Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Martin Kornel
Pracoviště
 • Katedra občanského práva
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 Ph.D. - právo a právní věda, MU PrF, Brno, "Nejlepší zájem dítěte"
 • 2008 Mgr. - právo, MU PrF Brno, "Právo rodiče na styk s dítětem"
Přehled zaměstnání
 • 2017-dosud: advokát, Frank Bold advokáti s.r.o.
 • 2013-dosud: odborný asistent, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • 2016-2017: člen představenstva, ARMATURY Group a.s.
 • 2013-2016: člen představenstva, právník, MSA, a.s.
 • 2014-2015: akademický pracovník - advokát, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • 2011-2013: samostatný advokát
 • 2011-2013: asistent, Masarykova univerzita, Právnická fakulta
 • 2008-2011: advokátní koncipient, Advokátní kancelář Šocová, Klvačová & Širhalová
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2007: spolupráce s Ligou lidských práv o.p.s. na projektu „Děti svědci domácího násilí – svěřování do výchovy a úprava styku s nezletilým dítětem“
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 28. 11. 2011 – 2. 12. 2011: Legal Clinics Foundation, Warsaw, Ostatní, POL
  • stáž zaměřená na klinické formy právnického vzdělávání: - Helsinki Foundation for Human Rights - Polish Legal Clinics Foundation - Fundacja Academia Iuris - Legal Clinic of Warsaw University Faculty of Law and Administration - Legal Clinic at Lazarski School of Commerce and Law - Legal Clinic of Łódź University Law Faculty - Legal Clinic at Leon Kozminski Law Academy
 • 27. 7. 2009 – 31. 7. 2009: University of Oslo, Oslo, NOR
  • Childhood: Changing contexts Lecturers: Professor Chiara Saraceno and Professor Arnlaug Leira
 • 22. 6. 2009 – 25. 6. 2009: Fair Trials International, Nottingham, Ostatní, GBR
  • YOUNG DEFENDERS’ NETWORK TRAINING PROGRAMME 2009
Mimouniversitní aktivity
 • 2017: člen International Society of Family Law 2008: člen České sekce DCI - sdružení zastánců dětských práv
Publikace
 • CILEČKOVÁ, Kateřina, Monika CHRENKOVÁ and Martin KORNEL. Fulfilment of the Convention on the Rights of the Child in the practice of Czech courts. Kontakt – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024, vol. 2024, No 1, p. 77-82. ISSN 1212-4117. Available from: https://dx.doi.org/10.32725/kont.2024.013. Open access časopisu info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka and Martin KORNEL. Práva spojená pouze s osobou jednoho z manželů a jejich společné jmění v judikatuře Nejvyššího soudu (Spouse's Rights to Property and Matrimonial Community of Property in Supreme Court Case Law). In Eva Dobrovolná, David Havlík, Michal Králík. Pocta Jiřímu Spáčilovi. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2023, p. 187-192. ISBN 978-80-7400-920-4. Katalog MU info
 • KORNEL, Martin. člen redakční rady (member of the editorial board). Rodinné listy, 2023. ISSN 1805-0824. info
 • KORNEL, Martin. Jaký advokát (ne)má praktikovat rodinné právo (Who shall and who shall not practice family law). In Renata Šínová. Pocta Milaně Hrušákové. Praha: C. H. Beck, 2022, p. 151-158. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-859-7. Katalog MU info
 • KORNEL, Martin and Natálie PECHÁČKOVÁ. Spojení věcí souvisejících s rozvodem manželství ke společnému řízení (Joint Procedure of Divorce Related Matters). Bulletin advokacie. Česká advokátní komora, 2022, Neuveden, No 3, p. 32-38. ISSN 1210-6348. Open access časopisu info
 • KYSELOVSKÁ, Tereza and Martin KORNEL. Regulation (Eu) 2016/1103 in the Czech Application Practice: Little Experience but High Expectation. Online. In M. J. Cazorla Gonzales and L. Ruggeri. Cross-Border Couples Property Regimes in Action Before Courts Understanding the EU Regulations 1103/2016 And 1104/2016 in Practice. Madrid: Dykinson, S.L., 2022, p. 129-140. EU-FamPro CaseBook. ISBN 978-84-1122-507-6. Open access knihy info
 • KORNEL, Martin. Kapitola 14. Sociálně-právní ochrana dětí (Chapter 14. Social and Legal Protection of Children). In Zdeňka Králíčková Milana Hrušáková Lenka Westphalová a kol. Rodinné právo. 3rd ed. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2022, p. 289-300. ISBN 978-80-7400-877-1. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka and Martin KORNEL. Liberalizace právní úpravy rozvodu manželství a její limity (Liberalisation of Divorce Laws and its Limits). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2022, vol. 30, 15-16, p. 537-541. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin. Children’s Participation in Czech Court Proceedings Regarding Parental Responsibility. In Children’s Rights in theory and practice. 2022. info
