Results 1 – 2 of 2 (0,027 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsFewer sections

Oborová rada – Lékařská fakulta – Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté)
Jaroslav Doubek, CSc. (FVL VFU Brno) prof ... Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT Brno) doc ... Jiří Kozumplík, CSc. (FEKT VUT Brno) prof
https://is.muni.cz/lide/rady_komise?radkom=79082;rkfakulta=1411;rad=P5156
Doctoral Board – Faculty of Medicine – Physiology and Pathological Physiology (4-years)
Jaroslav Doubek, CSc. (FVL VFU Brno) prof ... Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT Brno) doc ... Jiří Kozumplík, CSc. (FEKT VUT Brno) prof
https://is.muni.cz/lide/rady_komise?radkom=79082;rkfakulta=1411;rad=P5156

Displaying documents similar to the document Oborová rada – Lékařská fakulta – Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté). Back to search results for "brno".

Currently searching approximately 20 417 988 items.