Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Department
 • Department of Applied Mathematics and Computer Science,
  Faculty of Economics and Administration,
  Masaryk University
  Lipová 41a
  602 00 Brno
  Czech Republic
Employment - Position
 • Department Head
Education and Academic Qualifications
 • 2019 Associate professor, Business Economics and Management, thesis: Selected methods of causal analysis for measuring the sales support efficiency, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
 • 2003 Doctoral degree, General Mathematics and IT, thesis: "Markov Chains Model of the Attention", Faculty of Science, Masaryk University
 • 1996 Master degree, Mathematics-Biology, thesis: "Set Theory Application in Music Analysis", Faculty of Science, Masaryk University
Employment
 • 2015-: Head of Department of Applied Mathematics and Computer Science, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno
 • 1998-: Lecturer, Assistant Professor and Associated Professor at Faculty of Economics and Administration MU
 • 1996-1998: High School Lerchova, teacher
Teaching Activities
 • Lecturing Statistics 1
 • Lecturing Statistics 2
 • Lecturing Multivariate Statistical Analysis
 • Lecturing Statistics 2 for foreign students
 • Seminars on Calculation Systems in Statistics
 • Supervisor and Consultant of Bachelor's and MAster's Theses
 • Supervisor and Consultant of PhD. Theses
Scientific and Research Activities
 • Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics (PLATINUM), 2018-1-NO01-KA203-038887, Strategic Partnerships for higher education
 • Mathematics and Statistics Support Centre (MSSC) NF- CZ07/ICPNG /ICPNG04
 • Enhancing Quality of Diploma and Ph.D. Theses Via Usage of Quantitative Methods NF-CZ07-INP-5-326-2016
 • Personality, learning approach and teaching styles in undergraduate mathematics,contractual research 2016
 • Mathematical Education Through Modeling Authentic Situations – METMAS NF- CZ07-ICP-3-201-2015
 • Implementace jazyka R do výuky kvantitativních předmětů na ESF MUNI/FR/1495/2015
 • Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku MUNI/A/1209/2014
 • Řízení kvality a konkurenceschopnost podniku MUNI/A/0799/2013
 • Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku MUNI/A/0738/2012
 • výzkumný záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů"
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2016/06/17 – 2016/06/25: University of St.Gallen, St. Gallen, Other programs, CHE
  • Global School in Empirical Research Methods (GSERM): "Econometrics of Big Data"
 • 2014/08/04 – 2014/08/22: University of A Coruña, La Coruňa, Erasmus+, ESP
  • Výuka předmětu Multivariate Statistical Analysis
 • 2012/09/17 – 2012/09/21: University of Vienna, Vienna, MU Partner Institutions Exchange Programme, AUT
  • Stáž
University Activities
 • 2019-: Vice chairwoman of Academic Senate of Masaryk University
 • 2018-: Member of Academic Senate of Masaryk University
 • 2018-: Member of Election and Mandate Committee at Academic Senate of Masaryk University
 • 2015-: Member of Dean's advisory board
Activities Outside University
 • Founder of Math and Stats Support Centre
 • Member of Statistical Modeling Society
 • Member of Česká statistická společnost
Awards Related to Science and Research
 • Dean's Price Winner for the best monograph at Faculty of Economics and Adminis-tration, Masaryk University in 2015: Ladislav BLAZEK, Ondrej CASTEK, Pavel PUDIL, Maria KRALOVA, Petr SOMOL, Jana POKORNA. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition. Masaryk University, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
 • Dean’s Price Winner for the best paper at Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in 2014: SEDLACEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRALOVA. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001-2010. Technological and Economic Development of Economy, 2013, roc. 19, Supplement 1, s. S326-S341. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/20294913.2014.880084.
 • Dean’s Price for Master students at Faculty of Science in Mathematics section, 1995
Major Publications
 • KRÁLOVÁ, Maria. Metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje (Methods of causal analysis for measuring the sales support efficiency). 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, 174 pp. ISBN 978-80-210-9939-5. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9940-2021. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK and Maria KRÁLOVÁ. How Public R&D Support Affects Research Activity of Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy. Springer, 2020, vol. 11, No 3, p. 888-907. ISSN 1868-7865. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s13132-019-0580-2. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, vol. 32, No 1, p. 1237-1255. ISSN 1331-677X. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627893. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2018, vol. 31, No 1, p. 1330-1350. ISSN 1331-677X. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2018.1484786. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER and Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, vol. 26, No 1, p. 19-35. ISSN 1210-0455. Available from: https://dx.doi.org/10.18267/j.pep.595. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ and Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2016, vol. 2016, 49E, p. 169-186. ISSN 1842-2845. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Vztah spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku (The Relationship of Customer Satisfaction and Enterprise Performance). Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016, VI, No 2, p. 3-11. ISSN 1805-0603. info
 • SUCHÁNEK, Petr and Maria KRÁLOVÁ. Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, vol. 63, No 3, p. 1013-1021. ISSN 1211-8516. Available from: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031013. URL info
 • VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK and Maria KRÁLOVÁ. Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2015, vol. 63, No 4, p. 410-430. ISSN 0013-3035. info
 • KRÁLOVÁ, Maria and Laura FÓNADOVÁ. Struktura věznění v České republice v letech 1996 až 2012 v zrcadle dat Vězeňské služby ČR (Structure of inprisonment in the Czech Republic 1996-2012 in the light of Prison Service data). Data a výzkum. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, vol. 9, No 1, p. 31-49. ISSN 1802-8152. URL info
 • RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ and Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, No 4, p. 329-344. ISSN 1213-2446. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0003. URL info
 • PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ and Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 170 pp. ISBN 978-80-210-7557-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014. info
 • MATĚJKA, L., J. PĚNČÍK, Maria KRÁLOVÁ, A. KALUŽOVÁ, L. MATĚJKA and T. POSPÍŠIL. Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption. International Journal of Civil and Environmental Engineering. Indická republika, 2013, vol. 35, No 2, p. 1141 - 1146. ISSN 1701-8285. info
 • KUCHYNKOVÁ, Ladislava and Maria KRÁLOVÁ. Aspects affecting flexibility of Czech managers' leadership style. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, vol. 61, No 7, p. 2403-2414. ISSN 1211-8516. Available from: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072403. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH and Maria KRÁLOVÁ. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001–2010. Technological and Economic Development of Economy. 2013, roč. 19, Supplement 1, p. 326-341. ISSN 2029-4913. Available from: https://dx.doi.org/10.3846/20294913.2014.880084. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ and Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami (Guide to basic statistical methods). vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 272 pp. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
 • KRÁLOVÁ, Maria. Markov Model of Active Attention. Journal of Electrical Engineering. Bratislava, 2001, vol. 52, č. 10/s, p. 38-40. info

2020/05/01


Curriculum Vitae: doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D. (učo 18650), version: English(1), last update: 2020/05/01 16:09, M. Králová

Another Variant: Czech(1)