Theses on a related topic (having the same keywords):

potreba kognitivniho uzavreni, schopnost moralniho pusobeni, psychometrics, right-wing authoritarianism, skala moralniho pusobeni, social dominance orientation, pravicove autoritarstvi, orientace na socialni dominanci, need for cognitive closure, konfirmatorni faktorova analyza, structural modelling, psychometrika, scale adaptation, moral agency scale, strukturni modelovani, moral agency, adaptace skaly, confirmatory factor analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Schlemmerová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Interpersonální decentrace v kontextu potřeby kognitivního uzavření a destruktivní závislosti | Theses on a related topic Display description

2.
Bílovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Posouzení psychometrických charakteristik českého překladu Work Design Questionnaire (WDQ) | Theses on a related topic

3.
Cígler, Hynek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Měření matematických schopností | Theses on a related topic

4.
Čechová, Júlia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Meranie viery v konšpiračné teórie | Theses on a related topic

5.
Chvojková, Edita
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Měření dětské osamělosti formou Child Puppet Interview: Metodická studie | Theses on a related topic

6.
Otrhálková, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vliv mortality salience na vztah mezi citovou vazbou a autoritářstvím | Theses on a related topic

7.
Bernatová, Karolína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vliv potřeby kognitivního uzavření na dogmatické chování na internetu | Theses on a related topic

8.
Čunátová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Přetrvávající emoční pouto k bývalému partnerovi: Osobnostní a vztahové faktory | Theses on a related topic

9.
Dostálová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Wisconsinského testu třídění karet | Theses on a related topic

10.
Farkač, Bronislav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Tolerance k imigrantům mezi českými adolescenty: efekt meziskupinové důvěry, pravicového autoritářství a obecné politické tolerance | Theses on a related topic

11.
Fikrlová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Potřeba odlišnosti v rodičovství | Theses on a related topic

12.
Gottfried, Jaroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Prozkoumání potřeby kognitivního uzavření s ohledem na impulzivitu a efekt přerušení úkolu | Theses on a related topic

13.
Hečlová, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role osobnostních dispozic v sebehodnocení schopnosti empatie | Theses on a related topic

14.
Homolková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: On-again/off-again partnerské vztahy ve vynořující se dospělosti | Theses on a related topic

15.
Hranošová, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Interpersonální závislost a kognitivní styl jako faktory utváření sebepojetí | Theses on a related topic

16.
Kašpárková, Ludmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Implicitní a explicitní rasismus vůči romskému etniku v kontextu potřeby kognitivního uzavření, orientace na sociální dominanci a víry ve spravedlivý svět | Theses on a related topic

17.
Knapová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Need for cognitive closure and the use of information and communication technology by older adults | Theses on a related topic

18.
Kolářová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Elektrofyziologické koreláty sociální kognice | Theses on a related topic

19.
Lakota, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vzniká důvěra v demokratické instituce ve škole? Vliv důvěry v učitele na politickou důvěru u adolescentů | Theses on a related topic

20.
Nádvorníková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Účinek skupinové výraznosti, orientace na sociální dominanci a empatie na míru ageismu | Theses on a related topic

21.
Postulka, Štěpán
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Strukturní modely a invariance měření deprese v perinatálním období metodou PHQ-9 | Theses on a related topic

22.
Radimecká, Monika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role potřeby kognitivního uzavření v retrieval-induced forgetting a misinformačním efektu v rámci svědecké výpovědi | Theses on a related topic

23.
Sapík, Matěj
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Souvislost nejistoty, entitativity a sociální identifikace - replikační studie | Theses on a related topic

24.
Sichová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Fenomén déjà vu u neklinické populace | Theses on a related topic

25.
Šindelář, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Autoritářství, povaha a vývoj konceptu | Theses on a related topic

26.
Šindelář, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Dispoziční a situační autoritářství: dynamika fenoménu | Theses on a related topic

27.
Ťápal, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Kognitivně-motivační dispozice autoritářství | Theses on a related topic

28.
Viktorin, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Potřeba a schopnost kognitivního uzavření v kontextu exekutivních funkcí | Theses on a related topic

29.
Ďuriník, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vliv osobnosti na efekt asymetricky dominovaných alternativ na rozhodování | Theses on a related topic

30.
Faltýnková, Anna maiden name: Janů
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Souvislost Alexithymie a závislosti na online hraní | Theses on a related topic

31.
Hobl, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Role legality a legimity na morální rozhodování | Theses on a related topic

32.
Linhartová, Pavla
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychiatry (4-years) / Psychiatry
Dissertation defense: Impulsivity profile and rTMS treatment of impulsivity in patients with borderline personality disorder | Theses on a related topic

33.
Lovász, Szabolcs
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Model kariérnej a politickej preferencie založenej na teórii sociálnej dominancie a jej dôsledky z hľadiska predsudkov | Theses on a related topic

34.
Lučanská, Klaudia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Komponenty konceptu Mindfulness merané seba-posudzovacou škálou FFMQ u univerzitných študentov a ich vzťah ku stratégiám regulácie emócií, pozitívnej emotivite, resiliencii, seba-súcitu, reaktivite na stres a životnej spokojnosti: štrukturálny model | Theses on a related topic

35.
Lukášová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vliv individuálních rozdílů na sílu konfirmačního zkreslení | Theses on a related topic

36.
Mitterová, Kristína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Potreba kognitívneho uzatvorenia z pohľadu funkčnej konektivity a anatómie mozgu. | Theses on a related topic

37.
Pospíšilová, Alexandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Psychometrické vlastnosti české adaptace Sensation Seeking Scale | Theses on a related topic

38.
Prikner, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Integrace teorie interpersonální závislosti a citové vazby | Theses on a related topic

39.
Rabelová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Functioning of the Perceived Locus of Causality for Sex Scale: A Journey From the Self-Determination Theory to Psychological Networks | Theses on a related topic

40.
Rédli, Dávid
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Porovnání ipsativních a normativních psychodiagnostických metod z hlediska psychometrických charakteristik a možností aplikace | Theses on a related topic

41.
Suchánek, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Prožívaná nejistota a další předpoklady pravicového autoritářství (RWA) u osob s ne-autoritářským politickým zaměřením | Theses on a related topic

42.
Šašinka, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vztah interpersonální závislosti k atributům dospívání - stylům identity a prožívané autonomii | Theses on a related topic

43.
Škrdlík, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Neadekvátní pocity viny. Převod dotazníku IGQ-67 do češtiny. | Theses on a related topic

44.
Táborský, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Adaptace dotazníku transformačního leadershipu do angličtiny | Theses on a related topic

45.
Uhmannová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Časové kvantifikátory a časová orientace | Theses on a related topic

46.
Vašek, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Herní závislost, angažovanost a jejich souvislost s motivací k hraní počítačových her | Theses on a related topic

47.
Velínská, Šárka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Diagnostika psychosociálního stresu v pracovním prostředí | Theses on a related topic

48.
Viktorin, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Potřeba kognitivního uzavření a kapacita pracovní paměti | Theses on a related topic

49.
Wenyová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Perspective taking v kontakte s ľudmi s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic