Theses on a related topic (having the same keywords):

nezdolnost, coping reactions, hardiness, zvladani zatezovych situaci, stres, copingove strategie, socialni opora. stress management, obranne mechanismy, stress, social support., coping strategies

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

501.
Skalická, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Genderové determinanty studijních stylů a zvládání stresu souvisejícího se studiem na vysoké škole | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Zkušenost matek s homosexualitou vlastního dítěte | Theses on a related topic Display description

502.
Smutný, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Zátěž a podpora začínajících učitelů - mužů na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia | Theses on a related topic

503.
Spitzerová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie). | Theses on a related topic

504.
Spoustová, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Postoj studentů sociální práce, sociálních pracovníků a vzdělavatelů v sociální práci ke strategiím zvládání osobních problémů a k roli supervize v tomto zvládání v České republice a Chorvatsku | Theses on a related topic

505.
Steiner, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Stresové faktory v práci příslušníků zásahové jednotky | Theses on a related topic

506.
Striček, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Vnímání problému vyhoření učiteli vybrané ZŠ

507.
Strnadová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Zdravý životní styl žáků na II. stupni základní školy | Theses on a related topic

508.
Strušková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Podíl psychomotorických aktivit na odbourávání agresivního chování u středoškoláků | Theses on a related topic

509.
Studnička, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Životní odolnost romské a ne-romské části obyvatel sociálně vyloučených lokalit | Theses on a related topic

510.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
Bachelor's thesis defense: Vliv stresu na psychosomatická onemocnění | Theses on a related topic

511.
Sychrová, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Anticipovaná sociální opora a stresovanost u pracovníků Vězeňské služby České republiky | Theses on a related topic

512.
Šabatová, Jitka maiden name: Jakubíková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Supervize a syndrom vyhoření | Theses on a related topic

513.
Šafránková, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Zdravotně-sociální problematika stresu | Theses on a related topic

514.
Šebestová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Hodnocení výslovnosti ve výuce anglického jazyka | Theses on a related topic

515.
Šebková, Kateřina maiden name: Jílková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Burnout Syndrome among Elementary School Teachers and Its Prevention | Theses on a related topic

516.
Šebková, Petra maiden name: Zámečníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Srovnání učitelů a vychovatelů při zvládání stresu | Theses on a related topic

517.
Ševčíková, Romana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Zvládání stresu při státních závěrečných zkouškách pohledem studentů vysokých škol | Theses on a related topic

518.
Šidlejová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vzájemný vztah jednotlivých složek hardiness a self-efficacy k vybraným charakteristikám osobnosti dospívajících jedinců z dětských domovů | Theses on a related topic

519.
Šindelářová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací: časový průběh a vývoj | Theses on a related topic

520.
Škrdlík, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Život a porozumění vlastní zkušenosti lidí s ADHD | Theses on a related topic

521.
Šťastná, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Životní diskomfort a konverze: narativní analýza cesty k buddhismu | Theses on a related topic

522.
Štefančíková, Aneta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv životního stylu na vznik demence | Theses on a related topic

523.
Štefánková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Prožívání psychoterapeutů při práci s klienty s hraniční poruchou osobnosti | Theses on a related topic

524.
Štolzová, Hana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Vliv predispozic k agresivitě na chování a jednání osoby ve stresové situaci | Theses on a related topic

525.
Štveráčková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Obtížné životní situace Ukrajinců a jejich integrace v České republice z pohledu Ukrajinců a sociálních pracovníků | Theses on a related topic

526.
Šupová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza příčin úspěšnosti a neúspěšnosti léčby obezity žen ve vývojovém období starší dospělosti | Theses on a related topic

527.
Švéda, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Strategie zvládání a jejich měření ve vztahu k charakteristikám osobnosti | Theses on a related topic

528.
Taichová, Milada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Psychohygiena v profesi speciálního pedagoga | Theses on a related topic

529.
Tesař, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Osobní nezdolnost při zvládání životního utrpení | Theses on a related topic

530.
Tihelková, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Vliv a zvládání stresu v běžném životě | Theses on a related topic

531.
Tichý, Tadeáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Common Pronunciation Errors in Czech Politicians' English | Theses on a related topic

532.
Tofel, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Příprava na stres v sebeobraně | Theses on a related topic

533.
Tokan, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Jaké síly aktivují a umlčují transposony? | Theses on a related topic

534.
Tomková, Karla maiden name: Břinková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Dítě ohrožené prostředím | Theses on a related topic

535.
Tošerová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Odolnost vůči zátěži a copingové strategie odsouzených žen | Theses on a related topic

536.
Trávníček, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Komparace řešení konfliktních situací před nástupem na základní policejní výcvik a po jeho ukončení | Theses on a related topic

537.
Trdličková, Magdalena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
Master's thesis defence: Srovnávací studie českých a anglických učebnic angličtiny zaměřená na výuku výslovnosti | Theses on a related topic

538.
Tulisová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics
Bachelor's thesis defense: In-situ studie vývoje vnitřního pnutí ve vrstvách připravovaných magnetronovým naprašováním | Theses on a related topic

539.
Tulisová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: In-situ studium vnitřního pnutí vrstev připravených pomocí magnetronového naprašování | Theses on a related topic

540.
Valachovičová, Linda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Podpora osob s roztroušenou sklerózou v České a Slovenské republice | Theses on a related topic

541.
Valíček, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Strategie zvládání partnerského vztahu s člověkem s depresí: Zkušenost partnerek | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Strategie zvládání partnerského vztahu s člověkem s depresí: Zkušenost partnerek | Theses on a related topic

542.
Válková, Ilona maiden name: Ficencová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Dítě s autismem – rezignace nebo výzva? | Theses on a related topic

543.
Vaňková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Dopad odloučení na vztah partnerů

544.
Váňová, Kristina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Segmental and Suprasegmental Pronunciation in Interpreting | Theses on a related topic

545.
Váňová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Využití in vitro kultur při studiu vlivu perzistentních organických polutantů na rostliny | Theses on a related topic

546.
Vanšurová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology / Psychology, Psychology
Master's thesis defence: Zvládání zátěžových situací u osob se změněnou pracovní schopností | Theses on a related topic

547.
Vašek, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Teorie plánovaného jednání v řešení problémového jednání žáka učitelem | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Teorie plánovaného jednání v řešení problémového jednání žáka učitelem | Theses on a related topic

548.
Vašíčková, Jitka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defense: Duševní stres a pomalé cvičební programy | Theses on a related topic

549.
Vaverková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující nižší vzdělanost romského etnika | Theses on a related topic

550.
Vážanský, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Fluktuace na televizním trhu práce | Theses on a related topic