Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Viktor Pantůček 14.11.1977, Brno, ženatý
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • ukončené vzdělání: 10.9.2003,: státní závěrečná zkouška, magisterské studium, hudební věda, Mgr, Politické motivy v tvorbě Miloslava Kabeláče'
 • ' 1997 – 2003,: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně obor Hudební věda
 • 1992 – 1996,: Gymnázium Vídeňská 47, Brno – třída s humanitním zaměřením
 • 21.5.1996,: maturitní zkouška
 • 2001,: studijní pobyt na Universität Wien obor Hudební věda
Přehled zaměstnání
 • od 1.6.2007,: asistent Ústavu hudební vědy FF-MU
 • od 1.1.2006,: vědecký pracovník Ústav hudební vědy FF-MU
 • 2005 - 2006,: správce E. W. Korngold Centre Brno, oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně
 • 1996 – 2004,: knihovník v hudebním oddělení Knihovny Jiřího Mahena
Pedagogická činnost
 • Záznam - partitura - instrukce
 • Vysvobození zvuku z pout hudby
 • Mezní druhy umění v bývalém Československu
 • 4:33 - Zobrazení všednosti
 • Soudobé dějiny prázdna
 • Seminář - Teorie interaktivních médií
 • Seminář k diplomové práci - Management v kultuře
 • Umění, kultura a společnost po roce 1945
 • Česká hudební kultura 1945 - 1972
 • Česká hudební kultura 1972 - 1989
 • Řízení kulturního provozu
 • Brno, živé umění a společnost v digitální a postdigitání době
 • ad.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Česká hudba 2. poloviny 20. století
 • Současná kompozice
 • Mezní druhy umění
 • Kulturně společenské aspekty umělecké tvorby v totalitních systémech
 • Zpracování archivu brněnské odbočky SČS pro hudební oddělení MZM v Brně
 • Strategické plánování v oblasti kultury
 • Marketingová analýza kulturních projektů
 • Příprava projektové dokumentace
 • Dramaturgie
 • Projekty GAČR, FRVŠ, OPVK, MUNI4, NAKI ad.
Akademické stáže
 • - studijní pobyt na Universität Wien obor Hudební věda (jarní semestr 2001)
 • - správce E.W.Korngold Centre Brno při MZM v Brně
Universitní aktivity
 • - tajemník Mezinárodního hudebně vědného kolokvia Brno (2003 - 2008)
 • - vyučující na FFMU – Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Teorie interaktivních medií, Management v kultuře, Srovnávací a uměnovědná studia( od 2004)
 • - garant oboru Učitelství estetické výchovy (2008) - garant oboru Srovnávací uměnovědná studia (2008 - ) - koordinátor oboru Management v kultuře(2007 - ) - člen zkušební komise pro obory Hudební vědy, Sdružená uměnovědná studia, Management v kultuře
Mimouniversitní aktivity
 • Dramaturg mezinárodního hudebního festivalu Expozice nové hudby (od 2012)
 • Dramaturg souboru soudobé hudby Brno Contemporary orchestra (od 2015) Člen koordinační skupiny pro rozvoj kultury v Brně
 • Člen dramaturgické rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno
 • Člen dramaturgické rady Filharmonie Brno
 • Člen dramaturgické rady pěvěckého sboru VUT - Vox Iuvenalis
 • Člen přípravného výboru pro pořádání Výsatvy soudobé kultury v Brně
 • - člen výboru České společnosti pro hudební vědu
 • - člen grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální umění
Ocenění vědeckou komunitou
 • - držitel ceny Nadace Leoše Janáčka za příkladné zpracování diplomové práce na téma Politické motivy v tvorbě Miloslava Kabeláče
 • - člen výboru České společnosti pro hudební vědu
 • - zvané přednášky
Vybrané publikace
 • PANTŮČEK, Viktor. Komunitní práce a participace - dramaturgie a programový leták (Community work and participation - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Interakce s Vidou - dramaturgie a programový leták (Interakce s Vidou - dramaturgy and program leaf). Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Fake a konfirmační zkreslení - dramaturgie a programový leták (Fake and konfirmation distortion - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. info
 • PANTŮČEK, Viktor. BCO rozšiřuje realitu - dramaturgie a programový leták (BCO augmends reality - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary orchestra, Expozice nové hudby - Filharmonie Brno, 2023. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Nová Prima telka - dramaturgie a programový leták (Nová Prima TV - dramaturgy and program leaflet). Brno: Centrum experimentálního divadla Brno, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Vavřínový věneček - dramaturgie a programový leták (Laurel wreath - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary orchestra, Národní divadlo Praha - Musica non grata, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Doktor Faustus - dramaturgie a programový leták (Doctor Faustus - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Nové mysterium - dramaturgie a programový leták (New mystery - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary orchestra, 2023. Web výsledku info
