Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Lucie Procházková
Pracoviště
 • Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka, Erasmus koordinátorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D. – Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta MU, Brno, dizertace s názvem „Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku“
 • 2004: PhDr. – Speciální pedagogika, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 2002: Mgr. – Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy, Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy, Pedagogická fakulta MU, Brno
 • 1996-1997 – studium germanistiky a filosofie na Universität Wien, Vídeň, Rakousko
 • Další vzdělávání, kurzy:
 • 2023: Základní principy praktické paliativní péče a doprovázení umírajícího, Brno, ČR
 • 2017: Jak se bránit nátlakovým metodám, Brno, ČR
 • 2012: Sociální služba osobní asistence
 • 2012: Facilitovaná komunikace
 • 2011: Dysartrie u dětí s DMO v kombinaci s dalším přidruženým postižením, Brno, ČR
 • 2009: Kognitivno-komunikačné deficity, Bratislava, Slovensko
 • 2008: Menschen im Alter begleiten – Validation als Methode, Graz, Rakousko
 • 2008: Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením I. a II., Praha, ČR
 • 2005: Index für Inklusion, Vídeň, Rakousko
 • 2004: Grundkurs Basale Stimulation, Vídeň, Rakousko
Přehled zaměstnání
 • 2023 – dosud Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, PdF MU, Brno, odborná asistentka
 • 2010 – 2022 Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, PdF MU, Brno, odborná asistentka
 • 2007 – 2010 Katedra speciální pedagogiky, PdF MU, Brno, odborná asistentka
 • 2002 – 2007 SFS – Sozialökonomische Forschungsstelle, Vídeň, Rakousko, vědecko-výzkumná činnost
 • 2007 – 2009 Rakouský institut, Brno, výuka německého jazyka
 • 2001 – 2002 Jazyková škola SLON, Brno, výuka německého jazyka
Pedagogická a akademická činnost
 • Zaměření na obory speciální pedagogika (somatopedie, souběžné postižení více vadami, inkluzivní didaktika III) a speciální andragogika
 • Výuka předmětů v cizích jazycích (Nj a Aj): Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung, Special Education in International Perspectives, Education for All
 • Garantka předmětu Dobrovolnictví
 • Vedení dizertačních, diplomových a bakalářských prací z oblasti speciální pedagogiky a speciální andragogiky
 • Konzultantka pro studium speciální pedagogiky v německém jazyku
 • Přednášková činnost na zahraničních univerzitách, podpora spolupráce se zahraničními univerzitami a experty
 • Recenze odborných článků a projektů
 • Členka komise pro státní závěrečné zkoušky
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2022 - Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE), INTERREG V-A AT-CZ (členka koordinačního týmu)
 • 2019-2022 - Qualifying Differences, ERASMUS+; KA204-5214 (řešitelka)
 • 2015-2017 – SEN Employment Links: Working with Employers and Trainers to Support Young People with Special Educational Needs/Disability into Employment, Erasmus+; 2015-1-UK01-KA202-013651 (spoluřešitel)
 • 2011-2013 – Towards Inclusive Learning Environments in Vocational Education and Training, LLP-LEO05-06164 (člen týmu)
 • 2007-2013 – Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání / Special Educational Needs in the Frame of the Framework Educational Programme for Primary Schools, MSM0021622443 (člen týmu)
 • 2011 – Inovace předmětu Speciální andragogika osob se zdravotním postižením, FRVŠ (řešitel)
 • 2010-2011 – Labour Market Measures for Reducing Undeclared Work and Illegal Employment in Private Households of the Elderly (European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion), (člen týmu)
 • 2009, 2010 – Inclusive Education in the Current Czech School. Focus on Students with Special Educational Needs, MUNI/A/1007/2009, 2010
 • 2006 – Neue Geschäftsfelder des ASBÖ in der Oststeiermark, im Auftrag des Arbeiter-Samariterbundes (řešitel)
 • 2005-2007 – Donau-Entwicklungspartnerschaft – „Quality in Inclusion“, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu a koordinátor transnacionální spolupráce)
 • 2005-2007 – Qualitätsentwicklung Gender Mainstreaming, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2005-2006 – „Geschäftsfelder“ – Bedarfsanalyse in derzeitigen und möglichen Geschäftsfeldern des Arbeiter-Samariterbundes, im Auftrag des Arbeiter-Samariterbundes (řešitel)
 • 2002-2005 – „INTequal – Integration Jugendlicher mit Behinderung in Niederösterreich“, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2002-2005 – QSI – Qualitätsunterstützte Ausbildungen für Beschäftigte in der Integration behinderter Menschen im Dritten Sektor, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2003-2006 – „gemeinsam erweitern“, gemeinsam mit dem ÖGB, im Auftrag der EU (člen týmu)
 • 2003-2005 – „Pflege im Spannungsfeld zwischen Angehörigen und Beschäftigung“, im Auftrag der GPA und AK (člen týmu)
 • 2004 – DON’T WAIT. AsylwerberInnen und der Arbeitsmarkt – Schaffung innovativer Lösungsansätze für einen scheinbaren Widerspruch, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
