Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Zdeňka Jastrzembská, born in Olomouc
Workplace
 • Department of Philosophy
  Faculty of Arts MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Employment Position
 • assistant
Education and Academic Qualifications
 • 1995-2001: Mgr., Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
 • 2001-2005: Ph.D., Faculty of Arts, Masaryk University in Brno
Academical Stays
 • 2003: Université de Bourgogne, Dijon
Selected Publications
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ and Jan ZOUHAR. Czech Women Philosophers and Scientists. Cham (CHE): Springer, 2021, 128 pp. SpringerBriefs in History of Science and Technology. ISBN 978-3-030-61515-4. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-61516-1. URL info
 • PICHOVÁ, Dagmar and Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Anna Pammrová: Towards an Ecofeminist Perspective. In IAPh 2021, Defining the Future – Rethinking the Past. Paderborn University. Online. 2021. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Fenomén NFT - vlastnictví v digitálním světě. 2021. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Ženy v dějinách české filozofie: kouzlo romantické naturfilozofie (Czech Women Philosophers: the Magic of Romantic Naturphilosophie). In Jednota filozofická Olomouc. 2021. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ and Jan ZOUHAR. Jen mít dosti sil! Ženy v dějinách české filozofie a vědy (Just have enough strength! Women in the history of czech philosophy and science). Brno: Host, 2020, 284 pp. ISBN 978-80-275-0387-2. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939 (Dissertation Theses of Women at the University in Brno by 1939). Pro-Fil. Masarykova univerzita, 2019, vol. 20, No 1, p. 71-83. ISSN 1212-9097. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/pf19-1-1925. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o vivisekce a české ženy na přelomu 19. a 20. století (The Controversy over Vivisection and Czech Women at the Turn of the 20th Century). Teorie vědy. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, 2017, vol. 39, No 2, p. 187-205. ISSN 1210-0250. info
 • BRÁZDA, Radim and Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Problémy sebereprodukce filozofie I: Funesův syndrom (Problems of Self-Reproduction of Philosophy I: Funes’ Syndrome). Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 17, No 2, p. 15-29. ISSN 1212-9097. Digitální knihovna FF MU info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Naturalismus Davida Huma (David Hume's naturalism). In Marek Loužek. David Hume: 300 let od narození. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011, p. 35-41, 145 pp. ISBN 978-80-87460-04-7. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no-miracle argument (Realistic Explanation of Scientific Success or No Miracle Argument). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 56, 1-2, p. 85-92. ISSN 1803-7445. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Důkazní břemeno, princip důvěřivosti a povinnosti filosofů (The Burden of Proof, the Principle of Credulity and the Philosophers' Obligations). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2009, vol. 10, No 1, p. 1-5. ISSN 1212-9097. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí (Aspects of Explanation: Searching for Explanatory Knowledge). 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009, 120 pp. ISBN 978-80-7182-279-0. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita (On what backward causation explains). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2008, vol. 15, No 3, p. 345 - 357. ISSN 1335-0668. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Theories of Causation. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1st ed. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2008, p. 28-33. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení (Causal Aspects of Explanation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 87 pp. ISBN 978-80-210-4442-5. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? (What is an Explanantion?). In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, p. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Pravděpodobnostní teorie kauzality (Probabilistic theories of causation). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2006, vol. 2005, No 2, p. 1-10. ISSN 1212-9097. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Determinismus, determinace a kauzace (Determinism, determination and causation). In KROB, Josef and Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evouční gnoseologii. Brno: MU, 2006, p. 117-124. 55-984-2006 02/58 2/FF. ISBN 80-210-3994-9. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení (Causation and the Problem of Explanation). In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 152-163. ISBN 80-210-3757-1. info
 • KROB, Josef and Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej (Positivisme and Science in Czech Philosophy). Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, vol. 2004, No 3, p. 101-114. ISSN 1732-6680. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument (Why Explanation is not an Argument). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, vol. 2004, No 1, p. 1-8. ISSN 1212-9097. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století (The Controversy over Einstein's Theory of Relativity in Czech Philosophy of the First Half of the Twentieth Century). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B 49, p. 137-148. ISSN 0231-7664. info

2018/06/16


Curriculum vitae: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (učo 11408), version: English(1), last update: 2018/06/16 14:32, Z. Jastrzembská

Another Variant: Czech(1)