Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Pracoviště
 • Ústav české literatury a knihovnictví
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1990-1997: obor čeština - filozofie, dipl. práce "K nejmladší české poezii"
Přehled zaměstnání
 • 1997 FF MU
Pedagogická činnost
 • Teorie literatury I, II
 • Současná česká literatura
 • Poezie 90. let 20. století
 • Literární kritika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Moderní česká litaratura
 • Teorie literatury
Mimouniversitní aktivity
 • 2012 Člen komise pro udělování Státní ceny za literaturu
  2012 předseda Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna
  2012 místopředseda Poradního sboru náměstkyně primátora města Brna pro kulturu
  2012 člen Rady pro kulturu a umění Masarykovy univerzity 2009 člen Redakční rady Portálu české literatury
  2009-2013 člen Rady pro umění ministra kultury ČR
  2006 člen Rady Ústavu pro českou literaturu AVČR
  2001-2011 člen Poradního sboru statutárního města Brna pro kulturu
  2001-2003 člen kominse pro udělování ceny Nadace český literární fond za literární dílo
  2001 člen ediční rady "Teoretické knihovny" v nakl. Host
  2000-2004 člen celostátního výboru Obce spisovatelů
  2000-2001 člen komise MK ČR pro udělování státní ceny za překladatelské dílo
  1998-2000 člen ediční rady "Strukturalistické knihovny" v nakladatelství Host
  1997-1999 člen komise MK ČR pro udělování grantů pro vydávání české literatury
  1996-2004 řídí Edici poezie Host (nakl. Host)
  2003 řídí edici Česká próza (nakl. Host)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2001 Novinářská křepelka - cena Nadace český literární fond
  1996 šéfredaktor a spolumajitel nakladatelství Host
  1995 šéfredaktor časopisu Host
Vybrané publikace
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Postgenerace (Zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století) (Post - Generation (Still-life and battlefield of the Poetry of the 1990s)). Brno: Host, 2010. 168 pp. ISBN 978-80-7294-355-5. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav, Mayda ARGUELLES DEL PINO and Liuver SABORIT MORALES. Trosečníci z ostrova svobody (Survivors of the island of liberty). 1st ed. Brno: Host, 2009. ISBN 978-80-7294-334-0. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav and Radka DENEMARKOVÁ. Jako bych tu knihu psala s pistolí namířenou mezi oči (I wrote the book with a gun pointed between my eyes). 1st ed. Brno: Host, 2009. 8 pp. č. 2. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav and Michal PŘIBÁŇ. Exil je nejzajímavější v jednotlivých lidských osudech (Exile is most interesting in individual human stories). Brno: Host, 2009. 5 pp. č. 3. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Čekání na básníka (Mladá básnická generace na počátku 90. let 20. století) (Waiting for the Poet (Young poetic generation of the early 1990s)). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 195-2001, 6 pp. ISBN 978-80-210-4686-3. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Poesie im Inkubator (Poetry in the Incubator). In Literatur und Übersetzung, Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik, 2008. p. 111-119. ISBN 978-3-86006-301-9. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav, Radek HORÁČEK, Jiří HAVLÍČEK, Martin REISSNER and Tereza DĚDINOVÁ. Krásné knihy - konec nakladatelů (Beautiful books - the end of publishers). In Fenomén kniha. Výtvarná výchova a umění knihy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1 pp. nakladatelství Albert. ISBN 978-80-210-4727-3. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav and Lubor KASAL. Literatura v čase zahradníků (Literature in gardeners time). Brno: Host, 2008. 6 pp. č. 9. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Poezie v inkubátoru (Co přináší básnická generace 90. let 20. století) (Peotry in the incubation apparauts (What brings Poetry Gerenation of the 1990´)). Host (Host do školy). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2007, vol. 23, No 6, p. 10-15. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav and Daniela FISCHEROVÁ. Co s námi udělá přežranost příběhy... (We are sated of the stories). Brno: Host, 2007. 5 pp. č.4. