Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Hüttlová, Jitka, MUDr., Ph.D.
 • narozena 29.3.1984 v Hradci Králové
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • sekundární lékař
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009-2015: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, doktorský studijní program, obor Psychiatrie, téma dizertační práce: "Anatomická konektivita mozku a sekvencování pohybů u schizofrenie", titul Ph.D.
 • 2014: odborná specializace v oboru psychiatrie (atestační zkouška)
 • 2003-2009: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, obor Všeobecné lékařství, titul MUDr.
Přehled zaměstnání
 • 2017-dosud: Psychiatrická klinika FN Brno a MU - odborný asistent
 • 2009-dosud: Psychiatrická klinika FN Brno a MU - sekundární lékař
 • 2015: Psychiatrická klinika FN Brno a MU - asistent
Pedagogická činnost
 • Psychiatrická klinika FN Brno a MU: semináře a praktická výuka studentů v oboru Psychiatrie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Anatomická konektivita mozku, metoda DTI
 • Sekvencování pohybů u schizofrenie, měkké neurologické příznaky
 • Klinická hodnocení léčiv u pacientů se schizofrenií
Akademické stáže
 • 4-5/2012: Psychiatry Neuroimaging Laboratory, Harvard Medical School, Boston, USA - tréning v DTI traktografii
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: Cena výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti o. s., IX. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn - přednáška: "Integrita traktů bílé hmoty a porucha sekvencování pohybů u pacientů se schizofrenií"
Vybrané publikace
 • LOŠÁK, Jan, Jitka HÜTTLOVÁ, Petra LIPOVÁ, Radek MAREČEK, Martin BAREŠ, Pavel FILIP, Jozef ŽÚBOR, Libor USTOHAL, Jiří VANÍČEK a Tomáš KAŠPÁREK. Predictive Motor Timing and the Cerebellar Vermis in Schizophrenia: An fMRI Study. Schizophrenia Bulletin. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 42, č. 6, s. 1517-1527. ISSN 0586-7614. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/schbul/sbw065. info
 • HÝŽA, Martin, Jitka HÜTTLOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ a Tomáš KAŠPÁREK. Psychosis effect on hippocampal reduction in schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry. Oxford: Pergamon-Elsevier Ltd., 2014, roč. 48, 3 Jan 2014, s. 186-192. ISSN 0278-5846. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.pnpbp.2013.10.008. info
 • HÜTTLOVÁ, Jitka, Zora KIKINIS, Miloš KEŘKOVSKÝ, Sylvain BOUIX, Vu MAI-ANH, Nikos MAKRIS, Martha SHENTON a Tomáš KAŠPÁREK. Abnormalities in Myelination of the Superior Cerebellar Peduncle in Patients with Schizophrenia and Deficits in Movement Sequencing. Cerebellum. New York: Springer, 2014, roč. 13, č. 4, s. 415-424. ISSN 1473-4222. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12311-014-0550-y. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Jitka HÜTTLOVÁ, Radek MAREČEK, Michal MIKL, Hana PŘIKRYLOVÁ KUČEROVÁ, Jiří VANÍČEK a Eva ČEŠKOVÁ. Brain Functional Connectivity of Male Patients in Remission After the First Episode of Schizophrenia. Human Brain Mapping. USA: Wiley Periodicals, Inc., 2013, roč. 34, č. 3, s. 726-737. ISSN 1065-9471. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/hbm.21469. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka HÜTTLOVÁ a Miloš KEŘKOVSKÝ. Porucha řazení pohybů u schizofrenie projevem narušené konektivity mozku. 2013. ISSN 1211-7579. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Jitka ŘEHULOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marek MECHL a Michal MIKL. Cortico-cerebellar functional connectivity and sequencing of movements in schizophrenia. BMC Psychiatry. London: Biomed Central, 2012, roč. 12, Mar, s. "nestránkováno", 9 s. ISSN 1471-244X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/1471-244X-12-17. URL info

7. 3. 2017


Životopis: MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (učo 102003), verze: čeština(1), změněno: 7. 3. 2017 02:32, J. Hüttlová

Další varianta: angličtina(1)