismu ve vybraných médiích: obsahová analýza | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz politického radikalismu ve vybraných médiích: obsahová analýza | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz politického radikalismu ve vybraných médiích: obsahová analýza | Theses on a related topic

6.
Dočkalová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Arabské revoluce v Egyptě a v Tunisku optikou vybraných tištěných médií: obsahová analýza | Theses on a related topic

7.
Grabowská, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální reprezentace válečného konfliktu: obraz konfliktu na východní Ukrajině | Theses on a related topic

8.
Guldanová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Mediálny obraz slovensko-maďarských vzťahov v slovenskej dennej tlači s dôrazom na nacionalizmus | Theses on a related topic

9.
Hojstričová, Viola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Premeny mediálnej reprezentácie povodne: komparatívna obsahová analýza | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Premeny mediálnej reprezentácie povodne: komparatívna obsahová analýza | Theses on a related topic

10.
Holzbauerová, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz nezaměstnanosti v pravicovém a levicovém deníku: komparativní obsahová analýza | Theses on a related topic

11.
Husáková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Postup českých médií v období ukrajinské krize | Theses on a related topic

12.
Ivičičová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz izraelsko-palestinského konfliktu | Theses on a related topic

13.
Kořínek, Štěpán
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Vzdělávací příležitosti v kontextu práva na vzdělání | Theses on a related topic

14.
Kšicová, Radka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Education, Sociology
Bachelor's thesis defense: Autorita, moc a dominance ve škole | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Autorita, moc a dominance ve škole | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Žákovská práva na základních školách v ČR | Theses on a related topic

15.
Kubala, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz debaty o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách v roce 2015. Komparativní obsahová analýza denního tisku | Theses on a related topic

16.
Michlerová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Vývoj časopisu Zdravie a jeho formálne i obsahové premeny (prípadová štúdia) | Theses on a related topic

17.
Mrázková, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Volby do Evropského parlamentu (2004 - 2009): Komparativní analýza mediální reprezentace | Theses on a related topic

18.
Novák, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Analýza postoju nórskej Progresívnej strany k otázkam migrácie po teroristických útokoch v Nórsku v roku 2011 | Theses on a related topic

19.
Petrželková, Anna maiden name: Kyjánková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální reprezentace seniorů ve vybraném českém pravicovém a levicovém tisku | Theses on a related topic

20.
Pichaničová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Obsahová analýza premien reprezentácie maskulinít v časopise Bravo | Theses on a related topic

21.
Príbeli, Alexandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Reprezentace mužství v TV reklamě: komparativní analýza (TV Nova vs. Markíza) | Theses on a related topic

22.
Přikryl, Štěpán
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Mediální reprezentace muslimů ve vybraných periodikách: komparativní obsahová analýza | Theses on a related topic

23.
Székelyová, Dajana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Premeny reklamnej reči v kontexte postmodernej situácie | Theses on a related topic

24.
Trávníčková, Marcela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Terorismus optikou levicových periodik | Theses on a related topic

25.
Uhaľová, Simona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediálny obraz strany Ľudová strana Naše Slovensko a jej predstaviteľov v denníkoch SME, Pravda a Nový Čas | Theses on a related topic

26.
Adamusová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Hodnoty a právo | Theses on a related topic

27.
Altmann, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociální deviace a protiprávní jednání | Theses on a related topic

28.
Andor, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic

29.
Andrejs, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Motivation, Emotionen und Metakognition der Schüler/innen auf der Primarstufe im Fremdsprachenunterricht | Theses on a related topic

30.
Bacík, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Zeman versus Schwarzenberg: Analýza mediálního obrazu druhého kola prezidentské volby a jeho kandidátů v České televizi | Theses on a related topic

31.
Báča, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Postavení obviněného v přípravném řízení

32.
Badáňová, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Proměny mediální reprezentace Romů v českém tisku | Theses on a related topic

33.
Bahýľ, Ján
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Investice a životní prostředí | Theses on a related topic

34.
Bachratý, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komunistické a nacistické právo - totožnost nebo zásadní rozdíl? | Theses on a related topic

35.
Bajaníková, Viktória
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Čítačky elektronických kníh z pohľadu ich užívateľov: analýza užívateľských stratégií | Theses on a related topic

36.
Balharová, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media)
Bachelor's thesis defense: Reflexe havárie Deepwater Horizon na zpravodajských portálech vybraných amerických médií | Theses on a related topic

37.
Balunová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Romská otázka v médiích. | Theses on a related topic

38.
Baňasová, Natália
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Komparácia Estónska a Slovenska vo vybraných oblastiach e-Governmentu so zameraním na napĺňanie cieľov EÚ | Theses on a related topic

39.
Barabášová, Iveta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mediální obraz kyjevského povstání v českých denících - obsahová analýza | Theses on a related topic

40.
Bártek, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies)
Bachelor's thesis defense: Americký radar v ČR: Obsahová analýza procesu konstrukce mediální agendy | Theses on a related topic

41.
Bartoňková, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Dutch Language and Literature
Master's thesis defence: Rechtsteksten in Nederland en Vlaanderen | Theses on a related topic

42.
Bartošová, Táňa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Respektování práv pacientů | Theses on a related topic

43.
Bečáková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Mediální reprezentace environmentálních rizik ve vybraných českých internetových periodikách | Theses on a related topic

44.
Bednář, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Sociální deviace a protiprávní jednání | Theses on a related topic

45.
Bellová, Viktória
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Urban communication of Berlin through Movies | Theses on a related topic

46.
Belokostolská, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Cesta k mediálnej gramotnosti seniorov | Theses on a related topic

47.
Bencová, Karolína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Využití vybraných slovních druhů v literatuře pro děti a mládež | Theses on a related topic

48.
Benešová, Andrea maiden name: Sekulová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Problematika základních škol na stránkách Učitelských novin v letech 1988-1993 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Problematika základních škol na stránkách Učitelských novin v letech 1988-1993 | Theses on a related topic

49.
Beránek, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo a internet | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Právo a internet | Theses on a related topic

50.
Bergerová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spravedlnost v právu | Theses on a related topic