C5965 Vybrané analytické metody v chemii konzervování-restaurování

Kontakt: Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz; C12/316 UKB

Výukové materiály ke stažení

Další materiály ke studiu