Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Jiří Matyášek 20. 3. 1946 Uherské Hradiště 2 děti
Workplace
 • Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra biologie
Employment Position
 • docent
Education and Academic Qualifications
 • 1967: absolvent PdF UP Olomouc, obor učitelství přírodopisu a zeměpisu 1979: RNDr.- obor regionální a socioekonomická geografie na PřF UJEP Brno 1987: CSc. - obor regionální geografie na PřF UJEP Brno 1998: docent - obor teorie vyučování biologie na PdF MU Brno
Employment Summary
 • 1998 - : docent Masarykovy univerzity 1991 - : odborný asistent Masarykovy univerzity v Brně 1976 - : odborný asistent Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně 1967 - : učitel na různých základních školách
Pedagogical Activities
 • - přednášející předmětů Bi2BP_NPP1 a Bi2BP_NPP2 - cvičící předmětů Bi2BP_NPL1 a Bi2BP_NPL2 - cvičící předmětu Bi2BP_TCNP - cvičící předmětu Bi2MP_UAPR - cvičící předmětu Bi2MP_KZCT (organizátor zahr. terénních cvičení) - cvičící předmětu Bi2MP_DPGE - cvičící předmětu Bi2MP_REN1 - cvičící předmětu Bi2MP_REN2 - cvičící předmětu ZS1BP_ZNP1 - cvičící předmětu ZS1BP_ZNP2 Každoroční vedení a posudky diplomových prací z neživé přírody Předseda a člen komisí Státních závěrečných zkoušek v oboru přírodopis na PdF MU. Předseda komise Státních závěrečných zkoušek v oboru biologie na KBi FPV Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, SVK. Školitel 2 studentů Ph.D. studia oboru Pedagogika na PdF MU
Scientific and Research Activities
 • - didaktika geologických věd - řešitel vnitřních grantů PdF MU a grantů FRVŠ + Rozvojových projektů MŠMT ČR, bilater. věd.-výzkum. programů KONTAKT (ke spolupráci přizváni i odborníci z PřF MU Brno a LDF MZLU Brno, resp. KGeol. NTF a Katedry učitelství biologie BF Univerzity Ljubljana, SLO) - konzultant vědecké přípravy doktorandky Mgr. Lenky Hradilové v oboru pedagogika (oborová didaktika přírodopisu) ve spolupráci s BF University of Ljubljana ve Slovinsku - spoluřešitel výzkumu a realizace postgraduální přípravy slovinských učitelů přírodovědy a přírodopisu. Řešitel je ZRSŠ (Úřad Republiky Slovinsko pro školství) a British Council. Grant udělený Evropskou komisí, hlavní řešitel - dr. Majda Naji - ZRSŠ Maribor.
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 1986: čtyři měsíce stáž na Katedře geografie FF Univerzity Ljubljana 1989: čtrnáct dní jazykový kurs na FF Univerzity Ljubljana 1994: tři měsíce stáž na katedrách geologie a biologie Univ. Ljubljana 1995: jeden měsíc stáž - d t t o
 • 1994/05/01 – 1994/05/31: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • studijni staz v ramci vedecke pripravy (CSc.)
 • 1993/10/01 – 1993/10/30: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • studijni pobyt v ramci vedecke pripravy (CSc.)
 • 1986/02/16 – 1986/05/30: University of Ljubljana, Ljubljana, SVN
  • studijni staz v ramci rigorozniho rizeni (RNDr.)