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav and Jiří HÁJÍČEK. Zajímají mě zlomové okamžiky... (I am interested in Milestones...). Brno: Host, 2007. 4 pp. č. 8. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav and Inka MACHULKOVÁ. Já, beatnička, jsem číslo jedna v Obci spisovatelů... (I, the beat generation poet, I'm first member of the asociation of writers ...). Brno: Host, 2007. 4 pp. č.5. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav and Petr PLACÁK. Kultura přežije v kanálech... (Culture will survive in the sewers ...). Brno: Host, 2007. 5 pp. č. 7. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie mladé básnické generace 90. let (Typology of the young generation of poets in 1990s). TVAR. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, vol. 17, No 2, p. 8-9. ISSN 0862-657X. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie mladé básnické generace 90. let II (Typology of the young generation of poets in 1990s II). Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, vol. 17, No 3, p. 8-9. ISSN 0862-657X. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nástup mladé básnické generace v době prvního Bítova (The comming of the young generation of poets at the time of the first Bitov workshop). Tvar. Praha, 2006, vol. 17, No 15, p. 12-13. ISSN 0862-657X. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Wspólczesne czeskie czasopisma i wydawnictwa (Contemporary Czech periodics and publishing houses). Ha!art. Krakow: Fundacja Krakowska alternatywa, 2005, vol. 5, No 21, p. 82 - 85. ISSN 1641-7453. info
 • HOLMAN, Petr and Miroslav BALAŠTÍK. Otokar Březina: Korespondence I, II (Otokar Brezinas Correspondence I, II). Brno: Host - vydavatelství, s. r. o., 2004. 1816 pp. ISBN 80-7294-104-6. URL info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Krize kultury (Několik poznámek k tématu) (The crises of culture). In Kultura v médiích (prezentace a reflexe umění). Praha: Obec spisovatelů, 2004. p. 17-23, 6 pp. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nashledanou v míčovně (Kdo získá letošní Státní cenu za literaturu?) (See you in Micovna (Who wins State literary prize?)). Host. Brno: Host, 2003, vol. 19, No 8, p. 28-30. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Metamorfozite na prozata (Metamorphosis of the prose). Literaturen vestnik. Sofia, Bulgaria: Literaturen vestnik ood, 2003, -, 9. 7. 2003, p. 4, 11, 2 pp. ISSN 1310-9561. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Našijat čitatel e veski, kojto čete knigu. Literaturen vestnik. Sofia, Bulgaria: Literaturen vestnik ood, 2003, -, 9. 7. 2003, p. 3. ISSN 1310-9561. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Literatura a politika (Literature and Politics). Dokořán. Praha: Obec spisovatelů, 2002, vol. 6, No 22, p. 25-28. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Slam poetry. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2002, vol. 18, No 7, p. 29-35, 6 pp. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nad sbírkou Pavla Kolmačky Vlál za mnou směšný šos. In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 103-112. ISBN 80-210-201. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Neue namen in der tschechischen poesie der 90re jahre. Brno: Vetrne Mlyny, 2001. 29 pp. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Co odešlo s cenzurou. Dokořán. Praha: Obec spisovatelů, 2001, No 3, p. 18-21. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Budou se v Záběhlicích vychovávat spisovatelé? Host. Brno: SPVČH, 2000, vol. 16, No 8, p. 38-40. ISSN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Typologie nové básnické generace (A Typology of the New Generation of Poets). Brno: Host, 1998. 6 pp. ISBN 1211-9938. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Princip stínu (The Principle of Shadow). In J. H. Krchovský: Básně. První. Brno: Host, 1998. p. 223-226. Poezie. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Teď noci (Now the night). In SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 89-93. V1. ISBN 80-210-2014-8. info

2013/10/14


Životopis: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (učo 1600), verze: čeština(2), změněno: 14. 10. 2013 09:19, M. Balaštík