Theses on a related topic (having the same keywords):

informacni chovani spojene se zdravim, diabetes mellitus, information seeking, health information seeking behavior, informacni potreba, vyhledavani informaci, information need, informacni chovani, information behavior, information horizon, informacni horizont, cukrovka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Sehnalová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační potřeby a informační chování zahraničních studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity | Theses on a related topic Display description

2.
Šípková, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační svět řeholních sester | Theses on a related topic

3.
Brandová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Naplňování informační potřeby žen na mateřské a rodičovské dovolené | Theses on a related topic

4.
Filičková, Katarína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Teória vytvárania zmyslu | Theses on a related topic

5.
Klímková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Web základní školy v kontextu informačních potřeb cílových skupin | Theses on a related topic

6.
Krutská, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační chování posluchačů univerzity třetího věku | Theses on a related topic

7.
Matoušková, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační chování internetové generace a jeho důsledky pro vysokoškolské knihovny | Theses on a related topic

8.
Snížková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Využití umělé inteligence ve vyhledávání informací | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vyhledávání informací | Theses on a related topic

9.
Dvořáková, Alexandra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační chování uživatelů při práci s on-line katalogem Clavius | Theses on a related topic

10.
Eliaš, Lukáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační chování útočníků na sociálních sítích | Theses on a related topic

11.
Jílek, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology / Kinanthropology
Dissertation defense: Úroveň posturální regulace u osob s pozdními komplikacemi diabetu mellitus | Theses on a related topic

12.
Lukášková, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Laserová terapie diabetické retinopatie a její vliv na zorné pole | Theses on a related topic

13.
Majer, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Simulátor interakce glukózy a inzulínu u pacientů s nemocí diabetes mellitus v kontextu diabetického deníku | Theses on a related topic

14.
Malá, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Proces vyhledávání a hodnocení informací u žáků šestých tříd základních škol | Theses on a related topic

15.
Močiariková, Beáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informačné správanie spotrebiteľov v oblasti kozmetických prípravkov | Theses on a related topic

16.
Musilová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Návrh výzkumu informačních potřeb osob ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

17.
Pirklová, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / European Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Dokumentární film Můj boj s cukrovkou | Theses on a related topic

18.
Recmanová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Osobní knihovny významných osobností | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Osobní knihovny významných osobností | Theses on a related topic

19.
Šimíková, Mariana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Informační chování mimořádně nadaných dětí v pregramotném období | Theses on a related topic

20.
Števko, Lukáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Analýza IT služeb pro pacienty s diagnózou Diabetes melitus | Theses on a related topic

21.
Tomaňová, Julie maiden name: Haladová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Design online informačních služeb pro zrakově handicapované | Theses on a related topic

22.
Adámková, Radka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Internal Medicine
Dissertation defense: Akutní infarkt myokardu a diabetes mellitus 2.typu | Theses on a related topic

23.
Bachelová, Jitka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Výživa a tělesná aktivita při diabetu mellitu

24.
Basovníková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Kazuistika u jedince s diabetem mellitem | Theses on a related topic

25.
Beszédešová, Natália
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Ophthalmology (4-years) / Ophthalmology
Dissertation defense: Screening diabetické retinopatie u recentných diabetikov 2.typu | Theses on a related topic

26.
Bilková, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Novodobá péče o seniory | Theses on a related topic

27.
Blažejová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační chování žáků středních odborných škol při mimoškolní přípravě na vyučování | Theses on a related topic

28.
Blažek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Systémy vyhledávání obrazových informací | Theses on a related topic

29.
Blažková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Diabetes mellitus v těhotenství | Theses on a related topic

30.
Borkova, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Informační audit a mapování informačních toků v podniku | Theses on a related topic

31.
Bořilová Linhartová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Role genetických faktorů v etiopatogenezi vybraných onemocnění dutiny ústní | Theses on a related topic

32.
Brázdová, Miroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Analýza metod měření informačního chování seniorů | Theses on a related topic

33.
Bretzová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Selektivní vrstvy na površích nové generace biosensorů pro klinickou diagnostiku diabetu | Theses on a related topic

34.
Čechalová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Vliv chorob metabolismu na výskyt kariogenních mikrobů a ústní biofilm | Theses on a related topic

35.
Čechová, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Výskyt onemocnění diabetes mellitus u žáků základních škol v Moravskokrumlovském regionu | Theses on a related topic

36.
Černochová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Role inzulinu v mozkové tkáni | Theses on a related topic

37.
Černý, Daniel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Zorné pole u nemocných po panretinální laserové koagulaci | Theses on a related topic

38.
Červeňák, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Barvocit u pacientů s diabetickou retinopatií | Theses on a related topic

39.
Danzingerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Podpora žáků s diabetem na 2. stupni ZŠ a komparace znalosti o tomto onemocnění | Theses on a related topic

40.
Dörrová, Iva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Posouzení nerovnováhy životní situace klientů trpících diabetem 1. typu a Huntingtonovou chorobou vůči ostatním klientům trvale umísťovaným v ústavech sociální péče | Theses on a related topic

41.
Drábková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační potřeby, vnímání knihoven a informačních zdrojů ve společnosti (se zaměřením na akademické prostředí) | Theses on a related topic

42.
Dubový, Arnošt
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Pohybová aktivita obyvatelstva ve vybraných regionech České republiky | Theses on a related topic

43.
Dulíková, Ludmila
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Human Nutrition
Bachelor's thesis defense: Výživa dítěte s diabetem | Theses on a related topic

44.
Dvořáková, Edita
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Chronické neinfekční onemocnění u dětí v prostředí mateřské školy | Theses on a related topic

45.
Dvořáková, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Human Alimentation)
Master's thesis defence: Kouření a rozložení tukové tkáně | Theses on a related topic

46.
Dvořáková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy gluko- a lipotoxicity u diabetu: role v patogenezi diabetických komplikací | Theses on a related topic

47.
Fatková, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Neziskové organizace podporující seniory s diabetem mellitem v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

48.
Fendrich, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Uplatnění technologií Web 2.0 v oblasti internetových vyhledávačů | Theses on a related topic

49.
Forejt, Roman
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Diabetická retinopatie - stav po deseti letech po panretinální laserové koagulaci | Theses on a related topic

50.
Gal, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Posttraumatický rozvoj u pacientů s diagnózou diabetes mellitus I. typu | Theses on a related topic