University Activities
 • I. CEEPUS 1998: koordinátor sítě CEEPUS č. 0101-98/99 1999: d t t o č. 0101-99/00 2000: d t t o č. 0101-00/01 2001: d t t o č. 0101-01/02 2002: nic z CEEPUSu 2003: nic z CEEPUSu 2004: nic z CEEPUSu 2005: koordinátor pilotní Tématické sítě CEEPUS (ČR-Bosna a Hercegovina) mezi MU a Univerzitou Sarajevo a mezi MU a Univerzitou Tuzla. Jedná síť v ČR po 3 roky. 2006: d t t o 2007: d t t o 2008: koordinátor sítě CEEPUS II č. CII-CZ-0301-01-0809 - Partnership between Universities in Czech Republic, Slovenia and Bosnia-Herzegovina in area of Science teaching - mezi MU a Univerzitou Sarajevo, mezi MU a Univerzitou Tuzla a mezi MU a Univerzita Ljubljana (akad. rok 2008-09) 2009: partner sítě CEEPUS II č. CII-SI-0409-01-0910 - Science without borders - Bridge between Central Europe and Balkan - mezi MU a Univerzitou Sarajevo, mezi MU a Univerzitou Ljubljana a mezi MU a Univerzitou na Primorskem v Koperu (akad. rok 2009-10). II. LONG LIFE PROGRAM SOCRATES-ERASMUS: od r. 2004: oborový koordinátor SOCRATES-ERASMUS na KBi PdF MU (partneři KGeol. NTF ULj., KBi BF ULj., Katedra učitelství 1. stupně PdF ULj., KBi FPV UMB Banská Bystrica), 2005: d t t o 2006: d t t o 2007: d t t o 2008: d t t o - bilaterální smlouva podepsána do r. 2013 2008-2009 : d t t o + navíc nově PdF MU s Katedrou učitelství 1. stupně PdF Univerzity na Primorskem ve slovinském Koperu a Univerzitou P.J.Šafaříka v Prešově na Slovensku (bilaterální smlouva s Prešovem i s Koperem podepsána do r. 2013)
Extrauniversity Activities
 • od r. 2002 dosud: předseda Česko-slovinské společnosti (publikace, připomínkové oslavy našich slavných rodáků působících ve SLO, populární a odborné publikace, mobilita členů akademické obce obou zemí aj.)
Appreciation of Science Community
 • 1999: přednášející a cvičící na mezinárodní konferenci: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov" v Portoroži (SLO) 2002: přednášející a cvičící na mezinárodní konferenci: "4. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov" v Radenci (SLO) 2003: přednášející na mezinárodní konferenci Rady Evropy v Radenci LEARNERS AND LEARNING IN ENVIRONMENTAL EDUCATION 2004: přednášející na 5. konferenci učitelů přírodovědných předmětů v Radenci, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009: každoročně nejméně dvakrát přednášky na univerzitách v Banské Bystrici a Lublani, od r. 2007 i ve slovinském Koperu. Každoročně mimo to organizace společných studentských terénních cvičení. Od r. 1999 do r. 2007 zván Úřadem Republiky Slovinsko pro školství nejméně na jednu přednášku pro slovinské učitele v rámci jejich PGS na jejich mezinárodních pedagogických konferencích. V roce 2010 pozvání k přednášce o antropologii v ČR pro Društvo učitelj biologije Slovenije ve dnech 24. a 25. 9. v Lublani od prof. dr. Barbary Bajdové z PdF ULj. Lublaň
Selected Publications
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. Metodická publikace. 1st ed. Brno: Nová škola s.r.o. p. 9 - 14. ISBN 978-80-7289-652-3. 2014. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Lenka KLINKOVSKÁ. PŘÍRODOPIS 9, Geologie a ekologie - pracovní sešit. 1st ed. Brno: Nová škola, s. r. o. p. 1-53, 63, 65-71, 61 pp. Pracovní sešit k učebnici. ISBN 978-80-7289-401-7. 2012. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Miloslav SUK. Přehled minerálů a hornin. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Miloslav SUK. Antropogeneze v geologii. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Miloslav SUK. ANTROPOGENEZE V GEOLOGII (ANTHROPOGENEZE IN GEOLOGY). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. el-portál MU. ISSN 1802-128X. 2010. Dílo je součástí řešení výzkumného záměru PdF MU „Škola a zdraví pro 21. století“ – MSM0021622421 URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. DARWIN. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Barbara BAJD and Luka PRAPROTNIK. Students´ideas about respiration: A comparison of Slovene and Czech students. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 245-252. ISBN 978-80-210-5259-8. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Patrik, Lenka OGOREVC HRADILOVÁ and Jiří MATYÁŠEK. Zdraví učitelovo na školách v době Rakousko-Uherska (Health teachers in schools at the time of Austria-Hungary monarchy). In 6. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21. ISBN 978-80-210-5262-8. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Zdeněk HRUBÝ. Přírodopis - Geologie a ekologie (Nature - Geology and Ecology). 