 • PANTŮČEK, Viktor. Veřejné prezentace elektroakustické hudby v Brně (Public presentations of electroacoustic music in Brno). In Ferenc, Petr. Ukryto v pásech : Vybrané kapitoly z české elektroakustické hudební tvorby do roku 1989. Praha: Národní muzeum, 2022, p. 120-131. ISBN 978-80-7036-699-8. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Opětovné oživení - dramaturgie sezóny 2022 - 2023 (Revitalization - dramaturgy of the 2022 - 2023 season). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Stroje a strojky - dramaturgie koncertu a programový leták. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, p. nečíslováno. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Lidské pásmo potoků a řek - dramaturgie a programový leták (The human zone of streams and rivers - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, p. nestránkováno, 5 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Umění může být cokoliv, ale lepší je, když se to dá sníst - dramaturgie a programový leták (Art can be everything, but it's better if you can eat it - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, p. nestránkováno, 6 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Tři paprsky, které osvětlují skutečnost - dramaturgie a programový leták (Three rays that illuminate reality - dramaturgy and program leaflet). Brno: Statutární město Brno, 2022, p. nestránkováno, 5 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. A co děti, mají si kde hrát - dramaturgie a programový leták (And what about children, they have somewhere to play - dramaturgy and a program leaflet). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, p. nečíslováno, 6 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor and Jiří ZAHRÁDKA. Leoš Janáček a Slunce Inků - dramaturgie a programový leták (Leoš Janáček and the Sun of the Incas - dramaturgy and program leaflet). Brno: Janáček Brno, 2022, p. nestránkováno, 4 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Inkluze ticha - dramaturgie a programový leták (Inclusion of silence - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, p. nečíslováno, 6 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Reakční vánoce - dramaturgie a programový leták (Reactionary Christmas - dramaturgy and program leaflet). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2022, p. nečíslováno, 5 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Pro estragon - přednáška a prezentace k projektu SITU Galerie města Blanska (For Estragon - lecture and presentation for the project SITU Gallery of the City of Blanska). In SITU! 2022. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Please, Do Not Disturb - sedmidílná minisérie z Brna (Please, Do Not Disturb - a seven-part miniseries from Brno). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Please, Do Not Disturb - sedmidílná minisérie z Brna (Please, Do Not Disturb - a seven-part miniseries from Brno). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Zavřená divadla a prázdné hotely : Brno Contemporary Orchestra využil unikátnost prázdných prostorů - Futurisimo (Closed theaters and empty hotels : Brno Contemporary Orchestra took advantage of the uniqueness of empty spaces - Futurisimo). Český rozhlas Vltava, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Divoká Šárka v Brně (Wild Sarka in Brno). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Divoká Šárka v Brně (Wild Sarka in Brno). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021, p. nestránkováno, 5 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Totalitní kuropění aneb pasáže vedou právě tak domem jako ke hvězdám (Totalitarian cockrow or passages lead just as much to the house as to the stars). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Totalitní kuropění aneb pasáže vedou právě tak domem jako ke hvězdám (Totalitarian cockrow or passages lead just as much to the house as to the stars). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021, p. nestránkováno, 5 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Ludicra. Brno: Filharmonie Brno, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. My Country a Cycle o Symphonic Poems After Bedřich Smetana. 2021st ed. Navona Records, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hrášek v lusku (Peas in the Pot). 2021st ed. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Kamenné mantry (Stone Mantras). 2021st ed. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. We Are The World - slavnostní desátá sezóna Brno Contemporary Orchestra (We Are The World - festive tenth season of the Brno Contemporary Orchestra). 2021st ed. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Reakce K (z cyklu Káznice zní) (Reaction K (from the cycle Prison sounds)). 2021st ed. Brno: Káznice zní, 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Reakce K (z cyklu Káznice zní) (Reaction K (from the cycle Prison sounds)). 