Theses on a related topic (having the same keywords):

nezdolnost, coping reactions, hardiness, zvladani zatezovych situaci, stres, copingove strategie, socialni opora. stress management, obranne mechanismy, stress, social support., coping strategies

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

451.
Lukša, Vít
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Životní styl sociálních pracovníků ve vztahu k jejich pomáhající profesi | Theses on a related topic Display description

452.
Lyková, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vnímání a řešení konfliktních situací ve vztahu učitel a žák z pohledu pedagoga/žáka. | Theses on a related topic

453.
Májsky, Ivan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Neglected Aspects of English Pronunciation | Theses on a related topic

454.
Májsky, Ivan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Neglected Aspects of English Pronunciation | Theses on a related topic

455.
Málková, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv protektivních a rizikových faktorů v psychice obézních lidí na míru úspěšnosti jejich léčby | Theses on a related topic

456.
Maradová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Biologické a psychologické markery prosociálního (a zdraví podporujícího) chování a biologické a psychologické markery asociálního (a zdraví ohrožujícího) chování | Theses on a related topic

457.
Mareček, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Vliv stresu na pracovní výkon v podniku | Theses on a related topic

458.
Marešová, Linda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Copingové strategie ve vztahu k osobnostním charakteristikám lidí pracujících v reklamě a médiích | Theses on a related topic

459.
Markusová, Alena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Žánr životního příběhu jako výkladový princip osobnostního vývoje. Vyprávění jako výkladový princip cesty za pomáhající profesí (aneb jak jsem se stala zdravotní sestrou) | Theses on a related topic

460.
Martenková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Doma je doma: Význam pečovatelské služby pro rodiny pečující o blízkého s neurologickým onemocněním. | Theses on a related topic

461.
Matějková, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Prvky psychomotoriky jako psychoprofylaxe sociálně patologických jevů u mládeže | Theses on a related topic

462.
Matějková, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Special Education
Master's thesis defence: Komparace postojů adolescentů k dopingu ve vybraných evropských zemích | Theses on a related topic

463.
Matějková, Eva
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Využití psychomotoriky pro prevenci syndromu vyhoření u pomáhajících profesí | Theses on a related topic

464.
Matějková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Prevence vzniku syndromu vyhoření u učitelů cizích jazyků na druhém stupni základní školy | Theses on a related topic

465.
Matušková, Miroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Zdraví podporující a zdraví ohrožující chování dospělých respondentů ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám | Theses on a related topic

466.
Melzerová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Sociální a emocionální fungování dětí se specifickými poruchami učení po přestupu do specializované třídy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sociální opora v rodině jako mechanismus zvládaní zátěže u dětí s poruchami učení | Theses on a related topic

467.
Mičková, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Vliv stresu na pracovní výkon v podniku | Theses on a related topic

468.
Miličová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Závislost na poli ve vztahu k vnímání zátěže a jejímu zvládání | Theses on a related topic

469.
Monsportová, Karolína maiden name: Lukáčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Vliv psychického stresu na příjem stravy a celkový výživový stav člověka | Theses on a related topic

470.
Moravová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Zvládání zátěže: efektivita strategií zvládání a jejich změny v čase | Theses on a related topic

471.
Mrákotová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Povědomí veřejnosti o depresích po porodu. | Theses on a related topic

472.
Mrázková, Marta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Wie Insassen von Konzentrationslagern ihre Internierung erleben. Psychologische Erklärungsmodelle und ihre Anwendung | Theses on a related topic

473.
Mynářová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Vánoční kapr - povědomí o chovu | Theses on a related topic

474.
Nevařilová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Copingové strategie zdravotních sester v závislosti na délce praxe | Theses on a related topic

475.
Novotná, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Stres a jeho možný vliv na kožní choroby | Theses on a related topic

476.
Onderková, Jiřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Vnímání a řešení konfliktních situací ve vztahu učitel a žák z pohledu pedagoga na střední odborné škole | Theses on a related topic

477.
Pavlíková, Václava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Psychologické výzkumy vlivu kontaktu s přírodou na duševní zdraví člověka | Theses on a related topic

478.
Pecková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Percepce a zvládání pracovní zátěže u úřednických profesí | Theses on a related topic

479.
Petrásková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kvalita života a charakteristiky odolnosti | Theses on a related topic

480.
Pláteníková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Stresová fyziologie lišejníků jako modelových organismů pro exobiologii | Theses on a related topic

481.
Polehlová, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Zvládání stresu v profesním životě sociálního pracovníka | Theses on a related topic

482.
Poliaková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Srovnání výskytu stresorů percipovaných žáky běžných základních škol a žáky základních škol zapojených do projektu Zdravá škola | Theses on a related topic

483.
Prčíková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv skupinových sezení na rozvoj osob s afázií | Theses on a related topic

484.
Přibylová, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Motivace pracovníků v drogových službách k výkonu povolání | Theses on a related topic

485.
Raida, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Stres příslušníků Vězeňské služby České republiky | Theses on a related topic

486.
Randusová, Ludmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Media Studies), Psychology
Bachelor's thesis defense: Strategie zvládání a jejich měření ve vztahu k charakteristikám osobnosti | Theses on a related topic

487.
Rauerová, Květa
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Vliv stresu na pracovní výkon v podniku | Theses on a related topic

488.
Raveanová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Vliv školní neúspěšnosti na duševní a sociální pohodu žáků | Theses on a related topic

489.
Rozum, Richard
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Teaching pronunciation and its impact on Czech students | Theses on a related topic

490.
Rusková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Faktory vyvolávající stres při práci anesteziologické sestry | Theses on a related topic

491.
Rychlík, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Applied Informatics / Social Informatics
Bachelor's thesis defense: Modelování stresu ve firemním prostředí | Theses on a related topic

492.
Řezáč, Patrik
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defense: Monitoring psychické zátěže rozhodčích ledního hokeje | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Monitoring psychické zátěže rozhodčích ledního hokeje | Theses on a related topic

493.
Říkalová, Aneta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Prožívání psychoterapeutů při práci s klienty s poruchami příjmu potravy | Theses on a related topic

494.
Samková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

495.
Sedláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Suprasegmentals in Czech Speakers of English | Theses on a related topic

496.
Sigmundová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Prožívání psychoterapeutů při práci s onkologickými pacienty | Theses on a related topic

497.
Sikora, Daniel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Zvládání zátěže při přechodu z prvního na druhý stupeň ZŠ | Theses on a related topic

498.
Sirotková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Copingové strategie u sportovců | Theses on a related topic

499.
Sívek, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u policistů | Theses on a related topic

500.
Skalická, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Genderové determinanty studijních stylů a zvládání stresu souvisejícího se studiem na vysoké škole | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zkušenost matek s homosexualitou vlastního dítěte | Theses on a related topic