Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc
  narozen 7. 11.1942 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • Přírodovědecká fakulta MU
  Katedra matematiky
  Janáčkovo nám. 2a
  662 95 Brno
  Česká republika
Vedoucí katedry
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1960-1965 studium odborné matematiky na MU v Brně
 • 1966 - RNDr. - Uspořádané množiny
 • 1990 - CSc. - Kardinální mocniny
 • 1990 - jmenování docentem oboru "Algebra a teorie čísel"
 • 1996 - habilitace v oboru "Algebra a teorie čísel"
Přehled zaměstnání
 • 1965 - 68 asistent, katedra matematické analýzy, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1968 - 90 odborný asistent, katedra matematické analýzy, Univerzita J. E. Purkyně, Brno
 • 1990 - docent, vedoucí katedry matematiky, Masarykova univerzita, Brno
Pedagogická činnost
 • Základní kurzy: Teorie množin, Diskrétní matematika, Historie matematiky, Kombinatorika, Teorie grafů
 • Vedení diplomových prací
 • Školitel doktorského studia v oborech obecné otázky matematiky, algebra
 • Garant výuky učitelské matematiky.
 • Předseda zkušební komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky"
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblastí výzkumu je teorie uspořádaných množin a historie matematiky
  Spolupracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy při UK Praha a ČAV Praha
Přednáškové pobyty
 • Vídeň, Mnichov, Paříž, Londýn, Cambridge, Varšava, Wroclaw, Lublin
Universitní aktivity
 • Zakládající člen nadace Universitas Masarykiana
 • Vedoucí katedry matematiky 
 • 1990-99 vedoucí sekce matematiky 
 • Předseda oborové komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky"
 • Předseda státní zkušební komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky"
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků.
 • Člen společnosti pro dějiny věd a techniky
 • Člen oborové komise doktorského studia "Obecné otázky matematiky a informatiky" na MFF UK Praha
Ocenění vědeckou komunitou
 • Výkonný redaktor časopisu Učitel matematiky.
 • Editor edice "Dějiny matematiky"
 • Čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků
Vybrané publikace
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Sbírka digiúloh pro každého. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2023, 72 pp. ISBN 978-80-7489-245-5. info
 • FUCHS, Eduard. Dag Hrubý ocenén českou Učenou společností. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2023, vol. 31, No 3, p. 101-103. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Rozvíjíme nadání s Máťou a Vesmou. In Jaroslav Zhouf. Ani jeden matematický talent nazmar 2022. 1st ed. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2023, p. 36-43. ISBN 978-80-7435-912-5. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Experimentuj s Máťou 2. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2022, 64 pp. ISBN 978-80-7489-794-8. info
 • FUCHS, Eduard. Poznámky o výchově budoucích učitelů. In Jana Cachová. Cesty a cestičky školské matematiky. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2022, p. 31-36. ISBN 978-80-7435-852-4. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Matematika pro život. Online. In Magdalena Krátká. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 2021. 1st ed. Ústí nad Labem: UJEP, 2022, p. 51-58. ISBN 978-80-7561-359-2. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Od Máti k matematickým aplikacím. In B. Bastl., M. Lávička. Celostátní setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022. 1st ed. Plzeň, 2022, p. 83-88, 5 pp. ISBN 978-80-86843-76-6. info
 • FUCHS, Eduard. Exaktní myšlení a místo matematiky ve vzdělávání. In Aleš Dvořák. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti. 1-. Praha: Společnost pro svatováclavská studia, 2021, p. 25-29. Svatováclavská studia, sv. 2. ISBN 978-80-270-9315-1. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Experimentuj s Máťou. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2021, 64 pp. ISBN 978-80-7489-679-8. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Ve světě matematických aplikací 2016-2020. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021. ISBN 978-80-7015-042-9. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika v dějinách lidstva. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021, p. 1-46. ISBN 978-80-7015-042-9. info
 • FUCHS, Eduard. Ve světě matematických aplikací. Soustředění 2020. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021. ISBN 978-80-7015-043-6. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Svět matematických aplikací. In Jak učit matematice žákyve věku 10-16let. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2020, p. 22-29. ISBN 978-80-7015-038-2. info
 • FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 1st ed. Praha: JČMF, 2020, p. 1-172. ISBN 978-80-7015-038-2. info
 • FUCHS, Eduard and Helena KOLDOVÁ. Algebraické výrazy. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2019, 72 pp. ISBN 978-80-7489-490-9. info
 • FUCHS, Eduard and Pavel TLUSTÝ. Číselné obory. Množiny. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2019, 96 pp. ISBN 978-80-7489-489-3. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Svět matematických aplikací. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2018, 244 pp. ISBN 978-80-7015-033-7. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. O jednom typu maturitních )loh. In Setkání učitelů všech typů a stupňů škol 2018. 1st ed. Plzeň: Vydavatelský servis, 2018, p. 61-66. ISBN 978-80-86843-62-9. info
 • FUCHS, Eduard. Opravdu je maturita zbytečný strašák? 1st ed. Praha: MAFRA, 2017, p. 10. Mladá fronta Dnes. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Matematika v médiích. 1st ed. Praha: JČMF, 2017, p. 34-38. ISBN 978-80-7015-040-5. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Komentované standardy pro základní vzdělávání. 1st ed. Praha: JČMF, 2017, p. 39-42. ISBN 978-80-7015-040-5. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Ve světě matematických aplikací. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2017, 450 pp. ISBN 978-80-7015-023-8. info
 • FUCHS, Eduard. České školství? Není všechno negativní. 1st ed. Praha: MAFRA, 2016, p. 11. Lidové noviny. ISSN 0862-5921. info
 • FUCHS, Eduard. Převody jednotek. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, p. 17. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard. Desetinná čísla. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, p. 18. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard. Slovní úlohy III. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, p. 18. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard, Jan CHVALINA, Oldřich KOPEČEK and Josef ŠLAPAL. Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (11. 5. 1922 - 9.4. 2015). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, vol. 61, No 1, p. 77-79. ISSN 0032-2423. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy inspirované texty v médiích (Word problems inspired by texts in media). 1st ed. Olomouc: UP Olomouc, 2016, p. 87-90. ISBN 978-80-905281-3-0. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Metodické komentáře ke standardům pro základní vzdělávání - Matematika. 1st ed. Olomouc: UP Olomouc, 2016, p. 91-95. ISBN 978-80-905281-3-0. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Semináře "Matematika pro život" pro učitele základních a středních škol. 1st ed. Plzeň: Vydavatelský servis, 2016, p. 33-37. ISBN 978-80-86843-52-0. info
 • FUCHS, Eduard. Jednoduchá špatná řešení. 1st ed. Mladá fronta Dnes, 2016, p. 11. ISSN 1210-1168. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Komentované standardy - Matematika. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2016, p. 20-23. ISBN 978-80-7290-894-3. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy pro žáky druhého stupně základní školy inspirované texty v médiích. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2016, p. 23-26. ISBN 978-80-7290-894-3. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ and Eva ZELENDOVÁ. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, p. 1-206. ISBN 978-80-7015-022-1. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Co se učitelům líbí (What teachers like). Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Katolická univerzita, 2015, 14/2015, No 2, p. 62-66. ISSN 1336-2232. info
 • FUCHS, Eduard. Tvorba předmatematických představ a mateřská škola. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, vol. 2015, No 3, p. 18-20. ISSN 1214-8679. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ and Eva ZELENDOVÁ. Předškolní vzdělávání očima praxe. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 44 pp. ISBN 978-80-7015-565-3. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ and Eva ZELENDOVÁ. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Předškolní vzdělávání očima praxe. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 250 pp. ISBN 978-80-7015-566-0. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Matematika. 1st ed. Praha: NÚV, 2015, 158 pp. ISBN 978-80-7481-140-1. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Matematika v médiích. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 121 pp. ISBN 978-80-7015-145-7. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. How to teach mono-unary algebras and functional graphs with the use of computers in secondary schools. