Výsledky 1 – 10 z 45 (0,234 sekund)

Vše Lidé Aplikace Nápověda Předměty DokumentyVšechny agendy

PV248 Python

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2020
– také v obdobích: podzim 2019, podzim 2018
studenty se specifiky programování v jazyce Python řešením praktických úloh. Během semestru ... objektového návrhu a implementace v jazyce Python * seznámí se s možnostmi standardní knihovny jazyka Python * seznámí se se zásadami
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/PV248 Podobné

F1420 Základy programování v jazyce Python

Předmět Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2020
– také v obdobích: jaro 2019
Cílem předmětu je umožnit studentům, kteří se v průběhu svého ... Výuka bude probíhat v programovacím jazyce Python, který jako vysoko-úrovňový interpretovaný
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F1420 Podobné

F4500 Python pro fyziky

Předmět Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, jaro 2020
– také v obdobích: jaro 2019, jaro 2018
kurs je úvodem do použití Pythonu k fyzikálním účelům. Kurs je ... bakalářské či diplomové práce) v Pythonu včetně grafů, obrázků či tabulek ... cílem je seznámení se s jazykem Python a jeho využitím
https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/F4500

C2184 Úvod do programování v Pythonu

Předmět Národní centrum pro výzkum biomolekul, Přírodovědecká fakulta, podzim 2020
– také v obdobích: podzim 2019, podzim 2018
jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické ... používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. podmínky, cykly, funkce, základní ... schopni vytvářet jednoduché programy v jazyce Python a dokáží Python využít
https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/C2184 Podobné

PB006 Principy programovacích jazyků a OOP

Předmět Katedra teorie programování, Fakulta informatiky, podzim 2020
koncepty přítomnými v moderních programovacích jazycích. Kurz také slouží jako úvod ... bude student schopen: zvolit programovací jazyk (popř. programovací paradigma) vhodný pro ... základní znalost moderního imperativního programovacího jazyka (Python), nízkoúrovňového jazyka (C
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/PB006

IA161 Pokročilé techniky zpracování přirozeného jazyka

Předmět Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, podzim 2020
– také v obdobích: podzim 2019, podzim 2018
s pokročilými technikami zpracování přirozeného jazyka a pochopit možnosti a omezení ... aplikaci pro obtížnější úkoly zpracování jazyka, typicky pro český, slovenský nebo ... mít praktické znalosti programování v jazyce Python. Předpokládají se přehledové
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2020/IA161 Podobné

PB162 Programování v jazyce Java

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, jaro 2021
– také v obdobích: jaro 2020, podzim 2019, podzim 2018
znalosti moderního objektového programování v jazyce Java; zvládne základy objektového návrhu a implementace v jazyce Java; porozumí nezbytným pojmům, syntaxi ... Znalost procedurálního programovacího jazyka (typicky Python, C) zhruba v
https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2021/PB162 Podobné

PV249 Vývoj v jazyce Ruby

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2019
– také v obdobích: podzim 2018
posluchače s vývojem software pomocí jazyka Ruby. Ruby je moderní dynamický, silně typovaný jazyk, který získává na popularitě díky ... Znalost programování v libovolném programovacím jazyce (C/C++,Java,Python,...). Prerequisites: Experience
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2019/PV249 Podobné

Z8154 Programování v geoinformatice

Předmět Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, podzim 2020
– také v obdobích: podzim 2019, podzim 2018
část kurzu a je věnována jazyku Python jeho využití v prostředí ArcGIS. Mimo základních konstruktů jazyka Python bude proveden i přehled programového ... is focused on programming language Python and its use in the
https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z8154 Podobné

IB111 Úvod do programování skrze Python

Předmět Katedra počítačových systémů a komunikací, Fakulta informatiky, podzim 2015
– také v obdobích: podzim 2020, podzim 2019, podzim 2018
Cvičení probíhají v konkrétním programovacím jazyce (Python), nicméně cílem předmětu jsou především ... uplatnitelné v mnoha různých programovacích jazycích. Po ukončení předmětu by studenti ... a algoritmického myšlení skrze vysokoúrovňový jazyk Python a za bohatého použití
https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2015/IB111 Podobné

Aktuálně je prohledáváno asi 23 783 019 položek.