 • 2003-2004 – BAG – Berufsbilder und Ausbildungen in den Gesundheits- und Sozialen Diensten, im Auftrag der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (člen týmu)
Akademické stáže
 • 04/2023 - Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg - stáž
 • 05/2022 a 12/2022 - Itálie (ITA), Bologna, University of Bologna - stáž
 • 05/2019 - Slovinsko (SLO), University of Ljubljana - stáž, výuka
 • 02/2018 – Velká Británie (GBR), Belfast, Queen’s University Belfast – přednáška
 • 02/2017 – Velká Británie (GBR), Belfast, Queen’s University Belfast – Teacher Staff Mobility
 • 12/2016 – Německo (DEU), Kempten – Erasmus+ projekt KA2
 • 11/2016 – Rakousko (AUT), Vídeň, Universität Wien – přednáška
 • 11/2016 – Gruzie (GEO), Telavi – Erasmus+ projekt KA2
 • 09/2016 – Německo (DEU), Dortmund, Technische Universität – docentské dny
 • 06/2016 – Velká Británie (GBR), Northampton, University of Northampton – Teacher Staff Mobility
 • 04/2016 – Německo (DEU), Ludwigsburg, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg – Teacher Staff Mobility
 • 12/2015 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 11/2015 – Slovensko (SVK), Bratislava, Univerzita Komenského – stáž
 • 11/2015 – Finsko (FIN), Jyväskylä, Jyväskylä University of Applied Science – Teacher Staff Mobility
 • 09/2015 – Švýcarsko (CHE), Basel, Universität Basel – přednáška
 • 07/2015 – Švýcarsko (CHE), Zürich, Universität Zürich – přednáška
 • 06/2015 – Slovinsko (SVN), Ljubljana, University of Ljubljana – Teacher Staff Mobility
 • 04/2015 – Rakousko (AUT), Vídeň – stáž
 • 11/2014 – Maďarsko (HUN), Budapest – přednáška
 • 11/2014 – Polsko (POL), Wroclaw, University of Wrocław – přednáška
 • 09/2014 – Německo (DEU), Lipsko, Universität Leipzig – docentské dny, workshop
 • 07/2014 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 06/2014 – Německo (DEU), Stuttgart – stáž
 • 10/2013 – Německo (DEU), Mnichov, Ludwig-Maximilians-Universität München – přednáška
 • 09/2013 – Německo (DEU), Berlín, Humboldt Universität – docentské dny
 • 07/2013 – Rakousko (AUT), Vídeň – stáž
 • 06/2013 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 03/2013 – Rakousko (AUT), Vídeň – stáž
 • 02/2013 – Estonsko (EST), Tartu – projekt TILE
 • 11/2012 – Kypr (CYP), Nicosia – projekt VET, European Agency for Development in Special Need Education
 • 09/2012 – Německo (DEU), Oldenburg, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – docentské dny, workshop
 • 06/2012 – Německo (DEU), Würzburg, Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Teacher Staff Mobility
 • 11/2011 – Finsko (FIN), Jyväskylä, Jyväskylä University of Applied Science – projekt TILE
 • 09/2011 – Německo (DEU), Koblenz-Landau, Universität Koblenz-Landau – docentské dny, přednáška
 • 07/2011 – Německo (DEU), Reutlingen, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg – Teacher Staff Mobility
 • 06/2011 – Dánsko (DNK), Vejle – projekt VET, European Agency for Development in Special Need Education
Univerzitní aktivity
 • Erasmus+ koordinátorka
 • koordinátorka spolupráce s fakultními zařízeními
Mimouniverzitní aktivity
 • členka Somatopedické společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: Cena děkana za významný tvůrčí čin
Vybrané publikace
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Support of Inclusive Mobility at Masaryk University. In What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes. 2022. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi (Attitudes towards people with disabilities in the work context in accordance with experience of people with disabilities). Sociální pedagogika | Social Education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlině, vol. 7, No 2, p. 57-68. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2019.07.02.04. 2019. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Employment of people with disabilities: The case of the Czech Republic. 2018. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung (Impact of experience with people with disabilities on the attitudes to their work integration). In HEDDERICH, Ingeborg, ZAHND, Raphael. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 361-369. ISBN 978-3-7815-2059-2. 2016. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora mladých lidí při volbě povolání se zaměřením na Jugendcoaching, formu podpory v Rakousku (Support of young people in choosing a career focusing on Jugendcoaching, a form of support in Austria). Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, roč. 25, číslo 1, p. 83-91. ISSN 1211-2720. 2015. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Volume 201, issue II, p. 114-122. ISSN 1213-7499. 2015. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bedeutung von Kompetenzen für berufliche Eingliederung (The meaning of competences in the work integration). In LEONHARDT, Annette, MÜLLER, Katharina, TRUCKENBRODT, Tilly. Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 545-553. ISBN 978-3-7815-1943-5. 2015. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung (Impact of experience with people with disabilities on the attitude to their work integration). In 7. Symposium der Internationalen Heil- und Sonderpädagogik, Zürich. 