Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Eva Švandová, Ph.D.
  narozena 20.11.1979 v Pardubicích
  dvě děti
Pracoviště
 • ESF - Katedra podnikového hospodářství
  Lipová 41a
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003-2014: doktorské studium, ESF MU v Brně, obor Ekonomika a Management, téma Organizace nákupní funkce v divizionálních strukturách
 • 1998 - 2003: inženýrské studium, ESF MU, obor Obchodní podnikání, téma Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry
Přehled zaměstnání
 • 2003 - dodnes: Odborný asistent ESF KPH
 • 2007 - 2009 Externí pedagog, Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění
 • 2006: Nakladatelství Didaktis, pozice projektového asistenta
 • 2005: Holland Trade House, S.r.o., pozice projektového asistenta
Pedagogická činnost
 • Lektor
  Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS, téma Oživení centra města Brna
 • Přednášky
  Logistika a Supply chain management
  Ekonomicko-organizační poradenství - veškerá výuka
  Ekonomika malých a středních podniků
  Business Management in the Czech Republic
 • Semináře
  Manažerské účetnictví
  Nauka o podniku
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
  zaměřené na problematiku řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů, organizace nákupu, znalostní management, inovace apod.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016: Specifický výzkum - Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací 2012-2014: Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech, projektový manažer, výzkumná činnost
 • 2005 - 2009: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, asistent
 • 2005 - 2007: Identifikace sektorových klastrů v regionu Jižní Moravy, GAČR
Akademické stáže
 • 2005: POLNET, Summerschool at Universität Konstanz
Univerzitní aktivity
 • 2006-2008: Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů, organizační referent, výuka předmětu Ekonomika malých a středních podniků
Vybrané publikace
 • ŠVANDOVÁ, Eva. Organizing purchasing function with respect to its strategic role in multiunit organization. In Martin Rich. 13th European Conference on Management, Leadership and Governance. 2017. vyd. Reading, UK: ACPI, UK, 2017. s. 480-488. ISBN 978-1-911218-64-7. URL info
 • ŠVANDOVÁ, Eva. Prize for best presentation at the VI Postgraduate Conference ESGHT 2015. Management, Hospitality and Tourism School, University of the Algarve, Portugal, 2015. URL info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Velikost podniku a struktura nákupu. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: Mendelo zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2008. s. 60-65. ISBN 9788073920210. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza dodavatelských vztahů. In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 313-374, 61 s. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelé. In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 233-275, 42 s. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza důležitosti jednotlivých kritérií výběru dodavatele. In Mladá veda 2007. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-8069-970-3. info
 • ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. The analysis of formal and informal relations within companies in business gaming simulation. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-19. ISSN 1306-1089. info
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Intra-organizational communication and its impact on the company success. In X. International Conference of Doctoral Students, Brno, September 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-13. ISBN 80-210-4156-0. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu odběratele. In Vývojové tendence podniků II. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 281-332, 51 s. ISBN 80-210-4133-1. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Empirická šetření v oblasti inovací. In Konkurenceschopnost české ekonomiky (vývojové trendy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 310-321, 11 s. CVKS. ISBN 80-210-4157-9. info
 • ŠVANDOVÁ, Eva a Radoslav ŠKAPA. Metody analýzy komunikačních vazeb v podniku. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. vyd. Praha: VŠE, 2006. s. 767-777, 10 s. ISBN 80-245-1091-X. info
 • SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva a Jan ŽÁK. Směr vývoje síťových struktur. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004. s. 187-194, 7 s. ISBN 80-210-3414-9. info
 • KUBÁTOVÁ, Eva. Pozitiva a negativa outsourcingu. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003. s. 1-4. ISBN 80-214-2518-0. info

10. 7. 2017


Životopis: Ing. Eva Švandová, Ph.D. (učo 22310), verze: čeština(1), změněno: 10. 7. 2017 09:27, E. Švandová

Další varianta: angličtina(1)