Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

CURRICULUM VITAE

Identifikace osoby
 • PhDr. Pavel Vyhňák, narozen 30. prosince 1978 v Brně
Pracoviště
 • Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
Funkce na pracovišti
 • ředitel
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: PhDr. - rigorózní práce: " Příspěvek k nejstarší historii jihomoravského vinohradnictví a možnostem jejího využití ve výuce dějepisu." PdF MU, katedra historie
 • 2005 - 2008: doktorský studijní program PedF PEDA Pedagogika, PdF MU
 • 2005: Mgr. - učitelství, obor dějepis - fyzika, PdF MU v Brně
 • 1997: Střední průmyslová škola strojní a Vyšší odborná škola technická v Brně, Sokolská 1
Přehled zaměstnání
 • 2015/07 - dosud: ředitel, Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1594/16, 664 51, Šlapanice
 • 2009/09 - 2015/08: Pedagog a ICT koordinátor, ZŠ Brno, Svážná 9
 • 2009/02 - 2009/09 : Metodik, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • 09/2006 – 2009: Základní škola Brno, Svážná 9, ICT - Koordinátor
 • 12/2005 – 2009: Základní škola Brno, Svážná 9, Učitel
 • 2005 – 2008: pedagog, PdF MU, katedra historie
 • 10/2005 - 12/2005: Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Merhautova, Učitel
 • 06/2005 - 10/2005: INDI s.r.o, Asistent ředitele
 • 08/2003 - 11/2003: C SYSTEM GROUP, projektový manažer, obor praxe: IS/IT: Projekce a konzultace, profese: Projektový manažer
Vědeckovýzkumná činnost
 • Člen účelové pracovní skupiny při AK MŠMT pro hodnocení Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem – říjen 2008.
Universitní aktivity
 • 2007 – 2009: člen Akademického senátu Masarykovy univerzity
 • 2007 – 2009: člen ubytovací komise Masarykovy univerzity
 • 2007 – 2009: člen disciplinární komise Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2005 – 2008: člen ekonomické komise Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2003 – 2009: člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2003 – 2007: člen přijímací komise Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • 2001: Microsoft certificate of achievement: # 1015 Mastering MFC Development Using Microsoft Visual C++ 6
 • 2001: Microsoft certificate of achievement: # 1303 Mastering Visual Basic 6, Fundamentals
Ocenění vědeckou komunitou
 • 5. místo v celostátním kole studentské vědecké činnosti v oboru historie, Historie 2005

3. 2. 2017


CURRICULUM VITAE: PhDr. Mgr. Pavel Vyhňák (učo 66233), verze: čeština(6), změněno: 3. 2. 2017 13:47, P. Vyhňák