Zadejte kódy požadovaných předmětů:                                                      
Zápis do období PdF:podzim 2020 (údaje platné k 19. 10. 2020 02:00)
KódCelkLimLFFaFFFPrFFSSPřFFIPdFFSpSESFCSTNázev předmětu
SPp6064        4   Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení