Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Veronika Šuráňová 22.9.1982, Brno
 • email:veronika.suranova@akluby.cz
Pracoviště
 • A Kluby ČR, o.p.s.,
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí ambulantních služeb, terapeut a zástupce ředitele
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009-dosud Pdf MU Brno, Pedagogika, doktorské studium (školitel Doc. Jiří Němec)
 • 2006-2009 FSS MU Brno,Sociální politika a sociální práce (titul mgr.)
 • 2002-2005 Pdf MU Brno, Sociální pedagogika-volný čas (titul bc.)
 • 2002-2005 FF MU Brno, Sdružená uměnovědná studia (titul bc.)
 • 1998-2002 Gymnázium Slovanské nám. 7, Brno - zaměření na živé jazyky (Aj, Šj)
 • 1994-1998 ZŠ Křídlovická 30b, Brno - zaměření na přírodní vědy a informatiku.
Přehled zaměstnání
 • 2009 - dosud: o.s.Anabell, psychoterapeutka (terapeutické víkendy "Svému tělu přítelem" - skupinová terapie poruch příjmu potravy, práce s tělem. Terapeutické intervence v rámci "Kurzů vaření")
 • 2008 - dosud: Internet poradna o.s. - drogové poradenství (redaktorka)
 • 2008 - dosud: A Kluby ČR, o.p.s., vedoucí ambulantních služeb a psychoterapeutka (poradenství a terapie závislosti na alkoholu a hazardním hráčství (individuální práce s klienty, internetové poradenství, linka důvěry, koordinátor a iniciátor projektů).
 • 2006 - 2007: A Kluby ČR, o.p.s. - vedoucí poradenských služeb pro zaměstnanost
 • 2002 - 2006: Pdf MU Brno a SRNM - Tutoring žáků se specifickými potřebami (poruchy učení, romské etnikum) ve školách, 4 roky individuálně v romských rodinách (odučeno 300 hodin, DPČ)
 • 2005 - 2006: Podané ruce o.s., terénní sociální pracovnice (dobrovolník)
 • 2004 - 2006: Spoluřešitelka výzkumného projektu „Vliv sociokulturního prostředí v romských rodinách“ při Pdf MU Brno.
Pedagogická činnost
 • Praktická psychohygiena: SV4MP_PPHG: volitelný předmět pro magisterské studenty sociální pedagogiky
 • Osobnostní příprava, povinný předmět pro studenty sociální pedagogiky

25. 1. 2010


Životopis: Mgr. Veronika Šuráňová (učo 75340), verze: čeština(1), změněno: 25. 1. 2010 16:33, V. Šuráňová