Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Šedo Jakub
Department
 • Department of Political Science FSS MU
Employment - Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2006: Ph.D. Department of Political Science FSS MU 2001: Mgr. History and Political Science, FF and FSS MU
Employment
 • 2011 - 2019 Academic Researcher, International Institute of Political Science of Masaryk University 2007 - Assistant Professor, Department of Political Science FSS MU 2005-2011 Academic Researcher, Institute for Comparative Political Research 2002-2007 - Assistant, Department of Political Science FSS MU
Teaching Activities
 • Electoral Systems Political Systems Military History
Scientific and Research Activities
 • elections and electoral systems, electoral reforms
Internship
 • November 2011: TEI Kalamata April 2012: University of Southern Denmark, Odense April 2017: University of Silesia, Katowice April 2018: Universitá di Bologna, Forlí March 2019: Universitá di Bologna, Forlí
Major Publications
 • KEREKEŠ, Daniel, Michal PINK and Jakub ŠEDO. Slovenské stranické zemětřesení 2016. Pomohla by malá volební reforma? (The Slovak 2016 Party System Earthquake. Could a Slight Electoral Reform Help?). Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2019, vol. 51, No 1, p. 64-83. ISSN 0049-1225. Available from: https://dx.doi.org/10.31577/sociologia.2019.51.1.4. článek - open access info
 • EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO and Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017 (Elections to the Chamber of Deputies in 2017). 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK); Masarykova univerzita (MU), 2019, 287 pp. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-7325-476-6. Web nakladatelství info
 • ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI and Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz (Czech Presidential elections 2018 : Different duel, same winner). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019, 234 pp. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2. info
 • NEMČOK, Miroslav and Jakub ŠEDO. Theoretical Expectations and Actual Outcomes of Electoral Systems : How to Measure the Size of the Deviation? World Political Science. Berlin: De Gruyter, 2018, vol. 14, No 2, p. 189-212. ISSN 2363-4782. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/wps-2018-0008. článek info
 • VOŽENÍLKOVÁ, Marcela and Jakub ŠEDO. Personalizace volebních systémů v České republice. Možnosti a limity metody J. Careyho a M. Shugarta (Personalisation of electoral systems in the Czech Republic. Possibilities and limits of the method of J. Carey and M. Shugart). Politické vedy. Banská Bystrica, SR: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovenská Republika, 2016, vol. 19, No 1, p. 138-166. ISSN 1335-2741. URL info
 • ŠEDO, Jakub. The 2014 Czech Senate elections. ELECTORAL STUDIES. OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2016, vol. 43, September 2016, p. 178-181. ISSN 0261-3794. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.electstud.2016.04.010. URL info
 • ŠEDO, Jakub. Vládní strany v prezidentských volbách v zemích středovýchodní Evropy (Government Parties in the presidential elections in the East-Central Europe). Evropská volební studia. Institut pro srovnávací politologický výzkum, 2016, vol. 11, No 1, p. 15-33. ISSN 1801-6545. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO and Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013 (The 2013 Election to the Chamber of Deputies). Brno: Munipress, 2014, 348 pp. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ and Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013 (Czech Presidential Elections in 2013). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 253 pp. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7. info
 • ŠEDO, Jakub. Study of Volatility and Party System Transformation in the 2010 Election of the Czech Chamber of Deputies. World Political Science Review. The Berkley Electronic Press, 2012, vol. 8, No 1, p. 1-16. ISSN 1935-6226. info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK and Jakub ŠEDO. Politické systémy (Political Systems). Brno: Barrister & Principal, 2011, 292 pp. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • ŠEDO, Jakub and Peter EMERSON. Electoral systems and the link to the party systems. In STOJAROVÁ, Věra and Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, p. 6-25. Routledge research in comparative politics. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. Party system of Croatia. In STOJAROVÁ, Věra and Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, p. 73-84. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. The party system of Bosnia and Herzegovina. In STOJAROVÁ, Věra and Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, p. 85-99, 14 pp. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • ŠEDO, Jakub. The party system of Macedonia. In STOJAROVÁ, Věra and Peter EMERSON. Party Politics in the Western Balkans. 1. vyd. Oxon: Routledge, 2010, p. 167-179. Routledge research in comparative politics sv. 28. ISBN 0-415-55099-8. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA and Dalibor ČALOUD. Volební systémy (Electoral Systems). 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009, 376 pp. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO and Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru (Electoral Complexes of the V4 Countries. A Study on the Conceptualization of Multi-Level Electoral Space). 1st ed. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009, 222 pp. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
 • ŠEDO, Jakub. Preferenční hlasy v komunálních volbách - zdroj obměny či stability volených reprezentantů (Preferential votes in local elections - way to change or to stabilise representatives). Acta politologica. 2009, vol. 1, No 3, 22 pp. ISSN 1803-8220. info
 • ŠEDO, Jakub, Věra STOJAROVÁ, Roman CHYTILEK and Lubomír KOPEČEK. Political Parties in Central and Eastern Europe: In Search of Consolidation. Stockholm: International IDEA, 2007, 133 pp. Research and Dialogue with Political Parties. ISBN 978-91-85724-01-7. info
 • KYLOUŠEK, Jakub, Michal PINK and Jakub ŠEDO. Volebni mapa Brna (Electoral map of Brno). Brno: CDK, 2007, 184 pp. Srovnávací politologie č. 8. ISBN 978-80-7325-135-2. info
 • ŠEDO, Jakub. Volební systémy postkomunistických zemí (Electoral system of Post-Communist Countries). 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 420 pp. Srovnávací politologie č. 9. ISBN 978-80-7325-137-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER and Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989 (Political System of the Czech Lands 1848-1989). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 184 pp. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER and Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa (Communist Party of Czechoslovakia). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005, p. 1243-1270. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8. info

2020/02/25


Curriculum Vitae: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (učo 11241), version: English(1), last update: 2020/02/25 13:38, J. Šedo

Another Variant: Czech(1)