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. London: Taylor & Francis, 2014, vol. 45, p. 1-13. ISSN 1464-5211. URL info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost (Manipulative activities developing mathematical literacy). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, vol. 9, No 6, p. 68-72. ISSN 0862-9765. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika pro všechny. Projekt JČMF. 1st ed. Praha: JČMF, 2014, p. 9-15. ISBN 978-80-7015-020-7. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy - kritické místo ve výuce na ZŠ. In Bohumír Bastl, Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1st ed. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014, p. 69-72. ISBN 978-80-86843-45-2. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ and Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2014. ISBN 978-80-7015-021-4. info
 • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ and Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. 1st ed. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2013. ISBN 978-80-7015-017-7. info
 • FUCHS, Eduard and Binterová HELENA. Středoškolská matematika s iPadem (Secondary school mathematics with iPad). In Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1st ed. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2013, p. 26-32, 6 pp. ISBN 978-80-7394-448-3. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Matematika pro všechny (Mathematics for Everyone). In Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1st ed. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2013, p. 100-105. ISBN 978-80-7394-448-3. info
 • FUCHS, Eduard. Plošné testování matematických znalostí žáků 5. a 9. tříd začíná. 2012. URL info
 • FUCHS, Eduard and Zuzana KOBÍKOVÁ. Rozhovor o státní maturitě. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2012, vol. 20, No 4, p. 195-200. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Tvorba standardů pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace. 1st ed. Praha: Společnost učitelů matematiky JČMF, 2012, p. 9-14. ISBN 978-80-86843-34-6. info
 • FUCHS, Eduard. "Tragická" situace Ateliéru je náš sen. Lidové noviny, 25. 10. 2012. Praha, 2012. ISSN 0862-5921. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Může počítač rozvíjet kreativitu žáků? (Can computer develop the creativity of pupils?). Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus, 2011, vol. 21, No 1, p. 45-53. ISSN 1210-1761. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Počítač, trojúhelník a kvadratická funkce (PC, triangle and quadratic function). Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus, 2010, vol. 19, No 6, p. 362-372. ISSN 1210-1761. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel PECH. On introduction of quadratic function by computers at school. South Bohemia Mathematical Letters. České Budějovice: University of south Bohemia, 2010, vol. 17, No 1, p. 51-60. ISSN 1804-1450. info
 • FUCHS, Eduard. Co by mohl o člověku vědět každý člověk. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2010, vol. 18, No 4, p. 250-251. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika Geometrie 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2010, 96 pp. ISBN 978-80-7238-691-8. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika Algebra 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2010, 112 pp. ISBN 978-80-7238-689-5. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika Algebra 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2010, 80 pp. ISBN 978-80-7238-690-1. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika Geometrie 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2010, 72 pp. ISBN 978-80-7238-692-5. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Learning Environments in the Context of the Schools Needs. In Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe. Augsburg: University of Augsburg, 2010, p. 141-154. Mathematics Education with Technology. sv. 1. ISBN 978-3-00-032628-8. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Nestandardní úlohy s počítačem v 9. třídě (Non-standard equations with PC in the 9. class). In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1st ed. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010, p. 63-67, 4 pp. ISBN 978-80-86843-29-2. info
 • FUCHS, Eduard and Věra OLŠÁKOVÁ. VI. letní škola s didaktikou matematiky 2010. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2010, vol. 19, No 1, p. 63-64. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 9. Algebra - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2010, 184 pp. ISBN 978-80-7238-693-2. info