1st ed. Brno: nakladatelství Nová škola. 122 pp. učebnice pro ZŠ, schváleni MŠMT čj. 12725/2010-22. ISBN 978-80-7289-184-9. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Petra JŮZLOVÁ. Odnos učencev osnovnih šol do naravoslovnega učnega načrta (Attitudes of elementary school pupils to the science curriculum). In Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju Inclusion in education. ISBN 978-961-6528-94-8. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. Some aspects of innovation, education. In 6th International Colloquium Koper. 1st ed. Koper: University of Primorska. p. 56-61. ISBN 978-961-6528-88-7. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Patrik MATYÁŠEK and Natalija KOMLJANC. Fragment historické zkušenosti z přípravy učitelů (Fragment of historical experience in teacher training). In Anna Sandanusová, Radmila Dytrtová. EDUCO, č. 10, Příprava učitelů v kontextu současných změn ve vzdělávání. 1st ed. Brno: Česká zemědělská univerzita Praha. p. 25 - 30. ISBN 978-80-7399-149-4. 2010. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání (Legal Aspects of Certain Further Education Subjects). In Sborník abstraktů z V. mezinárodní konference EDUCO 2009 - Aktuální otázky celoživotního vzdělávání učitelů. 1st ed. Praha: ČZU v Praze, Institut vzdělávání a poradenství. p. 25-26. ISBN 978-80-7399-645-1. 2009. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. Organizace studia a obsah odborných předmětů v dalším vzdělávání (Legal Aspects of Certain Futher Education Subjects). In CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. 1st ed. TRIBUN EU,s.r.o., Brno: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha. p. 41 - 45. ISBN 978-80-7399-886-8. 2009. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Novi pouk strok SCIENCE v šolah (New Fields SCIENCE Instruction in Schools). In Pismenost na vseh stopnjah izobraževanja. 1st ed. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper. p. 36 - 37. ISBN 978-961-6528-87-0. 2009. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Example of use of interactive whiteboards with biological and geological curriculum at primary school. In Pouk v družbi znanja. 1st ed. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Koper. p. 247 - 253. ISBN 978-961-6528-88-7. 2009. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Barbara BAJD. Porovnání ideí o lidské evoluci mezi slovinskými a českými studenty (Comparison of Slovene and Czech students ideas about Human Evolution). In Škola a zdraví pro 21. století. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU. p. 265-274, 2 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity, Brno (E-learning On-line study Texts on the Web site of Masaryk University, Brno). In Sborník abstraktů, IV. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty. 1st ed. Praha: EDUCO. p. 31-32. ISBN 978-80-213-1746-8. 2008. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. E-learningové on line studijní texty na elportálu Masarykovy univerzity (E-learning on-line study Texts in the web site of Masaryk University, Brno). In MATYÁŠEK, Patrik. EFEKTIVITA A OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY UČITELŮ. 1st ed. Praha: Charles University, Prague. p. 99-104. Educo. ISBN 978-80-7399-459-4. 2008. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK and Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. (Traffic education in RVP for the second level basic school. Part I.). Brno: Pedagogická fakulta MU. 108 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7. 2008. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK and Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ (Traffic education in the school curriculum for elementary level of basic school). 1st ed. Brno: PdF MU. 102 pp. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1. 2008. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK and Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu (Road safety education in the RVP for the 2nd elementary school. Part II. Use of the school curriculum of 2nd level of basic school for traffic education). 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU. 76 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4. 2008. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. Grant 6.RP EU - Marie Curie (Conferences and Training Courses): Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti (Grant 6.RP EU - Marie Curie (Conferences and Training Courses): Correlations and Overlaps of Disciplines of SCIENCE - Environmental, Didactics and Law Connections). In MATYÁŠEK, Patrik. Sborník prací III. mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské obory na současné téma: PŘÍPRAVA UČITELŮ V DEKÁDĚ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI. 1st ed. Praha: ČZU-IVP Praha. p. 28-29. ISBN 978-80-213-1608-9. 2007. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. Vzájemné vztahy a přesahy oborů SCIENCE - environmentální, didaktické a právní souvislosti (Correlations and Overlaps of Disciplines of Science - Environmental, Didactics and Law Connections). In MATYÁŠEK, Patrik. Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1st ed. Praha: UK Praha, PřF. p. 90 - 101. ISBN 978-80-87139-03-5. 2007. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Pedagoški študij naravoslovnih ved na MU Brno in v Češki republiki (The MU Brno and Czech Republic approach in science teachers education). 2007. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Barbara BAJD and Luka PRAPROTNIK. Srovnání základních znalostí studentů PdF Univerzity Ljubljana a PdF MU Brno o kardiovaskulárním systému (Basic knowledge of the Cardiovascular system: a comparison between students of the faculties of education in Ljubljana (Slovenia) and Brno (Czech Republic)). In 3. konference Škola a zdraví 21 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno. p. 4-5. ISBN 978-80-86633-98-5. 2007. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Přehled minerálů a hornin. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. el-portál. 2007. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Šolski geološki izleti v mestih (School geological excursion in the cities). In http://www.zrss.si/pdf/NAR_Povzetki_predavanj_delavnic.pdf. 1st ed. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. p. 8 - 10. 2006. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Útržky z Kruťových mineralogických stop v Uherském Ostrohu (Fragments of the Kruťas mineralogy ways in Uh.Ostroh). In MINERÁL - svět nerostů a drahých kamenů. 1st ed. Brno: Vydavatelství dr. Martin Bohatý. p. 104 - 107. roč. XIV, 2/2006. ISSN 1213-0710. 2006. info
 • MATYÁŠEK, Patrik and Jiří MATYÁŠEK. Možnosti získání zahraničních pedagogických zkušeností - učitelská a studentská mobilita (Possilibities to obtain foreign teaching experience - teacher´s and student´s mobility). In MATYÁŠEK, Jiří. Výzkum v oborových didaktikách přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. 1st ed. Praha: EDUCO, č. 2. p. 51 - 54. ISBN 80-86561-29-1. 2006. info
 • STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK and Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol (The implementatiton of traffic upbringing into the school curriculum). Brno: MS Press, PdF MU. 431 pp. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7. 2006. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Model of Science Teaching modernization. In HRADILOVÁ, Lenka. Book of Abstract of the Conference Science for children with special needs. 1st ed. Ljubljana: British Council and ZRSŠ. p. 35 - 38. Okoljska vzgoja, izr. ISBN 961-234-534-1. 2005. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Analiza razumevanja organske in anorganske narave pri slovenskih učencih osnovnih in srednjih šol - predstavitev projekta. 1st ed. Maribor: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 1 pp. Okoljska vzgoja v šoli, 7. letnik, št. 1/2005. ISSN 1408-712X. 2005. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ and Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5 - Člověk a jeho svět. Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ. 1st ed. Brno: Nová škola. 67 pp. ISBN 80-7289-069-7. 2005. info
 • MATYÁŠEK, Jií. Pedagogický výzkum vnímání vztahu neživé a živé přírody u slovinské školní populace (Educational research of Slovenian Primary and Secondary School Pupils Comprehension of Relations between Organic and Inorganic Nature). In Pedagogický výzkum:reflexe spoleenských poteb a oekávání? 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 184-187. ISBN 80-244-1079-6. 2005. info
 • BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Card Parlour Games). 2005. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Petrologie (Petrology). 1st ed. Brno: MU Brno. cca 200. e-learning. 2005. http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Mat-mat/Petrologie/default.htm info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Nazorni pouk o neživi naravi (Popularization of Natural Sciences Classes in the Primary School). In Zbornik seminarjev: Naravoslovje v šestem in sedmem razredu devetletne osnovne šole, etc. 1st ed. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. p. 26-27. ISBN 961-234-495-7. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Oxidy a hydroxidy - nové videopořady ze systematické mineralogie. In Minerál. 1., č. 2, roč. XII. Brno: M. Bohatý. p. 150 - 151. ISSN 1213-0710. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Přírodopis v 9. ročníku ZŠ; popularizace multimedií a klasických názorných pomůcek (Popularization of Natural Sciences Classes in the Primary School). In Pedagogický software 2004. 1st ed. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice. p. 637 - 640. ISBN 80-85645-49-1. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Slovinské zkušenosti se zaváděním metod aktivního učení přírodopisu u žáků s poruchami sluchu a žáků s poruchami verbální komunikace. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2004/14, No 3, p. 224 - 230. ISSN 1211-2720. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ and Josef TRNA. PŘÍRODOVĚDA 5 - Člověk a jeho svět. Učebnice pro 5. ročník ZŠ. 1st ed. Brno: Nová škola. 91 pp. Seznam učebnic pro ZŠ, MŠMT ČR č.j. 22121/2004. ISBN 80-7289-063-8. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Vekoslav KEBE. Maketa Cerkniškega jezera. In Maketa Cerkniškega jezera. 1st ed. Dolenje Jezero pri Cerknici: Vekoslav Kebe. p. 6-13. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Vekoslav KEBE. Jezero je, jezera naj. In Maketa Cerkniškega jezera. 1st ed. Dolenje Jezero pri Cerknici: Vekoslav Kebe. p. 1-5. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Obecné údaje o Slovinsku, hlavní město Lublaň (Slovenia - the way to the nature). In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU v Brně. p. 7-12. ISBN 80-210-3392-4. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří, Lenka HRADILOVÁ and Patrik MATYÁŠEK. Významní rodáci (Slovenia - the way to the nature). In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU v Brně. p. 24 - 32. ISBN 80-210-3392-4. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Rtuťové doly Idrija (Slovenia - the way to the nature). In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU v Brně. p. 56-57. ISBN 80-210-3392-4. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Alpská oblast - Východní Karavanky, Kamnické Aply, Západní Karavanky, Dolžanova soutěska u Tržiče. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU v Brně. p. 64-76. ISBN 80-210-3392-4. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and France ŠUŠTERŠIČ. Dinárská oblast - Postojenské jeskyně. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU v Brně. p. 86 - 89. ISBN 80-210-3392-4. 2004. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Matjaž PUC. Středozemská oblast - Škocjanské jeskyně, pobřeží Jaderského moře. In SLOVINSKO - cesty do přírody. 1st ed. Brno: Vydavatelství Mu v Brně. p. 101 - 113. ISBN 80-210-3392-4. 2004. info
 • ŠTIKOVÁ, Věra. Přírodověda 4 (Nature Science 4). 1st ed. Brno: Nová škola s.r.o. 56 pp. ISBN 80-7289-052-2. 2003. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. revue Universitas, č. 2. ISSN 1211-3384. 2003. URL info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Soubor videopořadů ze systematické mineralogie. 1st ed. Brno: vyd. dr. Martin Bohatý. 228-230. Minerál, roč. XI., č. 3. ISSN 1213-0710. 2003. info
 • HRADILOVÁ, Lenka, Helena JEDLIČKOVÁ and Jiří MATYÁŠEK. K celoživotnímu vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. BIOLOGIE-CHEMIE-ZEMĚPIS. Praha: SPN, vol. 12, No 4, p. 160-163. ISSN 1210-3349. 2003. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE - OXIDY A HYDROXIDY, křemen a jeho odrůdy. 1st ed. Brno: Directfilm s.r.o.Brno. Přehled nerostů a hornin, 5. díl. 2003. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE - OXIDY A HYDROXIDY, železné a uranové rudy. 1st ed. Brno: Directfilm s.r.o. Brno. Přehled nerostů a hornin, 6. díl. 2003. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE : 2. díl - PRVKY NEKOVOVÉ , výukový školní videopořad. 1st ed. Brno: Direct-film, s.r.o. Přehled nerostů a hornin. 2002. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Central European Exchange Programme for University Studies - CEEPUS: Fakta a problémy (Central European Exchange Progarmme for University Studies - CEEPUS). In Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita. p. 45-46. 2/2002, ročník 9. ISSN 1211-6866. 2002. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Miloslav SUK. Základy petrologie. 1st ed. Brno: MU Brno. 224 pp. ISBN 80-210-3011-9. 2002. info