2021st ed. Brno: Káznice zní, 2021, p. nestránkováno, 5 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. HUDEBNÍ KOMPOZICE RACIONÁLNÍ PRVKY : HUDBA JAKO ALTERNATIVNÍ VÝZKUMNÁ METODA (MUSIC COMPOSITION RATIONAL ELEMENTS : MUSIC AS AN ALTERNATIVE RESEARCH METHOD). In Festival filozofie. 2021. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Krása dneška : dramaturgie cyklu koncertů soudobé hudby PKF (The Beauty of Today : dramaturgy of the cycle of concerts of contemporary music Prague Philharmonic). Praque Filharmony, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Devátá vlna : cyklus koncertů (The Ninth Wave : cycle of concerts). Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. We Are The World - cyklus koncertů BCO (We Are The World - BCO concert series). Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Po popukání pokání, aneb cesta do země zaslíbené - dramaturgie koncertu BCO (After the start of repentance, or the journey to the Promised Land - the dramaturgy of the BCO concert). Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Po popukání pokání, aneb cesta do země zaslíbené - programový leták ke koncertu BCO (After the start of repentance, or a trip to the Promised Land - a program leaflet for the BCO concert). Brno. Brno Contemporary Orchestra, 2020, 4 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Quarant(a)ena - dramaturgie třídenního online festivalu ve spolupráci s Parma Records (Quarant (a) ena - dramaturgy of a three-day online festival in cooperation with Parma Records). Brno. Brno Contemporary Orchestra, 2020. https://www.facebook.com/events/572023160098626/ info
 • PANTŮČEK, Viktor. Quarant(a)ena - programový leták k on-line festivalu (Quarant (a) ena - program leaflet for the online festival). Brno Contemporary Orchestra, 2020, 5 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dramaturgie koncertu - BCO na Pražském jaru (Dramaturgy of the concert - BCO at the Prague Spring). Pražské jaro, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Con Certo - dramaturgie koncertu BCO (Con Certo - dramaturgy of the BCO concert). Brno Contemporary Orchestra, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Con Certo - programový leták ke koncertu BCO (Con Certo - program leaflet for the BCO concert). 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat - dramaturgie koncertu BCO (Music Day at Villa Tugendhat - dramaturgy of the BCO concert). Brno Contemporary Orchestra a vila Tugendhat, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat - programový leták ke koncertu BCO (Music Day at Villa Tugendhat - program leaflet for the BCO concert). Brno. Brno: Brno Contemporary Orchestra a vila Tugendhat, 2020, 4 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Ztracený architekt Ernst Wiesner (TV film) - hudební dramaturgie (The Lost Architect Ernst Wiesner (TV movie) - musical dramaturgy). Česká televize, 2020. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Elementární rozvaha o grafické hudbě (Some Preliminary Reflections upon Graphic Notation). In Hlaváčková, Jitka; Vojtěchovský, Miloš. Zvuky kódy obrazy [Sounds Codes Images]. první. Praha: ArtMap, 2020, p. 89-100. ISBN 978-80-907873-4-6. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. BCO's not Dead : cyklus koncertů (BCO's not Dead : cycle of concerts). Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat VIII : cyklus koncertů (Music Day at Villa Tugendhat VIII : Concert Series). Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cirkus : dramaturgie koncertu (Circus : concert dramaturgy). Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cirkus : programový leták (Circus : program flyer). 2019th ed. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Koncert pro zlobivé děti : dramaturgie koncertu (Concert for Naughty Children : concert dramaturgy). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. ... a jejich rodiče : dramaturgie koncertu (... and their parents : the dramaturgy of the concert). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hodina mezi psem a vlkem : dramaturgie koncertu (Hour between dog and wolf : concert dramaturgy). Brno: Brno Contemporary Orchestra Muzemu města Brna, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hodokvas, aneb po večeři paráda : dramaturgie koncertu (Banquet, or great after dinner : concert dramaturgy). Brno: Filharmonie Brno Brno Contemporary Orchestra, 2019. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Ludwig van, aneb osud klepe na dveře : dramaturgie koncertu (Ludwig van, or Fate Knocking on the Door : concert dramaturgy). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. BCO v novém cirkuse : dramaturgie koncertu (BCO in the New Circus : concert dramaturgy). Brno: Brno Contemporary Orchestra Divadlo Kufr, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cooking Music : cyklus poslechových pořadů ve Vasulka Kitchen (Cooking Music : a series of listening programs in Vasulka's Kitchen Brno). Vasulka Kitchen Brno, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Krása dneška : dramaturgie cyklu koncertů soudobé hudby PKF (The Beauty of Today : dramaturgy of the cycle of concerts of contemporary music Prague Philharmonic). 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Big Brno - Expozice nové hudby : dramaturgie mezinárodního festivalu soudobé hudby (Big Brno - Exposition of New Music : dramaturgy of the International Festival of Contemporary Music). Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno, 2019. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dramaturgie abonentního cyklu Brno Contemporary orchestra - C=100=Czechoslovakia (Dramaturgy of the Brno Contemporary Orchestra - C = 100 = Czechoslovakia). Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dramaturgie abonentního cyklu Brno Contemporary orchestra - BCO's not death (Dramaturgy of the Brno Contemporary Orchestra - BCO's not death). Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. From Czechoslovakia - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra (From Czechoslovakia - Dramaturgy and Concert Program Brno Contemporary Orchestra). In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2018, n. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. For Czechoslovakia - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra (For Czechoslovakia - Dramaturgy and Concert Program Brno Contemporary Orchestra). Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. All That Rhythm - Dramaturgie a program koncertu Brno Contemporary Orchestra (All That Rhythm - Dramaturgy and concert programBrno Contemporary Orchestra). Brno Contemporary Orchestra Muzeum města Brna, 2018, n. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Mimořádný koncert sezony C - Colin Currie - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra (Extraordinary concert of the season C - Colin Currie - Dramaturgy and concert program of Brno Contemporary Orchestra). In MIMOŘÁDNÝ KONCERT SEZÓNY „C“ - COLIN CURRIE, 31. 05. 2018, Brno. Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Dům strach - dramaturgie a program koncertu Brno Contemporary Orchestra (House of Fear - Dramaturgy and concert program of Brno Contemporary Orchestra). In Brno Contemporary Orchestra Expozice nové hudby. Filharmonie Brno, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Má vlast - dramaturgie a program ke koncertu Brno Contemporary Orchestra (My Country - Dramaturgy and a program for the concert of the Brno Contemporary Orchestra). In Brno Contemporary Orchestra. Brno Contemporary Orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor and Jozef CSERES. Expozice nové hudby 2018 - Loos Ends (Expozition of New Music 2018 - Loos Ends). Brno: Filharmonie Brno, 2018. 31. ročník. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Den hudby ve vile Tugendhat VII : cyklus koncertů (Music Day at Villa Tugendhat VII : Concert Series). Brno Contemporary orchestra, 2018. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Koncert pro JAMU - Brno Contemporary Orchestra (Concert for JAMU - Brno Contemporary Orchestra). In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, p. nestránkováno, 3 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Blahopřání - Brno Contemporary Orchestra (Congratulations - Brno Contemporary Orchestra). In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, p. nestránkováno, 4 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Bergiana - Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, p. nestránkováno, 6 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. All That Rythm - Brno Contemporary Orchestra. In Brno contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, p. nestránkováno, 4 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Zimní cesta - Brno Contemporary Orchestra (Winter Journey - Brno Contemporary Orchestra). In Brno contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, p. nestránkováno, 4 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Art's Birthday - Brno Contemporary Orchestra. In Brno Contemporary Orchestra. Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017, p. nestránkováno, 4 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cyklus koncertů 2017 - Brno Contemporary Orchestra (Concert series - Brno Contemporary Orchestra). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2017. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hudba a filosofie - Janáčkova filharmonie Ostrava (Music and Philosophy - Janacej Philharmonic Ostrava). In Janáčkova filharmonie Ostrava - programový list. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Beethoven, Nedokončená a dnešek (Beethoven, Unfinished and Today). In Janáčkova filharmonie Ostrava - programový list. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2017, p. nestránkováno, 5 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Numinosum at Tremendum - Vox iuvenalis. In Pěvecký sbor VUT v Brně Vox iuvenalis - programový list. Brno: Pěvecký sbor VUT v Brně Vox Iuvenalis, 2017, p. nestránkováno, 4 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor and Jozef CSERES. Mezinárodní hudební festival Expozice nové hudby 2017 - NOVÁ ®EVOLUCE (International Music Festival - Exposition of New Music 2017 - NEW ®EVOLUTION). Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby, 2017. 30. ročník. info
