EN

Vyhledávání

Výsledky 1 – 10 z 25 (0,093 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

F1420 Základy programování v jazyce Python
Předmět Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2019
Cílem předmětu je umožnit studentům, kteří se v průběhu svého ... Výuka bude probíhat v programovacím jazyce Python, který jako vysoko-úrovňový interpretovaný
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/F1420
PV248 Kurz jazyka Python
Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2018
– také v obdobích: podzim 2017, podzim 2016
studenty se specifiky programování v jazyce Python řešením praktických úloh. Během semestru ... objektového návrhu a implementace v jazyce Python * seznámí se s možnostmi standardní
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/PV248 Podobné
C2184 Úvod do programování v Pythonu
Předmět Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, podzim 2018
– také v obdobích: podzim 2017, podzim 2016
jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické ... používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. podmínky, cykly, funkce, základní ... schopni vytvářet jednoduché programy v jazyce Python a dokáží Python využít
https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C2184 Podobné
IA161 Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka
Předmět Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, podzim 2018
– také v obdobích: podzim 2017, podzim 2016
s pokročilými technikami zpracování přirozeného jazyka a pochopit možnosti a omezení ... aplikaci pro obtížnější úkoly zpracování jazyka, typicky pro český, slovenský nebo ... mít praktické znalosti programování v jazyce Python. Předpokládají se přehledové
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/IA161 Podobné
PB162 Programování v jazyce Java
Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2018
– také v obdobích: podzim 2017, podzim 2016
znalosti moderního objektového programování v jazyce Java; zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java; porozumí nezbytným pojmům, syntaxi ... Znalost procedurálního programovacího jazyka (typicky Python, C) zhruba v
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/PB162 Podobné
PV249 Vývoj v jazyce Ruby
Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2018
– také v obdobích: podzim 2017, podzim 2016
posluchače s vývojem software pomocí jazyka Ruby. Ruby je moderní dynamický, silně typovaný jazyk, který získává na popularitě díky ... Znalost programování v libovolném programovacím jazyce (C/C++,Java,Python,...). Prerequisites: Experience
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/PV249 Podobné
IB111 Úvod do programování skrze Python
Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2015
– také v obdobích: podzim 2018, podzim 2017, podzim 2016
Cvičení probíhají v konkrétním programovacím jazyce (Python), nicméně cílem předmětu jsou především ... uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích. Po ukončení předmětu by studenti ... a algoritmického myšlení skrze vysokoúrovňový jazyk Python a za bohatého použití
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2015/IB111 Podobné
PLIN048 Základy programování pro humanitní obory
Předmět Ústav českého jazyka, Filozofická fakulta, jaro 2019
– také v obdobích: jaro 2018, podzim 2017, jaro 2017
bez vazby na konkrétní programovací jazyk, později s využitím jazyků Python a Javascript. Předmět se doporučuje ... studentům prvního ročníku oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, pro ... mostly in two programming languages - Python and JavaScript. The subject is
https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PLIN048 Podobné
IB113 Úvod do programování a algoritmizace
Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2018
– také v obdobích: podzim 2017
cvičení je použit konkrétní programovací jazyk (Python), předmět se však zaměřuje na ... uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích. Po ukončení předmětu by studenti ... a odladit jednoduchý program v jazyce Python; - používat základní datové typy
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2018/IB113 Podobné
IB002 Algoritmy a datové struktury I
Předmět Katedra teorie programování, Fakulta informatiky, jaro 2019
– také v obdobích: jaro 2018, jaro 2017, jaro 2016
navržených algoritmů v konkrétním programovacím jazyce (Python). Annotation: The ... their algorithms in programming language Python. Výstupy z učení: Student ... implementovat algoritmy ve vyučovaném programovacím jazyce (Python). Learning outcomes: After
https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2019/IB002 Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 20 417 988 položek.