 • KORNEL, Martin. National Report - Czech Republic. Online. In Maria Donata Panforti, Cinzia Valente (eds.). Protecting unaccompanied children. Towards European convergence. Neuveden: Mucchi Editore, 2021, p. 25-47. ISBN 978-88-7000-884-5. Open access knihy info
 • CILEČKOVÁ, Kateřina, Monika CHRENKOVÁ and Martin KORNEL. Participation of Children in Legal Proceedings for the Care of Minors. The Lawyer Quarterly. Praha: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2021, vol. 2021, No 2, p. 340-359. ISSN 1805-8396. Open access časopisu info
 • KORNEL, Martin. Autonomie vůle a povinnost manželské věrnosti (The Principle Autonomy and Marital Fidelity Duty). In Kateřina Ronovská, Bohumil Havel, Petr Lavický a kol. Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...! 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021, p. 153-162. Spisy Masarykovy univerzity: řada teoretická, Edice Scientia 711. ISBN 978-80-210-9937-1. info
 • KORNEL, Martin. § 846 až § 854 [Osvojení zletilého] (§ 846 až § 854 [Adoption of an Adult]). In Hrušáková, Milana, Králíčková, Zdeňka, Westphalová, Lenka. Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020, p. 693-721. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-795-8. info
 • KORNEL, Martin and Lucie ZATLOUKALOVÁ. Quo Vadis Marriage?. Online. In Zdeňka Králíčková, Martin Kornel, Jiří Valdhans. Dny práva 2018 - Days of Law 2018 Part I. Marriage for all? 1st ed. Brno: Masaryk University, 2019, p. 69-78. ISBN 978-80-210-9304-1. Open access sborníku info
 • KORNEL, Martin. Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte? In Kyselovská, Tereza; Springinsfeldová, Nelly; Křápková, Alica; Kadlubiec, Vojtěch; Chorvát, Michal a Drličková, Klára. COFOLA 2017. Brno: MUNI PRESS, 2018, p. 535-551. ISBN 978-80-210-8928-0. info
 • KORNEL, Martin. Parenthood in the Czech Republic – Rigid in Books and Flexible in Action. In 16th ISFL WORLD CONFERENCE 2017 Amsterdam. 2017. URL info
 • KORNEL, Martin and Jitka KMOŠKOVÁ. Osobní údaje zpracovávané zaměstnavatelem a GDPR (Personal data processed by the employer and GDPR). Personální a sociálně právní kartotéka. Praha: Wolters Kluwer, 2017, vol. 20, No 10, p. 2-8. ISSN 1211-9482. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin and Jitka KMOŠKOVÁ. Povinnosti zaměstnavatele při ochraně osobních údajů zaměstnanců dle GDPR (Employer's duties related to emloyees personal data protection according to GDPR). Personální a sociálně právní kartotéka. Linde Praha akciová společnost, 2017, vol. 20, No 11, p. 7-13. ISSN 1211-9482. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin and Filip MAZEL. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data protection officer). Personální a sociálně právní kartotéka. Wolters Kluwer ČR, 2017, vol. 20, No 12, p. 6-9. ISSN 1211-9482. Repozitář MU info
 • KORNEL, Martin. Směrem k náhradnímu mateřství v zájmu dítěte? (Direction towards surrogacy in the best interests of the child?). In COFOLA 2017: sekce Náhradní mateřství. 2017. info
 • KORNEL, Martin and Renáta ŠÍNOVÁ. Ústavní výchova (§ 971 - § 975) (Institutional Care (§ 971 - § 975)). In Filip Melzer, Petr Tégl. Občanský zákoník Velký komentář § 655-975. Praha: Leges, 2016, p. 1951-1973. Svazek IV. ISBN 978-80-7502-004-8. info
 • KORNEL, Martin. Nejlepší zájem dítěte (Best Interests of the Child). In Oldřich Matoušek. Děti a rodiče v rozvodu : Manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny. Praha: Portál, 2015, p. 69-73. ISBN 978-80-262-0968-3. info
 • KORNEL, Martin. Některé problematické aspekty principu nejlepšího zájmu dítěte (Best interests of the child principle and some problematical issues). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, vol. 21, No 3, p. 88-93. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Dawn or Twilight of Rights and Duties between Grandparents and Grandchildren in Central Europe (Dawn or Twilight of Rights and Duties between Grandparents and Grandchidren in Central Europe). In Huges Fulchiron. Les solidarités entre générations. Solidarities between ganerations. Bruxelles: Bruylant, 2013, p. 435-442. ISBN 978-2-8027-3998-2. info
