Výsledky 1 – 10 z 56 (0,154 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

F1420 Základy programování v jazyce Python

Předmět Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2022
– také v obdobích: jaro 2021, jaro 2020
Cílem předmětu je umožnit studentům, kteří se v průběhu svého ... Výuka bude probíhat v programovacím jazyce Python, který jako vysoko-úrovňový interpretovaný
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/F1420 Podobné

F4500 Python pro fyziky

Předmět Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2022
– také v obdobích: jaro 2023, jaro 2021, jaro 2020
kurs je úvodem do použití Pythonu k fyzikálním účelům. Kurs je ... bakalářské či diplomové práce) v Pythonu včetně grafů, obrázků či tabulek ... cílem je seznámení se s jazykem Python a jeho využitím
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/F4500 Podobné

PV248 Python Seminar

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2022
– také v obdobích: podzim 2021, podzim 2020, podzim 2019
je seznámit studenty s prostředky jazyka Python a procvičit programování řešením praktických ... zvládne naprogramovat složitější úlohy v jazyce Python seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python pochopí a dokáže uplatnit
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV248 Podobné

PV288 Python

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2022
– také v obdobích: podzim 2021
Seznámit studenty s jazykem Python a jeho vnitřní logikou, s ... se objevují i v jiných jazycích. Annotation: Acquaint students with the programming language Python and its internal logic, with
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PV288 Podobné

C2184 Úvod do programování v Pythonu

Předmět Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, podzim 2022
– také v obdobích: podzim 2021, podzim 2020, podzim 2019
jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické ... používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. podmínky, cykly, funkce, základní ... schopni vytvářet jednoduché programy v jazyce Python a dokáží Python využít
https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/C2184 Podobné

F5698 Ultimátní příručka mladého budovatele v Pythonu

Předmět Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Přírodovědecká fakulta, podzim 2022
– také v obdobích: podzim 2021
při tvorbě složitějších programů v jazyce Python. V průběhu kurzu si též ... některé pokročilejší koncepty a možnosti Pythonu, hojně využívané při práci na ... creating more complex programs in Python. During the course we will
https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/F5698 Podobné

PB006 Principy programovacích jazyků a OOP

Předmět Katedra teorie programování, Fakulta informatiky, podzim 2022
– také v obdobích: podzim 2021, podzim 2020
koncepty přítomnými v moderních programovacích jazycích. Kurz také slouží jako úvod ... koncepty přítomné v moderních programovacích jazycích; schopen do hloubky porozumět (pro ... základní znalost moderního imperativního programovacího jazyka (Python), nízkoúrovňového jazyka (C
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/PB006 Podobné

IA161 Zpracování přirozeného jazyka v praxi

Předmět Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, podzim 2022
– také v obdobích: podzim 2021, podzim 2020, podzim 2019
s pokročilými technikami zpracování přirozeného jazyka a pochopit možnosti a omezení ... aplikaci pro obtížnější úkoly zpracování jazyka, typicky pro český, slovenský nebo ... mít praktické znalosti programování v jazyce Python. Předpokládají se přehledové
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/IA161 Podobné

PB162 Programování v jazyce Java

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, jaro 2022
– také v obdobích: jaro 2021, jaro 2020, podzim 2019
znalosti moderního objektového programování v jazyce Java; zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java; porozumí nezbytným pojmům, syntaxi ... Znalost procedurálního programovacího jazyka (typicky Python, C) zhruba v
https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2022/PB162 Podobné

PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, jaro 2022
– také v obdobích: jaro 2023, podzim 2019
posluchače s vývojem software pomocí jazyka Ruby. Ruby je moderní dynamický, silně typovaný jazyk, který získává na popularitě díky ... Znalost programování v libovolném programovacím jazyce (C/C++,Java,Python,...). Prerequisites: Experience
https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2022/PV249 Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 32 891 836 položek.