Životopis

Jméno a příjmení, vědecká hodnost
Akademické kvalifikace
Přehled zaměstnání
Vědeckovýzkumná činnost
Vybrané publikace

12. 4. 2016