Výsledky 1 – 10 z 65 (0,181 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

F1420 Základy programování v jazyce Python

Předmět Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2023
– také v obdobích: jaro 2024, jaro 2022, jaro 2021
Cílem předmětu je umožnit studentům, kteří se v průběhu svého ... Výuka bude probíhat v programovacím jazyce Python, který jako vysoko-úrovňový interpretovaný
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/F1420 Podobné

F4500 Python pro fyziky

Předmět Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2023
– také v obdobích: jaro 2024, jaro 2022, jaro 2021
kurs je úvodem do použití Pythonu k fyzikálním účelům. Kurs je ... bakalářské či diplomové práce) v Pythonu včetně grafů, obrázků či tabulek ... cílem je seznámení se s jazykem Python a jeho využitím
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/F4500 Podobné

PV248 Python Seminar

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2022
– také v obdobích: jaro 2024, podzim 2021, podzim 2020
je seznámit studenty s prostředky jazyka Python a procvičit programování řešením praktických ... zvládne naprogramovat složitější úlohy v jazyce Python seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python pochopí a dokáže uplatnit
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV248 Podobné

ISKM80 Python pro neprogramátory

Předmět Katedra informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, podzim 2022
poskytuje základní seznámení s programovacím jazykem Python. Zaměřuje se také na seznámení ... a basic introduction to the Python programming language. It also focuses ... a odladit jednoduchý program v jazyce Python - schopen/schopna používat základní
https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ISKM80

PV288 Python

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2022
– také v obdobích: podzim 2021
Seznámit studenty s jazykem Python a jeho vnitřní logikou, s ... se objevují i v jiných jazycích. Annotation: Acquaint students with the programming language Python and its internal logic, with
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV288 Podobné

C2184 Úvod do programování v Pythonu

Předmět Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, podzim 2023
– také v obdobích: podzim 2022, podzim 2021, podzim 2020
jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické ... používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. podmínky, cykly, funkce, základní ... schopni vytvářet jednoduché programy v jazyce Python a dokáží Python využít
https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/C2184 Podobné

F5698 Ultimátní příručka mladého budovatele v Pythonu

Předmět Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, podzim 2023
– také v obdobích: podzim 2022, podzim 2021
při tvorbě složitějších programů v jazyce Python. V průběhu kurzu si též ... některé pokročilejší koncepty a možnosti Pythonu, hojně využívané při práci na ... creating more complex programs in Python. During the course we will
https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/F5698 Podobné

PB006 Principy programovacích jazyků a OOP

Předmět Katedra teorie programování, Fakulta informatiky, podzim 2023
– také v obdobích: podzim 2022, podzim 2021, podzim 2020
koncepty přítomnými v moderních programovacích jazycích. Kurz také slouží jako úvod ... koncepty přítomné v moderních programovacích jazycích; schopen do hloubky porozumět (pro ... základní znalost moderního imperativního programovacího jazyka (Python), nízkoúrovňového jazyka (C
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2023/PB006 Podobné

IA161 Zpracování přirozeného jazyka v praxi

Předmět Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, podzim 2023
– také v obdobích: podzim 2022, podzim 2021, podzim 2020
s pokročilými technikami zpracování přirozeného jazyka a pochopit možnosti a omezení ... aplikaci pro obtížnější úkoly zpracování jazyka, typicky pro český, slovenský nebo ... mít praktické znalosti programování v jazyce Python. Předpokládají se přehledové
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2023/IA161 Podobné

PB162 Programování v jazyce Java

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, jaro 2023
– také v obdobích: jaro 2024, jaro 2022, jaro 2021
znalosti moderního objektového programování v jazyce Java; zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java; porozumí nezbytným pojmům, syntaxi ... Znalost procedurálního programovacího jazyka (typicky Python, C) zhruba v
https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2023/PB162 Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 38 269 005 položek.