 • PANTŮČEK, Viktor and Jozef CSERES. Programoviny - Expozice nové hudby 2017 - Nová ®evoluce (International Music Festival - Exposition of New Music 2017 - NEW ®EVOLUTION). Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby, 2017, p. nestránkováno, 25 pp. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Na tichém místě si sedni nebo lehni - grafické partitury v Tišnově (In the quiet place you can sit or lie down - graphical scores in Tišnov). 2017. info
 • PANTŮČEK, Viktor. …ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry… Metainspirace Jiřím Fukačem (... One Who is Sure of his Cultural Identity Can Play With the Rules of Cultural Games ... Metainspirations by Jiří Fukač). Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 52, No 2, p. 49 - 56. ISSN 1212-0391. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/MB2017-2-6. Digitální knihovna FF MU info
 • PANTŮČEK, Viktor and Radim NEJEDLÝ. Vizitka - Český rozhlas Vltava (Business card - Czech Radio Vltava). Brno: Český rozhlas Vltava, 2017. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. O dramaturgii (About Dramaturgy). Hudba - Integrácie - Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, vol. 19, No 1, p. 81-100. ISSN 1338-4872. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Foreword (Recorded Sound in Czech Lands 1900–1946). In Gössel, Gabriel; Šír, Filip. Recorded Sound in Czech Lands 1900–1946. 1. edition. Brno: The Moravian Library, 2016, p. 7-11. ISBN 978-80-7051-218-0. info
 • PANTŮČEK, Viktor. „…aby se na hudbu dneška nepohlíželo z uzounkého obzoru pouhého dneška…“ Hravý příspěvek k potenciálním koncepcím periodizace dějin hudby a odkazu Vladimíra Helferta („…not to see music of today from narrow perspective of mere today…“ Playful article about possible conceptions of periodization of the history of music and Vladimír Helfert's legacy). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, vol. 51, No 2, p. 115-125. ISSN 1212-0391. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-9. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Socialist realism in Czechoslovakia? part 1. Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, vol. 2016, No 2, p. 16-23. ISSN 1211-0264. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Socialist realism in Czechoslovakia? part 2. Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, vol. 2016, No 3, p. 33-39. ISSN 1211-0264. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Music in Czechoslovakia in the Stalinist era part 3. Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, vol. 16, No 4, p. 28-35. ISSN 1211-0264. info
 • PANTŮČEK, Viktor and Jozef CSERES. Mezinárodní hudební festival Expozice nové hudby 2016 - Prostor poslechu (International Music Festival - Exposition of New Music 2016 - Space for Listening). Brno: Filharmonie Brno - Mezinárodní hudební festival Brno - Expozice nové hudby, 2016. 29. ročník. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cyklus koncertů - Brno Contemporary Orchestra (Concert series - Brno Contemporary Orchestra). Brno: Brno Contemporary Orchestra, 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Cyklus koncertů - pěvecký sbor VUT v Brně Vox iuvenalis (Series of concerts - Choir of VUT Brno Vox Iuvenalis). Brno: Vox iuvenalis, 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. ...ten, kdo si je svou kulturní identitou jist, si může zahrávat i s pravidly kulturní hry... Mimovědecké aktivity Jiřího Fukače (.... The one who is with own cultural identity sure, he can even mess with the rules of the cultural game ... Non-scientific activities of Jiri Fukač). In Jiří Fukač inspirující, konference ÚHV FF MU, 16. 11. 2016, Brno. 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Členství v Dramaturgické radě Filharmonie Brno (Membership of the Programme Board of the Brno Philharmonic Orchestra). Dramaturgická rada Filharmonie Brno, 2016. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Essay on Contemporariness, the Present and Eccentricity in the Contexts of Music Dramaturgy of the Janáček Philhamonic Ostrava. In Kalina, Petr Ch. Sixty Years of the Janáček Philhamronic Ostrava Documentation o Its Past and the Philharmonic Now and in the Future. First edition. Ostrava: Janáček Philhamonic Ostrava, state-funded institution, 2015, p. 97-106. ISBN 978-80-260-7753-4. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. „Hudebně vědecký kolektiv má za sebou již také pěkné výsledky“ – hudební věda mimo univerzitu v první polovině padesátých let ("Musicology has already had also nice results" - musicology outside the university in the first half of the fifties). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 50, No 1, p. 57-71. ISSN 1212-0391. Digitální knihovna FF MU info
