Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Jan Krajsa, Ph.D., narozen 10. července 1973 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • lékař
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D. v doktorském studijním programu Soudní lékařství, Masarykova univerzita
 • 2005: atestace soudní lékařství
 • 2002: atestace patologická anatomie I. st.
 • 1999: MUDr., Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor všeobecné lékařství
Přehled zaměstnání
 • 2001 – : Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 1999 – 2001: odd. patologie Baťovy nemocnice ve Zlíně
Pedagogická činnost
 • 2005 - : odborný asistent
 • 2015 - 2020: zástupce přednosty ústavu pro VaV
 • 2020 - : zástupce přednosty pro školství
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009 – 2011: Spoluřešitel grantu NS/10411 – 3 IGA Ministerstva zdravotnictví ČR Hemoragické postižení mozku u polytraumatu s poraněním břicha - patofyziologické aspekty, význam pro diagnostiku a léčbu.
 • 2004 – 2006: Spoluúčast na programovém projektu MOP ČR: Stanovení metod a postupů pro hodnocení průbojného a ranivého účinku střeliva
 • 2008 – 2010: Spoluúčast na programovém projektu MOP ČR: Výzkum a vývoj nových náhradních materiálů pro hodnocení průbojného a ranivého účinku střeliva, výzkum a vývoj univerzálního závěru balistických měřidel s vysokým stupněm užitných parametrů pro rozsah ráží 12,7 až 23 mm

15. 6. 2021


Životopis: MUDr. Jan Krajsa, Ph.D. (učo 132384), verze: čeština(1), změněno: 15. 6. 2021 13:15, J. Krajsa

Další varianta: angličtina(1)