Theses on a related topic (having the same keywords):

internet gaming disorder, externally oriented thinking, externe orientovane mysleni, mmo games, alexithymia, difficulty describing feelings, mmo hry, difficulty identifying feelings, faktorova analyza, alexithymie, obtize v popisu emoci, strukturni modelovani, structural equation modeling, factor analysis, zavislost na online hrani, obtize v identifikaci emoci, online gaming addiction

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Vašek, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Herní závislost, angažovanost a jejich souvislost s motivací k hraní počítačových her | Theses on a related topic Display description

2.
Cígler, Hynek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defence: Měření matematických schopností | Theses on a related topic

3.
Adolfová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defence: Osobnostní charakteristiky pacientů s nespecifickými střevními záněty | Theses on a related topic

4.
Bajnarová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Reliabilita TCI-A (TCI-A Temperament and Character Inventory - verzia pre adolescentov) v populácii mladých dospievajúcich. | Theses on a related topic

5.
Blinka, Lukas
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / Social Psychology
Dissertation defence: Online gaming addiction: The role of avatars and sociability of gamers | Theses on a related topic

6.
Císař, Luboš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Geografie města Bystřice nad Pernštejnem | Theses on a related topic

7.
Dufková, Eliška maiden name: Váchová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Schopnost interocepce ve vztahu ke kvalitě rodičovské péče | Theses on a related topic

8.
Dvořák, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Business Management / Business Management
Master's thesis defence: Nástroje manažerského účetnictví a jejich vazba na výkonnost | Theses on a related topic

9.
Dvouletá, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defence: Uherské Hradiště: sociálně geografický profil | Theses on a related topic

10.
Farkač, Bronislav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Sociology
Bachelor's thesis defence: Rozdíly v používání internetu: Sekundární „digital divide“ v České republice | Theses on a related topic

11.
Hermannová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Education, Psychology
Bachelor's thesis defence: Role osobnostních charakteristik ve zvládání zátěže | Theses on a related topic

12.
Chrásková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defence: Postoje studentů a jejich formování jako významná součást profesní přípravy učitelů | Theses on a related topic

13.
Chvojková, Edita
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Měření osamělosti u dětí ve věku 4 - 8 let | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Měření osamělosti u dětí ve věku 4 - 8 let | Theses on a related topic

14.
Klimeš, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah sebehodnocení a chování souvisejícího se zdravím | Theses on a related topic

15.
Klocek, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vztah alexitymie herní závislosti a angažovaností mediovaný impulzivitou | Theses on a related topic

16.
Kohoutková, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy / Economic Policy
Master's thesis defence: Faktory spokojenosti se službami ve veřejné dopravě | Theses on a related topic

17.
Kosour, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Měření sexuální permisivity | Theses on a related topic

18.
Kufa, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Gesellova vývojová škála a její užití v praxi ústavní výchovy | Theses on a related topic

19.
Lábrová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defence: Postoj Čechů ke vzdělávání dospělých (aplikace AACES škály v českém prostředí) | Theses on a related topic

20.
Labský, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Psychometrické vlastnosti české adaptace Bornsteinova Relationship Profile Testu | Theses on a related topic

21.
Laššo, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Tvorba a porovnání výživových vzorců dětského věku ve studii ELSPAC | Theses on a related topic

22.
Machek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography
Master's thesis defence: Vnitřní socioekonomická struktura města Jihlavy a blízkého zázemí (využití metod vícerozměrné analýzy) | Theses on a related topic

23.
Machová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Prožívání sexuality osob s alexithymickými rysy | Theses on a related topic

24.
Malatincová, Tatiana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Model akademickej prokrastinácie založený na teórii psychologickej reaktancie | Theses on a related topic

25.
Matlášek, René
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vliv kognitivní angažovanosti na vztah potřeby kognitivního uzavření a vnitřní politické účinnosti | Theses on a related topic

26.
Mikišková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Sebepoškozování dívek ve výchovném ústavu | Theses on a related topic

27.
Mitterová, Kristína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Gender Studies, Psychology
Bachelor's thesis defence: Schopnosť rozpoznávať emócie u hráčov MMo hier a jej súvislosť s hernou závislosťou | Theses on a related topic

28.
Mokrá, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defence: Alexithymie u studentů různých studijních zaměření | Theses on a related topic

29.
Mokrá, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Míra alexithymie u pachatelů znásilnění a její souvislost s motivem tohoto trestného činu | Theses on a related topic

30.
Müllerová, Mária
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Dissertation defence: Teória včasnostredovekých depotov z prostredia západných a južných Slovanov | Theses on a related topic

31.
Němcová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Negativní účinky psychoterapie: mediační efekt pracovního spojenectví | Theses on a related topic

32.
Nováková, Ľubomíra maiden name: Hrčová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vzťah osobnostných dimenzií TCI-R, alexithymie, depresie a úzkosti u adolescentov | Theses on a related topic

33.
Obermajerová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Faktorová analýza trhu s byty v Brně | Theses on a related topic

34.
Osman, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography, Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography
Master's thesis defence: Segregační procesy v prostoru města | Theses on a related topic

35.
Prikner, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Integrace teorie interpersonální závislosti a citové vazby | Theses on a related topic

36.
Prišťáková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Pohřební ritus mezi Velkou a Přemyslovskou Moravou na příkladu pohřebiště v Prušánkách | Theses on a related topic

37.
Ptáček, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology / General Psychology
Dissertation defence: Obecně psychologické a osobnostní souvislosti disociace | Theses on a related topic

38.
Rečka, Karel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Dotazník výšky a váhy | Theses on a related topic

39.
Rudolf, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Psychometrické charakteristiky Inventáře tendence k vině a hanbě | Theses on a related topic

40.
Sedlačík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Advanced Master's thesis defence: Aplikace vybraných klasifikačních metod v ekonomii | Theses on a related topic

41.
Schejbal, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Česká adaptace dotazníku SCORE-15 | Theses on a related topic

42.
Schlemmerová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Interpersonální decentrace v kontextu potřeby kognitivního uzavření a destruktivní závislosti | Theses on a related topic

43.
Slezáková, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defence: Dotační politika vůči nestátním neziskovým organizacím | Theses on a related topic

44.
Sluštíková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Vývoj vnitřní struktury města Zlín v období let 2001 - 2011: aplikace metod vícerozměrné analýzy | Theses on a related topic

45.
Sojka, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurosciences / Neurosciences
Dissertation defence: Neurobiology of Functional Neurological Disorders | Theses on a related topic

46.
Sýkora, Jaroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Adaptace a překlad metody pro měření Work-Life Balance v českém prostředí | Theses on a related topic

47.
Vašek, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defence: Vývoj Testu předpokladů kritického myšlení a jeho pilotní ověření | Theses on a related topic

48.
Wilczek, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Hrnčířské dílny ve Višňové v kontextu laténského osídlení povodí řeky Jevišovky | Theses on a related topic

49.
Winklerová, Leona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Projevy alexithymie v příbězích TAT | Theses on a related topic

50.
Zářecká, Michaela maiden name: Kroupová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Socioprostorová analýza města Pardubice v roce 2011 a některé změny jeho socioprostorové struktury mezi lety 2001 a 2011 | Theses on a related topic