 • PANTŮČEK, Viktor. Diskuse o angažovaném dějepisu hudby. Srovnání "helfertovské" a "barvíkovské" koncepce dějin hudby (Discussion about a committed history of music. Comparison "helfertovské" and "barvíkovské" conception of music history). In K odkazu Vladimíra Helferta, Brno, Týden vědy FF MU. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. "New, truly realist operas" Activities of the opera team of the Brno branch of the Union of Czechoslovak Composers 1949 - 1954. In Musica Legacies of State Socialism Revisitin narratives abour post-World war II Europe. 2015. ISBN 978-86-80639-22-2. info
 • PANTŮČEK, Viktor and Jozef CSERES. Programoviny Procházení hudbou 28. ročník Expozice nové hudby 2015 (Program Walking through Music 28 Expozition of New Music 2015). Brno: Filharmonie Brno, 2015, p. nestránkováno. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Hudební kultura na území bývalého Československa v letech 1948 - 1989 (Musical culture in the former Czechoslovakia in the years 1948 - 1989). In Česká hudební kultura. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Výstava potencialit - Unikátní Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930 -1946 (Exhibition potentialities - Unique Czech catalog of recordings record company Esta 1930 -1946). In Český katalog nahrávek gramofonové firmy Esta 1930 - 1946 - Moravské zemské muzeum, Brno. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Konfrontáž ticha Nové hudby: Akustické setkání s několika představami o tichu, zvuku a prostoru v kontextu hudební tvorby šedesátých let v bývalém Československu ("Konfrontáž" Silence of New Music: Acoustic meetings with several images of stillness, sound and space in the context of the musical production of the sixties in the former Czechoslovakia). In Na schodech Přednášky, vystoupení performance podél schodiště Veletržního paláce - Národní galerie v Praze. 2015. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen výboru České společnosti pro hudební vědu (Member of the Czech Society for Musicology). Česká společnost pro hudební vědu, 2014. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen Umělecké rady Mezinárodního hudebního festivalu Brno (Member of the Arts Council of the International Music Festival Brno). Umělecká rada Mezinárodního hudebního festivalu Brno, 2014. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen Koordinační skupiny pro Program rozvoje kultury města Brna (Member of the Coordination Group for Program Development of Culture in Brno). Koordinační skupina pro Program rozvoje kultury města Brna, 2014. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. Členství v Umělecké radě Mezinárodního hudebního festivalu Brno (Membership of the Artistic Board of the International Music Festival Brno). Umělecká rada Mezinárodního hudebního festivalu Brno, 2014 - 2020. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Člen Rady Programu státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů v roce 2013 (Member of the Council of State Support Programme professional theaters, orchestras and choirs in 2013). Rada pro oblast hudby programu státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a sborů v roce 2013, 2013. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. K osobnosti a dílu Pavla Haase (The life and work of Pavel Haas). In Dům umění města Brna - Doprovodný program Brno Art Open 2013. 2013. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor. „Nové, opravdu realistické opery.“ Činnost operního kolektivu brněnské odbočky Svazu československých skladatelů 1949 - 1954 ("The new, truly realistic opera." Operation Opera team Brno branch of the Union of Czechoslovak Composers 1949 - 1954). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, p. 87-97. ISSN 1212-0391. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/MB2013-1-11. Digitální knihovna FF MU info
 • PANTŮČEK, Viktor and Lenka DOHNALOVÁ. Analýza hudebníh života 1990 - 2005 (Analyse of Music Life 1990 - 2005). In Studie současného stavu podpory umění : Svazek I. : Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávávání a výchova :. 1. vydání. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009, p. 72-78. Studie současného stavu podpory umění : Svazek I. ISBN 978-80-7008-235-5. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Expozice experimentální hudby poprvé (First Exposition of Experimental Music). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 1, p. 42 - 43. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor and Martin FLAŠAR. Mezi popem a non-popem. Brněnská Expozice nové hudby 2. - 6. 3. 2008 (Pop and Non - Pop Music. Exposition of New Music in Brno (2. - 6. 3. 2008)). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 2, p. 29 - 32. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Československá premiéra Messiaenovy Turangalily v Brně (Czechoslovak Premiere of Messiaen's Turangalila in Brno). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 3, p. 47. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. První festival k poctě Leoše Janáčka (First Janaček's festival). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 4, p. 43 - 44. ISSN 0862-8505. info
