Theses on a related topic (having the same keywords):

benzochryseny, dibenzanthraceny, cyclin a, dibenzanthracenes, liver progenitor cells, receptor pro aromaticke uhlovodiky - ahr, apoptoza, ah receptor, cyp1a1, cyklin a, s phase, polycyclic aromatic hydrocarbons, benzochrysenes, apoptosis, s faze, polycyklicke aromaticke uhlovodiky, bunecna proliferace, jaterni progenitorove bunky, cell proliferation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Krchová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha buněčné proliferace v regulaci buněčné odpovědi na aktivaci Ah receptoru | Theses on a related topic Display description

2.
Marvanová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Genotoxicita polyaromatických sloučenin v jaterních progenitorových buňkách | Theses on a related topic

3.
Strapáčová, Simona maiden name: Krčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Biotransformační enzymy a apoptóza v plicních buněčných modelech | Theses on a related topic

4.
Zapletal, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Modulace metabolismu lipidů a její dopad na funkce nádorových buněk a působení karcinogenů | Theses on a related topic

5.
Amruz Černá, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Úloha microRNA v apoptóze u chronické lymfocytární leukémie | Theses on a related topic

6.
Augustín, Peter
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Stomatology / Stomatology
Dissertation defense: Medikamentózně indukované zbytnění gingivy u pacientů po transplantaci ledvin a srdce | Theses on a related topic

7.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi | Theses on a related topic

8.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv exogenních látek na expresi proteinu p53 u vybraných nádorových linií | Theses on a related topic

9.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Nové trendy v detekci apoptózy a autofágie u vybraných solidních nádorů | Theses on a related topic

10.
Bárta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Biologické a molekulární efekty inhibice aktivity cyklin dependentních kináz u lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

11.
Basu, Amrita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Modern mammalian in vitro models for toxicological research | Theses on a related topic

12.
Beníšek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Nové mechanismy toxicity významných organických kontaminantů | Theses on a related topic

13.
Bielská, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Využití metody superkritické fluidní extrakce k extrakci organických polutantů | Theses on a related topic

14.
Bořánková, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha mitochondrií ve fyziologii nádorových kmenových buněk | Theses on a related topic

15.
Brózman, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy | Theses on a related topic

16.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Extrakce a zkoncentrování PANH metodou SPME | Theses on a related topic

17.
Brzobohatý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Apoptóza v embryonálním vývoji savců se zaměřením na uplatnění intracelulární kaspázové mašinérie | Theses on a related topic

18.
Cambelová, Adriana maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší | Theses on a related topic

19.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv protinádorových léčiv na regulační vlastnosti proteinu p53 | Theses on a related topic

20.
Dostál, Dan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Warburgůf efekt – podstata a mechanismus regulace | Theses on a related topic

21.
Dúcka, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Analýza buněčných procesů přispívajících k nádorové progresi buněk prsního karcinomu s deregulovanou hladinou proteinu B-Myb | Theses on a related topic

22.
Ďurč, Pavol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza polycyklických aromatických uhlovodíků ve vzorcích pražené kávy pomocí HPLC s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

23.
Dvořáková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Degradace polycyklických aromatických uhlovodíků půdními mikroorganismy | Theses on a related topic

24.
Eleder, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Interakce apoptotických mitochondriálních proteinů AIF a endonukleázy G s jadernými proteiny při degradaci chromatinu | Theses on a related topic

25.
Eleder, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza interakce apoptotických proteinů AIF a endonukleázy G s jadernými proteiny během degradace chromatinu | Theses on a related topic

26.
Gebauer, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese pro- a protiapoptotických genů makrofágem po infekci salmonelou | Theses on a related topic

27.
Gumulec, Jaromír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy zinečnatých iontů u karcinomu prostaty | Theses on a related topic

28.
Hammerová, Jindřiška
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Účinky benzo(c)phenanthridinových alkaloidů na buňky maligního melanomu | Theses on a related topic

29.
Harmanová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium mechanismu toxicity polychlorovaných bifenylů v systémech in vitro | Theses on a related topic

30.
Herůdková, Jarmila maiden name: Lauková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Molekulární mechanismy účinků platinových chemoterapeutik u nádorových buněk tlustého střeva | Theses on a related topic

31.
Horváth, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Animal Physiology
Dissertation defense: Vysoká efektivita adamantylaminových platinových komplexů při překonávání rezistence k cisplatině a potlačení proliferace ovariálních nádorových buněk in vitro | Theses on a related topic

32.
Hruda, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management (4-years) / Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Dissertation defense: Vliv metabolického stavu buňky na vnímavost k apoptóze indukované oxidačním stresem: studie na buněčné linii K-562 | Theses on a related topic

33.
Chlebová, Katarína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Úloha proteinu Api 5 v nádoru | Theses on a related topic

34.
Chropeňová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí. | Theses on a related topic

35.
Chytková, Naďa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Lagrangeovské modelování v rámci studia šíření znečišťujících látek v ovzduší | Theses on a related topic

36.
Jančeková, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Vliv katepsinu D na protinádorové účinky látky TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) v lidských buňkách | Theses on a related topic

37.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha antiapoptotických signalních drah v regulaci citlivosti nádorových buněk střeva k účinkům TRAILu (RNDr. Alena Vaculová, Ph.D., BFÚ AV ČR) | Theses on a related topic

38.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium mechanismů buněčné smrti indukované působením platinových cytostatik u buněk kolorektálního karcinomu | Theses on a related topic

39.
Jelínková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Modulace apoptózy indukované TRAILem u nádorových buněk tlustého střeva prostřednictvím chemoterapeutických látek | Theses on a related topic

40.
Junková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití odlišností zdravých a nádorových buněk při hledání protinádorových terapií | Theses on a related topic

41.
Jurčková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární analýza tumor supresorového genu TP53

42.
Kabátková, Markéta maiden name: Richterová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Regulace exprese konexinů v jaterních buňkách prostřednictvím ligandů Ah receptoru | Theses on a related topic

43.
Kadlec, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Modulace autofágie u prostatických nádorových buněk vybranými naftochinony. | Theses on a related topic

44.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Funkční analýzy vybraných mikroRNA na modelu renálního karcinomu | Theses on a related topic

45.
Kodýtek, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Funkce transkripční kinázy CDK11 | Theses on a related topic

46.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch | Theses on a related topic

47.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj miniaturního pasivního vzorkovače na bázi polydimethylsiloxanu pro analýzu alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

48.
Komínková, Kateřina maiden name: Hošková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Určování zdrojů persistentních organických polutantů | Theses on a related topic

49.
Kozáková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Antiapoptotické funkce mutantních proteinů p53 | Theses on a related topic

50.
Kratochvílová, Monika maiden name: Holubová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza vybraných proteinů regulujících apoptózu u karcinomu prostaty. | Theses on a related topic