Theses on a related topic (having the same keywords):

flow, optimalni prozivani, learning through experience, optimal experiencing, feeling of competence, uceni zazitkem, zazitkova pedagogika, adventure learning, prvni pomoc, simulovane situace, pocit kompetence, first aid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Horová, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defence: Moderní metody výuky první pomoci | Theses on a related topic Display description

2.
Adamcová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Physics
Bachelor's thesis defence: Aplikace problematiky první pomoci do hodin fyziky | Theses on a related topic

3.
Bartoš, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Paramedic practice / Paramedic
Bachelor's thesis defence: První pomoc na palubě dopravního letadla | Theses on a related topic

4.
Bartošek, Daniel
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defence: Zdravotní zajištění tréninků a zápasů v ledním hokeji | Theses on a related topic

5.
Bravencová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Způsobilost absolventů autoškol k poskytnutí první pomoci | Theses on a related topic

6.
Břichnáčová, Alžběta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Nebezpečí úrazů a zdravotní rizika při jízdě na in -line bruslích. Prevence, první pomoc. | Theses on a related topic

7.
Čapková, Paula
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Informovanost seniorů o poskytování první pomoci | Theses on a related topic

8.
Daněk, Lubomír
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defence: Preventivní projekt dopravní výchovy pro žáky prvního stupně základních škol | Theses on a related topic

9.
Duchtíková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Všeobecný směr)
Master's thesis defence: Ochrana člověka za mimořádných událostí - prevence dopravní nehodovosti | Theses on a related topic

10.
Esterková, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí v oblasti první pomoci u policistů České republiky | Theses on a related topic

11.
Gillová, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Informovanost žáků základní školy o otravách | Theses on a related topic

12.
Gryč, Dominik
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Bezpečnost dětí školního věku ve fotbalových organizacích | Theses on a related topic

13.
Hašová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Problematika poskytování první pomoci v souvislosti s úrazy na vybraných středních odborných školách v Brně | Theses on a related topic

14.
Havlíčková, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Znalosti žáků základních škol v poskytování první pomoci | Theses on a related topic

15.
Hnátovičová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Povědomí laické veřejnosti o poskytování první pomoci tonoucímu | Theses on a related topic

16.
Holmanová, Eliška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Znalost postupů první pomoci u pracovníků lékáren | Theses on a related topic

17.
Hradská, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Výuka první pomoci na 1. stupni základních škol - metodická příručka | Theses on a related topic

18.
Hrubošová, Noemi
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport (combination/specialization: Management in Sport)
Bachelor's thesis defence: Prevence úrazů v národní házené a jejich případná první pomoc | Theses on a related topic

19.
Hurníková, Milana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí a dovedností v poskytování první pomoci u žáků 8. tříd základních škol | Theses on a related topic

20.
Chadimová, Lenka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Bezpečnost na fotbalových hřištích v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

21.
Chaloupková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Problematika úrazovosti dětí a práce zdravotníka na letním dětském táboře | Theses on a related topic

22.
Chmelová, Marcela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí v poskytování první pomoci u rodičů dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

23.
Jašková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Health Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defence: Sonda do znalostí laické první pomoci u studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity | Theses on a related topic

24.
Jelínková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defence: Vedení porodu zdravotnickým záchranářem mimo zdravotnické zařízení | Theses on a related topic

25.
Jiroutová Klapalová, Hana maiden name: Klapalová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Výuka první pomoci u osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

26.
Kálal, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defence: Principy zdravotnické první pomoci | Theses on a related topic

27.
Kiričenková, Larisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Výchova ke zdraví ve školních podmínkách | Theses on a related topic

28.
Klabusay, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technical Education
Master's thesis defence: Výukový projekt ve výuce dopravní výchovy na druhém stupni ZŠ | Theses on a related topic

29.
Kobza, Michael
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání ve spolku Vodní záchranná služba | Theses on a related topic

30.
Kölblová, Michaela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defence: Prevence úrazů a první pomoc - sjezdové lyžování | Theses on a related topic

31.
Králíček, Josef
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Podmínky pro poskytování první pomoci na pracovišti zpracovatelského průmyslu | Theses on a related topic

32.
Kravecký, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Prevence na SŠ v kontextu první pomoci a dopravní výchovy | Theses on a related topic

33.
Krčmová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí v oblasti první pomoci u všeobecných sester FN Brno | Theses on a related topic

34.
Krejčí, Lukáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Způsobilost absolventů autoškol k poskytnutí laické první pomoci | Theses on a related topic

35.
Křeček, Bronislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Začlenění předmětu První pomoc do rámcového vzdělávacího programu pro střední školy | Theses on a related topic

36.
Kubíková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defence: Vytvoření a ověření metodiky výuky první pomoci na gymnáziích v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího programu | Theses on a related topic

37.
Kvapil, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defence: Řešení krizových situací motocyklových jednotek policie | Theses on a related topic

38.
Kypr, Adam
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Komparace znalostí v poskytnutí laické první pomoci u studentů střední zdravotnické školy | Theses on a related topic

39.
Lipková, Berenika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Adaptační kurz jako nástroj změny sociálních vztahů klimatu třídy | Theses on a related topic

40.
Loubková, Renata
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Znalost poskytování první pomoci u příslušníků Hasičského záchranného sboru a Policie ČR | Theses on a related topic

41.
Machač, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Vodácké kurzy na vybraných středních školách | Theses on a related topic

42.
Machalová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Úroveň znalostí první pomoci u laické veřejnosti | Theses on a related topic

43.
Máchová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defence: Průzkum vědomostní úrovně populace v oblasti poskytování první pomoci při infarktu myokardu | Theses on a related topic

44.
Majerová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: První pomoc a její znalost u žáků 2. stupně základní školy | Theses on a related topic

45.
Malenovská, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Úroveň znalostí poskytování první pomoci u dětí ve věku 11–15 let | Theses on a related topic

46.
Malušková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Kvalita života jedince po cévní mozkové příhodě | Theses on a related topic

47.
Mikyna, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defence: Úroveň plaveckých dovedností studentů jednotlivých oborů na FSpS MU | Theses on a related topic

48.
Němcová, Iveta maiden name: Coufalová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Úroveň znalostí první pomoci při popáleninách u laické veřejnosti | Theses on a related topic

49.
Neumannová, Karolína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defence: Vědomosti táborových vedoucích o poskytování první pomoci | Theses on a related topic

50.
Nevřivá, Darja maiden name: Němcová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defence: Komparace znalostí žáků 6. a 9. tříd základní školy o diabetes mellitus | Theses on a related topic