 • FUCHS, Eduard. Na jaké škole bych nechtěl učit. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, vol. 17, No 2, p. 118-123. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2009, 128 pp. ISBN 978-80-7238-684-0. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Geometrie 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2009, 72 pp. ISBN 978-80-7238-686-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2009, 80 pp. ISBN 978-80-7238-685-7. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2009, 80 pp. ISBN 978-80-7238-687-1. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2009, 168 pp. ISBN 978-80-7238-688-8. info
 • FUCHS, Eduard and Věra OLŠÁKOVÁ. V. letní škola s didaktikou matematiky 2009. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, vol. 18, No 2, p. 53-54. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Otakar Borůvka a francouzská matematika (Otakar Borůvka and french mathematics). Studies in the history of sciences and humanities. Praha: AV ČR, 2009, vol. 21, p. 69-80. ISSN 1213-1199. info
 • FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA and A DALŠÍ. Antropologický slovník (The Dictionary of Antrophology). První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009, p. 10-40. ISBN 978-80-7204-560-0. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Technologie ve výuce matematiky - pomoc i úskalí (IT technologies in the mathematics). České Budějovice: University of South Bohemia, 2009, p. 7-12, 5 pp. ISBN 978-80-7394-186-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2008, 104 pp. ISBN 978-80-7238-679-6. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Geometrie. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2008, 104 pp. ISBN 978-80-7238-681-9. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2008, 80 pp. ISBN 978-80-7238-680-2. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2008, 80 pp. ISBN 978-80-7238-682-6. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Od trojúhelníků ke kvadratické funkci. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. 1st ed. Plzeň: JČMF Plzeň, 2008, p. 59-63. ISBN 978-80-86843-21-6. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2008, 168 pp. ISBN 978-80-7238-683-3. info
 • FUCHS, Eduard. Chaos a jeho zákonitosti. Koneckonců. Brno, 2007, vol. 4, 1/2, p. 40-41. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. O školních vzdělávacích programech v ČR. In Matematika v škole dnes a zajtra. 1st ed. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2007, p. 46-50. ISBN 978-80-8084-187-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2007, 80 pp. ISBN 978-80-7238-654-3. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Geometrie 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2007, 84 pp. ISBN 978-80-7238-656-7. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2007, 64 pp. ISBN 978-80-7238-655-0. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2007, 68 pp. ISBN 978-80-7238-657-4. info
 • FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ and Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: FRAUS, 2007, 102 pp. ISBN 978-80-7238-658-1. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Interaktivní tabule ano či ne? In Sborník 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, p. 9-14. ISBN 978-80-7394-048-5. info
 • FUCHS, Eduard. Historie matematiky a humanizace vzdělávání. In Matematika v škole dnes a zajtra. 1st ed. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2006, p. 62-65. ISBN 80-8084-066-0. info
 • FUCHS, Eduard, Alena HOŠPESOVÁ and Hana LIŠKOVÁ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Základní školství. První. Praha: Prometheus, 2006, 78 pp. ISBN 80-7196-326-7. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika ve Školních vzdělávacích programech. In Matematika v inženýrském vzdělávání. 1:. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006, p. 61-66. ISBN 80-7318-450-8. info
 • FUCHS, Eduard and Dag HRUBÝ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Čtyřletá gymnázia. První. Praha: Prometheus, 2006, 72 pp. ISBN 80-7196-325-9. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborná učiliště. První. Praha: Prometheus, 2006, 60 pp. ISBN 80-7196-324-0. info
 • FUCHS, Eduard, František PROCHÁZKA and Miroslav STANĚK. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborné školy. První. Praha: Prometheus, 2006, 96 pp. ISBN 80-7196-323-2. info
 • FUCHS, Eduard and Emilie TĚŠÍNSKÁ. Edice "Dějiny matematiky". Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2006, XXXIX, No 2, p. 121-124. ISSN 0300-4414. info
 • FUCHS, Eduard and Magdalena HYKŠOVÁ. Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice na ZŠ. In Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. 1st ed. Praha: JČMF, 2006, p. 1-91. ISBN 80-7015-097-1. info
