Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.
 • narozen 7. 4. 1974 v Brně
Pracoviště
 • Klinika operační onkologie LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
 • Klinika operační onkologie, Oddělení chirurgické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53, Brno
Funkce na pracovišti
 • Lékař, docent, zástupce přednosty kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně (LF MU), obor všeobecné lékařství (MUDr.)
 • 2002 Atestace I. stupně z chirurgie
 • 2003 Doktorský studijní program, LF MU, obor onkologie, (Ph.D.)
 • 2009 Specializační způsobilost v oboru chirurgie
 • 2013 Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru onkochirurgie
 • 2014 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory
 • 2015 Habilitován docentem, LF MU, obor Chirurgie, habilitační práce: Snižování radikality chirurgické léčby karcinomu prsu
Přehled zaměstnání
 • 1999 – 2001 Lékař, Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU), a Fakultní nemocnice (FN) Brno, pracoviště Bohunice
 • 2003 –2006 Výzkumný pracovník, Centrum biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 2003 – 2006: TOCOEN, s.r.o. – monitor klinických studií
 • 2007 – 2015: Odborný asistent, Klinika komplexní onkologické péče LF MU
 • 2001 – dosud: Lékař – chirurg, Masarykův onkologický ústav (MOÚ), Oddělení chirurgické onkologie, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
 • 2011 – dosud: Výzkumník senior, RECAMO (Regionální centrum aplikované molekulární onkologie)
 • 2015 - dosud: Docent, Klinika operační onkologie LF MU
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětů propedeutika a klinická onkologie (LF MU)
Akademické stáže
 • Mayo Clinic, Dpt. Colon and Rectal Surgery, Rochester, Minnesota, USA 2001 1 měsíc
 • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Dpt. of Plastic and Reconstructive Surgery, New-York, USA 2006 1,5 měsíce
Mimouniverzitní aktivity
 • 2004 – dosud: předseda Etické komise Masarykova onkologického ústavu (MOÚ)
 • 2014 – dosud: člen Vědecké rady MOÚ
 • 2014 – dosud: vedoucí programu onkochirurgického vzdělávání a výzkumu MOÚ

2019/02/23


Životopis: doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D. (učo 15818), verze: čeština(1), změněno: 23. 2. 2019 13:11, O. Coufal