 • KOTÍK, Petr, Viktor PANTŮČEK, Ladislav KUPKOVIČ and Rudolf KOMOROUS. Začátky Nové hudby v Praze 1959 - 64 (The Origins of New Music in Prag 1959 - 64). Ostrava: Ostravské centrum Nové hudby, 2008, 43 pp. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Historie hudby budoucnosti (Hystory of Music in the Future). HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2008, vol. 2008, No 4, p. 28 - 29. ISSN 1213-2438. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Úvahy o Novém umění nebo Nové hudbě v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století (Essay about "New art" or "New music" in Prag at the turn of the 1950s and the 1960s). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, 39/2007, No 5, p. 31 - 35. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Populární hudba na klubovním večeru SČS konaném 21. 3. 1951 (Popular Music at the club evening of SČS (21.3.1951)). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, 39/2007, No 3, p. 50 - 52. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Josef Berg píše Janu Novákovi (Josef Berg write to Jan Novák). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, 39/2007, No 2, p. 45. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Musica politica Budování nového řádu (Musica politica Construction of New Order). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, 39/2007, No 1, p. 36 - 37. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Štědrovečerní dopis (Christmas-Eve Letter). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2007, 39/2007, No 6, p. 37 - 38. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Neue Akademische Vereinigung und das Deutsche Haus zu Brün ("Neue Akademische Vereinigung" und "German Haus" in Brno). In Berühmte Persänlichkeiten im Deutschem Haus zu Brünn. 2007. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Komponisten von Weltrang aus Mähren (Korngold, Haas, Fall, Grünbaum) (German composers aus Mähren (Korngold, Haas, Fall, Grünbaum)). In Gesprächs- und Vortragsrunde Brünner Heimatmuseum Schwäbisch Gmünd. 2007. info
 • KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK and Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání (More than only "Meeting"). Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, vol. 2005, No 1, p. 52-54. ISSN 0862-8505. URL info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK and Viktor PANTŮČEK. „Darmstadt, Du Stadt meiner Träume“. The International Reception Of Post-War Darmstadt. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium při MHFB Brno. 2006. info
 • PANTŮČEK, Viktor. "Neither" Mortona Feldmana a Samuela Becketta : "opera" mezi výtvarným uměním a literaturou ("Neither" from Morton Feldman and Samuel Beckett). Opus musicum. Brno: Opus musicum,obecně prospěšná společnost, 2006, neuveden, No 6, p. 53 - 56. ISSN 0862-8505. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let (The new way for "new" presentation of "new" music in Brno in the sixties). HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2006, neuveden, No 6, p. 16 - 18. ISSN 1213-2438. info
 • PANTŮČEK, Viktor. Grüss mich Gott! Fritz Grünbaum. 2006. info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK and Viktor PANTŮČEK. Music and War. International Musicological Colloquium Brno 2005. 2005. info
 • PANTŮČEK, Viktor. O počátcích hudebního experimentování v Československu (The beginning of music experimentation in Czechoslovakia). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2005, XVI, No 48, p. 8. ISSN 1210-0021. info
 • KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK and Markéta DVOŘÁKOVÁ. Setkávání nové hudby plus (Meeting of new music - plus). Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2003, vol. 2003, No 1, p. 30-35, 5 pp. ISSN 0862-8505. URL info
 • KUČERA, Tomáš and Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody (Exposition of new music - echos of nature). Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, vol. 2003. URL info
 • PANTŮČEK, Viktor and Tomáš KUČERA. Expozice nové hudby po patnácté (Fefteen years of Exposition of new music Brno). Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2002, vol. 2002, No 3, p. 37;38, 2 pp. ISSN 0862-8505. URL info

2017/08/31


Životopis: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (učo 20607), verze: čeština(4), změněno: 31. 8. 2017 19:50, V. Pantůček