 • FUCHS, Eduard. Zamyšlení nad Školními vzdělávacími programy. In 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1st ed. Plzeň: JČMF Plzeň, 2006, p. 103-107. ISBN 80-86843-09-2. info
 • FUCHS, Eduard and Zuzana VOGLOVÁ. Otakar Borůvka, grafové algoritmy a teorie matroidů. In Rozpravy NTM 200. 1st ed. Praha: NTM Praha, 2006, p. 77-88. ISBN 80-7037-158-7. info
 • FUCHS, Eduard. Tajemství přirozených čísel aneb Proč hledáme velká prvočísla. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 1, p. 44-50. ISSN 1211-3384. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný T - Ž (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2005, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 8. ISBN 80-86044-26-2. info
 • FUCHS, Eduard. Poincarého hypotéza jinak - Jak (ne)popularizovat vědu (Poincaré hypothesis). Koneckonců. Brno, 2004, vol. 1, No 4, p. 26. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Magické čtverce aneb od knihy I-ťing k internetové současnosti (Magic squares). In Matematika, fyzika a vzdělávání. První. Brno: VUTIUM, 2004, p. 29-63. ISBN 80-214-2601-2. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště (Standards in Mathematics). 1st ed. Praha: Prometheus, 2004, 108 pp. Standardy. ISBN 80-7196-294-5. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu (On some multomedial text). In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1st ed. Plzeň: Vydavatelský servis, 2004, p. 69-72. ISBN 80-86843-01-7. info
 • FUCHS, Eduard. Úvod do obecné teorie prostoru. Učitel matematiky. 2004, vol. 13, No 1, p. 49-50. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž (Otto Encyclopedia A-Z). In Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004, p. 20-50. Encyklopedie, sv. 2. ISBN 80-7360-014-5. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky (Interactive communication and the eduacation of teachers of mathematics). Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, vol. 12, No 1, p. 7-10. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Interaktivní spojení a příprava učitelů matematiky (Interactive connections and training of teachers of mathematics). Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, vol. 12, No 1, p. 7-10. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný P-Q (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2004, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 6. ISBN 80-86044-24-6. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný R - Š (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2004, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 7. ISBN 80-86044-25-4. info
 • FUCHS, Eduard. Jak matematika popsala chaos (Mathematics and chaos). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, vol. 36, No 1, p. 46-54. ISSN 1211-3384. info
 • FUCHS, Eduard and Karel LEPKA. Matyáš Lerch. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2003, vol. 48, No 1, p. 50-62. ISSN 0032-2423. info
 • FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie (Otto Encyclopedia). In Ottova všeobecná encyklopedie. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003, p. 20-50. Encyklopedie, sv. 1. ISBN 80-7181-959-X. info
 • FUCHS, Eduard, Jan CHVALINA and Ludmila CHVALINOVÁ. Discrete analysis of a certain parametrized family of quadratic functions based on conjugacy of those. In Proceedings of the International Conference "The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education". Brno: Masaryk University, 2003, p. 43-48. ISBN 83-919465-1-7. URL info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. Teorie chaosu - multimediální text (Chaos Theory - Multimedial text). Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, vol. 11, No 1, p. 51-54. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky (Some nonstandard applications of PC in the mathematical education.). Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, vol. 11, No 1, p. 223-230. ISSN 1214-4681. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný K - L (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2003, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 4. ISBN 80-86044-21-1. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný M - O (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2003, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 5. ISBN 80-86044-23-8. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika a její lidé (Mans of Mathematics). In Matematika, fyzika a jejich lidé. Praha: Prometheus, 2002, p. 7-13. Filozofické problémy matematiky a fyziky, sv. 10. ISBN 80-7196-245-7. info
 • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika ve 20. století (Discrete mathematics in the 20th century). In Matematika, fyzika a jejich lidé. Praha: Prometheus, 2002, p. 75-90. Filozofické problémy matematiky a fyziky, sv. 10. ISBN 80-7196-245-7. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný D - F (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2002, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 2. ISBN 80-86044-18-1. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný G - J (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2002, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 3. ISBN 80-86044-20-3. info
 • FUCHS, Eduard. Otakar Borůvka and French Mathematics. In Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, p. 83-92, 9 pp. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8. info
 • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika pro učitele. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 178 pp. ISBN 80-210-2703-7. info
 • FUCHS, Eduard and Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia (Standards and Tests from Mathematics for Secondary Schools). 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2001, 148 pp. ISBN 80-7196-095-0. info
 • FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný A - Č (Technical Encyclopedia). První. Praha: Encyklopedický dům, 2001, p. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 1. ISBN 80-86044-17-3. info
 • Mathematics throughout The Ages (Mathematics throughout the Ages). Edited by Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 2001, 310 pp. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8. info
 • FUCHS, Eduard. Žáci se ptají. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 2000, vol. 9, No 5, p. 307-308. ISSN 1210-1761. info
 • FUCHS, Eduard and Dag HRUBÝ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Prah: Prometheus, 2000, 152 pp. ISBN 80-7196-169-8. info
 • FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika a Teorie množin pro učitele (CD-ROM) (Discrete Mathematics and Set Theory for Teachers). Brno: Masarykova univerzita, 2000, 890 pp. Matematika na CD-ROM, sv. 2. ISBN 80-210-2463-1. info
 • FUCHS, Eduard. Od dokonalých čísel k Fermatovým prvočíslům (From perfect numbers to Fermat prime numbers). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, vol. 7, No 2, p. 65-74. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. O hledání velkých prvočísel (The search of great prime numbers). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, vol. 7, No 3, p. 129-136. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Některé slavné hypotézy (Some famous hypotheses). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, vol. 7, No 4, p. 193-200. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Významní matematikové 16. a 17. století (The excellent mathematicians in the 16. and 17. centuries). In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus, 1999, p. 85-108. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7. info
 • FUCHS, Eduard. Teorie množin pro učitele. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 202 pp. ISBN 80-210-2201-9. info
 • FUCHS, Eduard and František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy (Standards and Test from Mathematics foe Special Secondary Schools). 1st ed. Praha: Prometheus, 1998, 96 pp. ISBN 80-7196-097-7. info
 • FUCHS, Eduard. Některé vlastnosti prvočísel (Some characters of prime numbers). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998, vol. 7, No 1, p. 1-8. ISSN 1210-9037. info
 • FUCHS, Eduard. Modern mathematics - the loss of certainty? Works of Department of Math. Praha: VŠP, 1997, vol. 6, No 1, p. 50-60. ISSN 7041-8566. info
 • FUCHS, Eduard. Exaktní vědy a humanizace vzdělávání. 1st ed. Brno: Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše, 1997, p. 29-34. info
 • Člověk - umění - matematika. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996, 186 s. Historie matematiky, sv. 4. ISBN 80-7196-031-4. info
 • FUCHS, Eduard and Jindřich BEČVÁŘ. Matematika v 19. století. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996, 143 pp. Dějiny matematiky, sv. 3. ISBN 80-7196-019-5. info
 • FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA and Jan NOVOTNÝ. Einstein - Godel - Bach - Escher. 1st ed. Brno: Universitatis Masarykiana, 1996, 3 pp. ISBN 80-901604. info
 • FUCHS, Eduard. Kurt Godel (1906-1978). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, vol. 1996, No 4, p. 7-12. ISSN 1211-3384. info
 • FUCHS, Eduard and Jindřich BEČVÁŘ. Jaroslav Šedivý, zakladatel letních škol z historie matematiky. 1st ed. Praha: Prometheus, 1996, p. 121-122. ISBN 80-7196-019-5. info
 • FUCHS, Eduard. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy (The Evaluation Standards from Mathematics for Primary and Secondary Schools). 1st ed. Praha: Prometheus, 1994, 255 pp. info
 • FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky (Mathematics - Historic Survey). 1st ed. Praha: Prometheus, 1994, 18 pp. Dějiny matematiky, sv. 1. info
 • FUCHS, Eduard. Co ještě nevíme o prvočíslech (What is not known about prime numbers). 1st ed. Praha: Prometheus, 1994, 22 pp. Dějiny matematiky, sv. 1. info
 • FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu (From the Measurement of Areas an Volumes to the Infinitesimal Calculus). 1st ed. Praha: Prometheus, 1994, 15 pp. Dějiny matematiky, sv. 1. info
 • FUCHS, Eduard and Jindřích BEČVÁŘ. Historie matematiky I. 1. vyd. Brno: Jednota československých matematiků a fyziků, 1994, 241 pp. info
 • FUCHS, Eduard. Kurt Gödel a filozofické problémy moderní matematiky. In Eduard Fuchs. 6. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. 1st ed. Brno: Jednota českých matematiků a fyziků, 1992, p. 29-33. info
 • FUCHS, Eduard. O některých názorech fakult vychovávajících učitele matematiky v České republice. In Eduard Fuchs. 6. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. 1st ed. Brno: Jednota českých matematiků a fyziků, 1992, p. 105-107. info
 • FUCHS, Eduard. Základy teorie množin. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, 146 s. ISBN 8021001224. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory [Fuchs, 1990]. 2. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1990, 77 s. info
 • FUCHS, Eduard and Ivan NETUKA. Johann Radon (K stému výročí narození) (Johann Radon). Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1988, vol. 33, No 5, p. 282-285. ISSN 0032-2423. info
 • FUCHS, Eduard. Světonázorové problémy matematiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 284 s. info
 • FUCHS, Eduard. Kombinatorika a teorie grafů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 138 s. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory. Vyd. 2. přeprac. a rozš. Brno: Rektorát UJEP, 1984, 77 s. info
 • FUCHS, Eduard. Partitions, compositions and cyclomatic number of function lattices. The Fibonacci Quartely. New York, 1984, vol. 22, p. 42-49. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory. 2. přepracované a rozšířené. Brno: UJEP Brno, 1984, 77 pp. info
 • FUCHS, Eduard. On the o-category of finite chains. Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik. Berlin, 1982, vol. 28, p. 83-85. info
 • BARVÍNEK, Erich and Eduard FUCHS. Funkce komplexní proměnné. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP Brno, 1981, 150 s. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika pro reaprobační studium. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1981, 194 s. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika pro reaprobační studium. 1st ed. Brno: UJEP Brno, 1981, 194 pp. info
 • FUCHS, Eduard. On partitions with limited summands. Arch. Math. Brno, 1979, vol. 15, p. 1-12. ISSN 0044-8753. info
 • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin : (úvod do oboru). Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1978, 175 s. info
 • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množijn (Úvod do oboru). 1st ed. Brno: UJEP Brno, 1978, 175 pp. info
 • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin (Úvod do oboru). 1st ed. Brno: UJEP Brno, 1978, 175 pp. info
 • FUCHS, Eduard. Projective and injective complete lattices. Arch. Math. (Brno). Brno, 1975, vol. 12, p. 117-140. ISSN 0044-8753. info
 • FUCHS, Eduard. Metrické prostory. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974, 65 s. info
 • FUCHS, Eduard. Teorie množin. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1974, 176 s. info
 • FUCHS, Eduard. Teorie množin. 1st ed. Brno: UJEP Brno, 1974, 176 pp. info
 • BARVÍNEK, Erich and Eduard FUCHS. Analytické funkce. Vyd. 1. Brno: Rektorát UJEP, 1972, 144 s. info
 • FUCHS, Eduard and Erich BARVÍNEK. Analytické funkce. 1st ed. Brno: UJEP Brno, 1972, 144 pp. info
 • FUCHS, Eduard. Isomorphismus der Kardinalpotenzen (Isomorphismus of cardinal powers). Arch. Math. Brno, 1965, vol. 2, p. 83-93. ISSN 0044-8753. info
 • FUCHS, Eduard and Eva ZELENDOVÁ. Co jsme se dozvěděli od učitelů matematiky. 1st ed. Praha: JČMF, 1918, p. 83-89. ISBN 978-80-7015-030-6. info
 • FUCHS, Eduard. Matematika v dějinách lidstva. 1st ed. Praha: JČMF, 1918, p. 107-148. ISBN 978-80-7015-033-7. info
 • FUCHS, Eduard and Hana LIŠKOVÁ. SUMA - Společnost učitelů matematiky. Servis pro učitele matematiky všech typů škol aneb kde co nadete. 1st ed. Praha: JČMF, 1918, p. 69-82. ISBN 978-80-7015-030-6. info

2001/11/29


Životopis: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. (učo 182), verze: čeština(1), změněno: 29. 11. 2001 10:42, E. Fuchs