2015. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením (Work Experience of Adult People with Physical Disabilities). 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Lenka KRATOCHVILOVÁ. Support of Social Participation of People with Disabilities. In European Williams Syndrome Conference (EWSC). 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Employment of people with disabilities – experience of the employers. In Social boundaries of work. Changes in the sphere of work in the 21st century capitalism. 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí (Possibilities of work integration of people with disabilities - current trends in the Czech Republic and foreign countries). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 200 pp. ISBN 978-80-210-7607-5. 2014. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením (Employment of Individuals with Disabilities). In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 86-104. ISBN 978-80-210-6306-8. 2013. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dospělé osoby s mentálním postižením (Adults with Intellectual Disabilities). In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 141-164. ISBN 978-80-210-6306-8. 2013. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Metoda validace - podpora práce s dezorientovanými lidmi (Validation Method - support of dealing with desoriented people). Odborný časopis Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, roč. XIV, únor 2012, p. 12-13. ISSN 1803-7348. 2012. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Kompetence jako předpoklad pro začlenění (Competences as an assumption of an integration). In 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání. 2012. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsprozess (Integration of persons with disability to the working process). In Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik 2012. 2012. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením ((Pre) vocational preparing of individuals with health disabilities). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 159 pp. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0. 2011. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce - zkušenosti ze zahraničí (Integration of Persons with Disabilities at the Job Market – Experience from Abroad). In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 113-122. ISBN 978-80-210-5602-2. 2011. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob s roztroušenou sklerózou a jejich rodin (Support of Persons with Multiple Sclerosis and their Families). In Hájková, V., Strnadová, I. (Eds.) Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, o.s, nakladatelství Epocha. p. 120-131. ISBN 978-80-904464-1-0. 2011. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením na přechodu mezi školou a zaměstnáním (The Support of Pupils with Disabilities on the Transition from the School to the Work). In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno. p. 245-252. ISBN 978-80-7315-198-0. 2010. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením (Attitudes of Employers to Employment of Persons with Disabilities). In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of pupils with special educational needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno. p. 353-359. ISBN 978-80-7315-201-7. 2010. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der neuen Legislative auf das Leben von Menschen mit Behinderung in der Tschechischen Republik (Influence of the new Legislation on the Life of People with Disabilities in the Czech Republic). behinderte Menschen. Graz, roč. 33, 3/2010, p. 18-26. ISSN 1561-2791. 2010. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob s poškozením mozku a jejich rodin z pohledu speciálního pedagoga (Support of people with cerebral trauma and their families from the point of view of special pedagogue). In Neurorehabilitace po poškození mozku. 2010. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Jiří VÍTEK and Marie VÍTKOVÁ. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule (Pupils with special needs in the Czech primary school). In BÜRLI, A., U. STRASSER and A.-D. STEIN. Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 109-116. Internationale Heil- und Sonderpädagogik. ISBN 978-3-7815-1558-1. 2009. info
