CS

Search

Results 1 – 10 of 906 (0,145 seconds)

All People Application Help Courses DocumentsFewer sections

Analýza diskusních fór - migrace jako veřejné téma
 (Jana Vaňková)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství

Related files: Analyza_diskusnich_for_-_migrace_jako_verejne_tema.pdf Analyza_diskusnich_for_-_migrace_jako_verejne_tema.txt Analyza_diskusnich_for_-_migrace_jako_verejne_tema.pdf | posudek_vedouciho_Svaricek.docx posudek_vedouciho_Svaricek.txt posudek_vedouciho_Svaricek.pdf posudek_vedouciho_Svaricek.docx | posudek_oponenta_Zounek.pdf posudek_oponenta_Zounek.txt posudek_oponenta_Zounek.pdf

Keywords: migrace

Předložená práce se zabývá tématem migrace, tak jak je prezentováno v internetových diskusních fórech. Migraci práce pojímá ... dosavadní mediální analýzy na téma migrace a dále definuje
https://is.muni.cz/th/djggq – theses on a related topic
Barva kůže a mezinárodní migrace
 (Michal Kozel)

Bakalářská práce: Barva kůže a mezinárodní migrace  (Michal Kozel)

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2018

Keywords: Mezinárodní migrace

BARVA KUZE A MEZINÁRODNI MIGRACE Skin Color and International Migration ... politika Barva kůže a mezinárodní migrace Skin color and international migration ... Sfán&ff Poznámka
https://is.muni.cz/th/ah34v/Skin_color_final.pdf   
Sekuritizace migrace v České republice a v Republice Slovinsko
 (Michal Pivec)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016

Sociologie

Related files: Pivec_274035_Sekuritizace_migrace_2016.pdf Pivec_274035_Sekuritizace_migrace_2016.txt Pivec_274035_Sekuritizace_migrace_2016.pdf | Posudok_Pivec_II.doc Posudok_Pivec_II.pdf Posudok_Pivec_II.txt Posudok_Pivec_II.doc | posudek_oponenta_Kreidl.docx posudek_oponenta_Kreidl.txt posudek_oponenta_Kreidl.pdf posudek_oponenta_Kreidl.docx
diplomová práce se zabývá sekuritizací migrace, procesem, během kterého dochází k artikulaci migrace jako bezpečnostního problému ... sekuritizace migrace z hlediska foucaultovské diskursivní analýzy
https://is.muni.cz/th/ikqon – theses on a related topic
Stát vyjmutý z odpovědnosti - možnosti řízení migrace očima tvůrců politik
 (Markéta Blažejovská)

Diplomová práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2015

Sociologie

Related files: Stat_vyjmuty_z_odpovednosti_Blazejovska_2015.pdf Stat_vyjmuty_z_odpovednosti_Blazejovska_2015.txt Stat_vyjmuty_z_odpovednosti_Blazejovska_2015.pdf | Posudok_Blazejovska.doc Posudok_Blazejovska.txt Posudok_Blazejovska.pdf Posudok_Blazejovska.doc | Posudek_oponent_Blazejovska.DOC Posudek_oponent_Blazejovska.txt Posudek_oponent_Blazejovska.pdf Posudek_oponent_Blazejovska.DOC

Keywords: migrace

Úsilí národního státu řídit migraci se potýká s řadou překážek ... pověřenými řízením migrace. Fenomenologické rozhovory odhalují jejich ... a bezmoci ve vztahu k migraci. V období
https://is.muni.cz/th/ee1jh – theses on a related topic
Migrace Infinispan OData serveru
 (Martin Ribarič)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Aplikovaná informatika

Related files: migration-infinispan.pdf migration-infinispan.txt migration-infinispan.pdf
Infinispan, NoSQL, REST, OData protocol, cache, RESTul API, URI, Apache Olingo, servlet, Apache Lucene
https://is.muni.cz/th/abd5a – theses on a related topic
Lepší život: migrace v česko-kanadských romských rodinách
 (Kateřina Sidiropulu Janků)

Disertační práce: Lepší život: migrace v česko-kanadských romských rodinách  (Kateřina Sidiropulu Janků)

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2007

Keywords: diskurzy migrace

LEPŠÍ ŽIVOT: MIGRACE V ČESKO- -KANADSKÝCH ... 4.1 MIGRACE, DOMOV A CIZINA 53 4 ... a slovenští Romové. Hranice a migrace. Rigorózní práce. Praha: Ústav etnologie FF UK. SZALAI
https://is.muni.cz/th/p1v4h/Janku_disertace.pdf   
Obchodování s lidmi a jejich pašování v rámci Libye
 (Dominika Jandová)

Diplomová práce: Obchodování s lidmi a jejich pašování v rámci Libye  (Dominika Jandová)

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2018

Keywords: migrace

ilegální migrací) EU ... for Migration (Mezinárodní organizace pro migraci) IS ... CF6E4FF96FF9
https://is.muni.cz/th/hgzl4/jandova_dominika_dp_tisk.pdf   
Prožívání krize v tranzici do mladé dospělosti u vysokoškolských studentů po migraci za studiem
 (Šimon Kendra)

Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018

Psychologie

Related files: Bakalarska_diplomova_prace_Kendra.pdf Bakalarska_diplomova_prace_Kendra.txt Bakalarska_diplomova_prace_Kendra.pdf | posudek_vedouciho_Millova.pdf posudek_vedouciho_Millova.txt posudek_vedouciho_Millova.pdf | posudek_oponenta_Maarova.pdf posudek_oponenta_Maarova.txt posudek_oponenta_Maarova.pdf
Bakalářská diplomová práce se zabývá krizí v období tranzice do mladé ... u vysokoškolských studentů a vlivem migrace za studiem
https://is.muni.cz/th/bz3a9 – theses on a related topic
Život a dílo Josefa Kohouta (1734-1777) jako příklad migrace hudebníků v osvícenské Evropě
 (Jana Franková)

Disertační práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016

Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda

Related files: These_vol_I_Frankova.pdf These_vol_I_Frankova.txt These_vol_I_Frankova.pdf | frankova_vh_skolitel.docx frankova_vh_skolitel.pdf frankova_vh_skolitel.txt frankova_vh_skolitel.docx | frankova_vh_taieb.pdf frankova_vh_taieb.txt frankova_vh_taieb.pdf

Keywords: Migrace hudebníků v 18. století

Tato disertační práce představuje na základě množství archivních dokumentů a hudebních pramenů životní osudy a skladebný
https://is.muni.cz/th/s8jed – theses on a related topic Similar
Reflexe vnitročínské migrace žen v současné próze
 (Martina Zdráhalová)

Bakalářská práce: Reflexe vnitročínské migrace žen v současné próze  (Martina Zdráhalová)

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2014

Keywords: migrace z venkova do měst

Reflexe vnitročínské migrace žen v současné próze Bakalářská ... se zabývá obrazem vnitročínské pracovní migrace venkovských žen do měst prezentovaným ... Katedra antropologických a historických věd, FF ZČU. 2007
https://is.muni.cz/th/biv2h/bakalarska_prace.pdf   

Currently searching approximately 20 417 988 items.

Other applications