Theses on a related topic (having the same keywords):

trestni odpovednost, specializacni vzdelavani lekaru, odborny dozor/dohled, postup lege artis, specialized education of physicians, zdravotnicke pravo, zdravotnicka dokumentace, professional supervision, medical documentation, lege artis procedure, criminal liability, medical law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Štrejtová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Trestní právo v medicíně se zaměřením na lidskou reprodukci a medicínské právo | Theses on a related topic Display description

2.
Hupáková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení lékaře v trestním řízení - vybrané aspekty | Theses on a related topic

3.
Kusáková, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na život: Eutanázie jako právní problém? | Theses on a related topic

4.
Císař, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR | Theses on a related topic

5.
Čep, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě | Theses on a related topic

6.
Ešpandr, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Základy trestní odpovědnosti a správní odpovědnosti za přestupek | Theses on a related topic

7.
Faberová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kriminalita dětí a mládeže: právně-sociologický rozbor | Theses on a related topic

8.
Faistová Hanyková, Pavlína maiden name: Hanyková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví | Theses on a related topic

9.
Frömelová, Dominika maiden name: Tenglerová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Ochrana osobních údajů ve zdravotnické dokumentaci | Theses on a related topic

10.
Gavlasová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: Řízení ve věcech dětí mladších patnácti let, které se dopustily činu jinak trestného | Theses on a related topic

11.
Gilarová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana dat a povinná mlčenlivost ve zdravotnictví ve sjednocující se Evropě | Theses on a related topic

12.
Jandásek, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost zdravotnických pracovníků | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost zdravotnických pracovníků | Theses on a related topic

13.
Jelínková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odmítnutí léčby jako právní problém | Theses on a related topic

14.
Kameníková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace trestní úpravy spolčení ve vnitrostátním a mezinárodním právu | Theses on a related topic

15.
Kristýn, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Uplatňování trestněprávních norem v oblasti sportu | Theses on a related topic

16.
Lysák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestněprávní a trestně procesní nástroje uplatňování principu „ultima ratio“ v praktickém postupu Policie ČR | Theses on a related topic

17.
Marišinský, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Formální pojetí trestného činu z hlediska nové právní úpravy | Theses on a related topic

18.
Moučka, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip „ultima ratio“ a zásada subsidiarity trestní represe – limity trestního práva | Theses on a related topic

19.
Nožková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v České republice | Theses on a related topic

20.
Obručová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodněprávní souvislosti trestní odpovědnosti právnických osob | Theses on a related topic

21.
Procházka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost právnických osob podle zákona č. 418/2011 Sb. | Theses on a related topic

22.
Pukl, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestněprávní politika v moderní společnosti. Principy trestání mladistvých. Filosoficko právní analýza problému. | Theses on a related topic

23.
Řezníček, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přípustné riziko ve sportu | Theses on a related topic

24.
Schovancová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty poskytování zdravotních služeb v praxi Veřejného ochránce práv | Theses on a related topic

25.
Slováček, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Informovaný souhlas v medicínském právu | Theses on a related topic

26.
Socha, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestní odpovědnost právnických osob po novele zák. č. 183/2016 Sb. | Theses on a related topic

27.
Stašková, Erika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defense: Podmínky trestní odpovědnosti právnických osob v mezinárodním srovnání | Theses on a related topic

28.
Šajer, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost právnických osob z hmotněprávního hlediska | Theses on a related topic

29.
Šteyerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty vztahu mezi zdravotnickým personálem a pacientem s omezenou svépravností | Theses on a related topic

30.
Tarcalová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost lékaře a zdravotnického personálu | Theses on a related topic

31.
Tkadlčík, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Defence of Superior Orders and its Reflection in the Statute of International Criminal Court | Theses on a related topic

32.
Václavková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost lékaře (vybrané problémy) | Theses on a related topic

33.
Vavro, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Kontrola zacházení s návykovými látkami krajským úřadem u poskytovatelů zdravotních a sociálních pobytových služeb | Theses on a related topic

34.
Vojtíšek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Práva a povinnosti zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení | Theses on a related topic

35.
Vylegala, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Trestní odpovědnost soudního exekutora | Theses on a related topic

36.
Adamová, Kateřina maiden name: Kudová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Gerontology Nursing
Master's thesis defence: Specifika dokumentování nehojících se ran v domácí péči | Theses on a related topic

37.
Andrýsková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svolení poškozeného jako okolnost vylučující protiprávnost v České republice a ve Spojených státech | Theses on a related topic

38.
Augustínová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Detská delikvencia, právo a psychológia (aktuálne právne aplikačné otázky) | Theses on a related topic

39.
Balharová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost mladistvých | Theses on a related topic

40.
Beníček, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní regulace dovozu odpadů | Theses on a related topic

41.
Blanař, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané problémy ochrany osobních údajů ve zdravotnictví | Theses on a related topic

42.
Bolvariová, Malgorzata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Registrace a provozování nestátních zdravotnických zařízení v ČR | Theses on a related topic

43.
Brancuzská, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví | Theses on a related topic

44.
Buďveselová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Psychologický profil pachatelů sexuálních deliktů | Theses on a related topic

45.
Budzák, Richard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prípustne riziko ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť | Theses on a related topic

46.
Cvrčková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestně právní odpovědnost v právu životního prostředí | Theses on a related topic

47.
Černá, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda porodu doma a související odborné pomoci v právu Rady Evropy a Evropské unie | Theses on a related topic

48.
Čiháková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem zdravotní péče | Theses on a related topic

49.
Danajovičová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Perspektivy a případná právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob v ČR | Theses on a related topic

50.
Daniel, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestnoprávna zodpovednosť členov zdravotnej záchrannej služby | Theses on a related topic