 • BAZALOVÁ, Barbora and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik (Education of Pupils with Autism Spectrum Disorders in the Czech Republic). behinderte Menschen. Graz, Rakousko, 32/2009, No 4, p. 11-15. ISSN 1561-2791. 2009. URL info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce (Support of Individuals with Disabilities in Integration to the Job Market). 1st ed. Brno: MSD, spol. s r.o. 172 pp. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-094-4. 2009. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Tom SCHMID. Homecare Aid: A Challenge for Social Policy and Research. In RAMON, Shulamit and Darja ZAVIRŠEK. Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy: Comparative Research Perspektives. Ljubljana: Faculty od Social Work. p. 139-162. ISBN 978-961-6569-27-9. 2009. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Tom SCHMID. Kindheit, Jugend und Behinderung (Childhood, youth and disability). In KNAPP, Gerald and Gerald SALZMANN. Kindheit, Gesellschaft und Soziale Arbeit. Lebenslagen und soziale Ungleichheiten von Kindern in Österreich. Klagenfurt - Ljubljana - Wien: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba. p. 444-467. Studien der Sozialpädagogik, Band 10. ISBN 978-3-7086-0497-8. 2009. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci (The Role of the Touch in the Communication with Individuals with Severe Disabilities). In HÁJKOVÁ, Vanda. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1st ed. Praha: Somatopedická společnost, o.s. p. 111-121. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-904464-0-3. 2009. info
 • BAZALOVÁ, Barbora and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013. In The First International Congress of Educational Research. „Trends and Issues in Educational Research“. ISBN 978-605-60682-0-1. 2009. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce (The Support of Pupils with Disabilities during the Transition from School to Work). In VÍTKOVÁ, Marie and Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1st ed. Brno: MU. 10 pp. ISBN 978-80-7315-188-1. 2009. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce (Support of Pupils with Disabilities in the Transition from School to Work). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1st ed. Brno: MU. p. 393-401. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. 2009. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik (New Acpects in Education in the Field of Special Education in the Czech Republic). In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK and Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2. 2008. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dotek jako prostředek komunikace (Touch as an instrument of a communication). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. 9 pp. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis (The system of the integration into the labour market in the Czech Republic. An overwiev about the offers and best practices). 2008. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dotek jako prostředek komunikace a stimulace (The touch as an instrument of the communication and the stimulation). In Bazální stimulace, aktivace a komunikace. 2008. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku (The Possibilities of Support of Individuals with Disabilities in Integration to the Labour Market in Austria). In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4. 2008. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Education of teachers at the Faculty of Education at the Masaryk University according to the education of pupils with special needs). In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag. p. 28-34. Europäische Identität, Band 2. ISBN 978-3-7000-0826-2. 2008. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Tom SCHMID. Pflege und Betreuung zu Hause. (Erforderliche) Rahmenbedingungen. In PFEIL, Walter. Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich. Wien: MANZ. p. 131-161. ISBN 978-3-214-03863-X. 2007. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Tom SCHMID. Social care system in Austria. In Social services in the Czech Republic within an international context. 2007. info
 • VÍTKOVÁ, Marie, Lucie PROCHÁZKOVÁ and Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bachelor-Master-Doktorstruktur (Education of special teachers and general teachers at the Masaryk university according to the bacherlo-master-doctor-structure). In Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen. 2007. info
 • SCHMID, Tom and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Pflege und Betreuung im Spannungsfeld zwischen Nötigem, Wünschenswertem und Finanzierbarem. Soziale Sicherheit. Wien, 11/2006, p. 454-464, 2006. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku. In BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD. p. 26-31. ISBN 80-86633-31-4. 2005. info
 • WETZEL, Gottfried, Ewald FEYRER, Tom SCHMID and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Professionalisierung der Integrationsarbeit. In KOWARSCH, A and K POLLHEIMER. Professionalisierung in pädagogischen Berufen. Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek. p. 311-323. ISBN 3-85119-299-0. 2005. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Sind ausländische Pflegekräfte für Österreich notwendig? (Is Foreign Nursing Staff Necessary in Austria?). CliniCum. Wien, 4/2004, p. 62, 2004. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Různé úhly pohledu na edukaci žáků s těžkým postižením a s více vadami. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozšířené a přepracované. Brno: Paido. p. 333-342. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. 2004. info

2023/11/16


Životopis: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. (učo 20097), verze: čeština(1), změněno: 16. 11. 2023 20:53, L. Procházková