 • KORNEL, Martin. Prarodiče a vnuci – současnost a budoucnost (Grandparents and grandchildren - Present and Future). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, vol. 20, No 5, p. 161-164. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Princip nejlepších zájmů dítěte (Best interests of the child principle). Online. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 56-65, 9 pp. ISBN 978-80-210-5913-9. URL info
 • KORNEL, Martin. Popření otcovství (Denial of Paternity). In Eva Žatecká a kol. COFOLA 2012: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 97-106. ISBN 978-80-210-5929-0. URL info
 • KORNEL, Martin. Kam kráčíš vyživovací povinnosti rodičů k nezletilým dětem? (Quo vadis parental maintenance obligation towards children?). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 19, No 3, p. 82-87. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče; Opakování. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011, 9 pp. ISBN 978-80-7358-164-0. info
 • KORNEL, Martin. Smlouvy a závazkové právo; Občanské soudní řízení; Rodina a manželství pohledem práva; Děti, rodiče a náhradní rodinná péče. In Společenské vědy pro střední školy, 3. díl, učebnice. Brno: DIDAKTIS, spol. s r.o., 2011, 8 pp. ISBN 978-80-7358-163-3. info
 • KORNEL, Martin. Parental maintenance obligation towards children in Central Europe: the Highway to Hell or a Stairway to Heaven. In The Future of Family Property in Europe. 1st print. Antwerp: Intersentia, 2011, p. 297-308. European Family Law. ISBN 978-94-000-0054-4. info
 • KORNEL, Martin. Věkové hranice: prostředek ochrany dítěte? In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010, p. 581-590. ISBN 978-80-210-5151-5. URL info
 • KORNEL, Martin. Parental Custody Disputes: Criteria Used by the Courts in Central Europe. In Volumul Conferenţei Internaţionale a Doctoranzilor în Drept organizată de Facultatea de Drept şi Ştinţe Andministrative din cadrul Universităţii de Vest din Timisoara şi Centul European de Studii şi Cercetări Jurisdice Timişoara 16-18 iulie 2009. Romania: Wolters Kluwer, 2009, p. 353-360. ISSN 2066-6403. info
 • KORNEL, Martin. Dohody rodičů při rozvodu nebo separaci a nezletilé dítě (Divorce or Separation Agreements and Minor Child). Online. In NECKÁŘ, Jan and David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno: Masaryk University, 2009, 1293 pp. ISBN 978-80-210-4821-8. URL info
 • KORNEL, Martin. Kritéria pro rozhodování o výchově nezletilého dítěte (Decision-making Criteria in Disputes Concerning the Custody of Minors). Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, vol. 2009, No 7, p. 281-287. ISSN 1214-7966. info
 • KORNEL, Martin. Zbavení rodičovské zodpovědnosti (Discharge of Parental Responsibility). In Aktuální otázky náhradní rodinné péče. Sborník z IX. celostátního semináře NRP. Brno, 30. 9. - 1. 10. 2009. Brno: TRIADA - Poradenské centrum, o.s., 2009, p. 74-78, 4 pp. ISBN 978-80-254-5957-7. info
 • KORNEL, Martin. Rodičovská zodpovědnost a obdobné instituty (Parental Responsibility and Similar Legal Institutions). In Dny práva – 2009 – Days of Law. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 2295-2308, 13 pp. ISBN 978-80-210-4990-1. URL info
 • KORNEL, Martin. Přímý a nepřímý styk rodiče s dítětem (Direct and indirect parent child contact). In Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 1261-1267, 6 pp. ISBN 978-80-210-4630-6. URL info
 • KORNEL, Martin. Soudce a rozhodování o nezletilém dítěti. In Dny práva - 2008 – Days of Law, 2. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. 2008th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 917-922. ISBN 978-80-210-4733-4. URL info
 • KORNEL, Martin. Collaborative law a efektivní rozvod (Collaborative law and effective divorce). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2007, 15. ročník, číslo 22, p. 814-818. ISSN 1210-6410. info
 • KORNEL, Martin. Vyživovací povinnost k rozvedenému manželovi a dobré mravy. Jurisprudence. Brno: EMP, o.p.s., 2006, roč. XV, číslo 7, p. 36-41. ISSN 1212-9909. info

2021/12/10


Životopis: Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (učo 107739), verze: čeština(1), změněno: 10. 12. 2021 14:21, M. Kornel