 • MATYASEK, Jiri. Zakaj je v poucevanju pomembno razumevanje abiotskih naravnih elementov (Why it is Important in Tuition to Understand Well Abiotic Elements of Nature). 1st ed. Ljubljana: ZRS za solstvo. 1 pp. Okoljska vzgoja v soli, letnik 4., st. 2. ISSN ~1408-712X. 2002. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogie - 3. díl: SULFIDY - výukový školní videopořad. 1st ed. Brno: Direct-film, s.r.o. Přehled nerostů a hornin. 2002. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogie - 4. díl: HALOGENIDY - výukový školní videopořad. 1st ed. Brno: Direct-film, s.r.o. Přehled nerostů a hornin. 2002. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Nově koncipovaná výuka přírodovědy ve Slovinsku. Biologie, Chemie, Zeměpis. Praha: SPN a.s. a Fortuna - JUDr. Fr. Talián, vol. 10, No 4, p. 164-167. ISSN 1210-3349. 2001. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. MINERALOGIE : 1. díl - PRVKY KOVOVÉ , výukový školní videopořad. 1st ed. Brno: Direct-film s.r.o. Přehled nerostů a hornin. 2001. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Cilj in vsebine geološkega izobraževanja na osnovnih šolah na Češkem. Okoljska vzgoja v šoli. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo, 2. letnik, No 2, p. 27-28. ISSN 1408-712X. 2000. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Jana BEZJAK. Vsebina geologije v učbenikih Naravoslovja v 9. razredu osnovnih šol na Češkem. 1st ed. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo. 2 pp. Ekološka vzgoja v šoli, 2. 2000. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Jana BEZJAK. Analiza predmeta Ekološko naravoslovje v 9. razredu osnovnih šol na Češkem. 1st ed. Maribor, Slovinsko: ZRS za šolstvo. 3 pp. Ekološka vzgoja v šoli, 3. 2000. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Tulipan - češko-nizozemski projekt ekološke vzgoje v osnovnih šolah na Češkem. In Učitelji naravoslovja v skrbi za zdrav planet. 1st ed. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. p. 68. 2. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov. ISBN 961-234-288-1. 2000. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Boris RYCHNOVSKÝ. Naravoslovno izobraževanje v osnovnih šolah na Češkem (Natural science education in groundschools in Czech Republik). In Zbor. seminarja: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov - Poučevanje naravoslovja za novo stoletje. Maribor: Zavod RS za šolstvo. p. 42. ISBN 961-234-217-2. 1999. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Boris RYCHNOVSKÝ. Okoljska vzgoja v osnovnih šolah na Češkem - primer iz prakse. In Zbor. seminarja: 1. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov - Poučevanje naravoslovja za novo stoletje. 1st ed. Maribor: ZRS za šolstvo. p. 95. ISBN 961-234-217-2. 1999. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mapa kulturních krajin části území povodí Nedvědičky (A map of cultural landscape of a part of the territory of the Nedvědička river). Vlastivědný sborník Vysočiny,oddíl věd přírodních. Jihlava: Muzeum Vysočiny, vol. 13, No 2, p. 211-219. ISSN 65058228. 1998. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Mineralogický systém. 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 132 pp. ISBN 80-210-1893-3. 1998. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Didaktické přístupy k analýze a syntéze krajiny na příkladu území povodí Nedvědičky. 1997th ed. Brno: Pedagogická fakulta MU. 217 pp. 1997. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji (Mineral richness of mercury ores in Slovenian Idria). Vesmír. Praha: Vesmír, 75/1996, No 5, p. 258-261. ISSN 0042-4544. 1996. info
 • MATYÁŠEK, Jiří. Pozorování mikrofosilií v pazourku. (Observation of microfossiles in a rock flint). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, vol. 1993, No 5, p. 235-236. ISSN 1210-3349. 1993. info
 • MATYÁŠEK, Jiří and Zdeněk GÁBA. Nutzung des Feuersteins fuer mikroskopische Beobachtungen zu didaktischen Zwecken. 1st ed. Hamburg, Německo: Geschiebekunde aktuell. 2 pp. 9 (4), 119-120, 1 Abb. 1993. info

2010/09/29


Curriculum vitae: doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. (učo 1031), version: English(1), last update: 2010/09/29 10:33, J. Matyášek