Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Osobní informace:
 • doc. MUDr. Iva Slaninova, Ph.D.
Kontaktní informace:
 • Biologický ústav Lékařské fakulty MU
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  Telefon: 549 49 6985
  Email: ipokorna@med.muni.cz


Vzdělání a kvalifikace
 • • 1991: MUDr. v oboru Všeobecné lékařství LF MU
  • 1996: Ph.D. v oboru Buněčná a molekulární biologie LF MU
  • 2009: Docent v oboru Lékařská biologie

Zaměstnání:
 • • 1992 - 1994 - asistentka, Biologický ústav LF MU
  • 1994 - 2009 - odborná asistentka, Biologický ústav LF MU
  • 2009 - dosud - docentka, Biologický ústav LF MU

  Odborné kurzy a studijní a pracovní pobyty na jiných pracovištích
  • 1992 - „FEBS Advanced Course on Supramolecular Organization of Cells“ Rostok, Německo
  • 1993 - „Animal Cell Culture Workshop“ - Brno - Certificate of Attendance
  • 1993 - „Plant Cell Culture Workshop“ - Brno
  • 1994 - EMBO Practical Course "Cell Cycle Analysis in Budding Yeast" 14. -17. 9. 1994, Vídeň, Rakousko
  • 1996 - „EMBO Practical Course "Electron Microscopy and Stereology in Cell and Molecular Biology" - Praha
  • 1997 a 1999 - týdenní studijní pobyty na Department of Microbiology Attila József University, Szeged, Hungary
  • 2007 - účast na Flow Cytometry Practical Training Course, 8-12 May 2007, Sheffield organizovaný ESTOOLS
  • 2008 - 31.5. -29.6. Měsíční pobyt v The Beatson Institute of Cancer Ressearch, Glasgow, Velká Británie, v laboratoři prof. Karen Vousden

Pedagogická činnost:
 • Přednášky pro pregraduální studenty všeobecného a zubního lékařství
  • aBFBI011 Biologie
  • BKBI011 Biologie
  • aVLBI0121c Biologie I - cvičení
  • aVLBI0121p Biologie I - přednáška
  • aVLBI0121s Biologie I - seminář
  • ZLBI0121c Biologie I - cvičení
  • ZLBI0121p Biologie I - přednáška
  • aZLBI0121c Biologie I - cvičení
  • aZLBI0121p Biologie I - přednáška
  • VLBI0121c Biologie I - cvičení
  • VLBI0121p Biologie I -přednáška
  • VLBI0121s Biologie I - seminář
  • aVLBI0222c Biologie II - cvičení
  • aVLBI0222p Biologie II - přednáška
  • aZLBI0222c Biologie II - cvičení
  • aZLBI0222p Biologie II - přednáška
  • VLBI0222c Biologie II - cvičení
  • VLBI0222p Biologie II - přednáška
  • ZLBI0222c Biologie II - cvičení
  • ZLBI0222p Biologie II - přednáška
  • aVLTA01 Jazykový tandem
  • BLMB011p Molekulární a buněčná biologie - přednáška
  • FMBI01 Biology - preparatory course
  • FPBI01 Biology - Foundation programme
  • VLMB011 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii

  Přednášky pro studenty doktorského studijního programu Lékařská biologie
  • DSMBz01 Molekulární biologie a genetika

  Přednášky pro pregraduální studenty biomedicínské techniky VÚT
  • AMOLp Úvod do molekulární biologie a genetiky- přednáška

  Seminář pro pregraduální studenty oboru dentální hygienistka
  • BHBB011s Buněčná biologie a genetika - seminář

  Garance předmětů
  • aBFBI011 Biologie
  • BKBI011 Biologie
  • BHBB011s Buněčná biologie a genetika
  • FPBI01 Biology - Foundation programme

  Členství a školitelství v oborových radách
  • Členka OR DSP Lékařská biologie LF MU MU
  • Školitel DSP Lékařské biologie LF MU

  Vedení studentů DSP/obhájené práce
  • Mgr. Jindřiška Hammerová, Ph.D. (abs. 2012)
  • Mgr. Zdenka Slunská, Ph.D. (abs. 2011)

  Stávající studenti DSP
  • Mgr. Gabriela Páchniková

Vědecká a publikační činnost:
 • Odborné zaměření
  • Buněčná biologie, nádorová biologie. Studium interakce přírodních látek s buňkami živočišných tkáňových kultur a kvasinkami. Studium mechanismu buněčných smrtí. Zaměření na metody fluorescenční a elektronové mikroskopie, metodu průtokové cytometrie, metody molekulární biologie

  Nejvýznamnější řešené grantové projekty
  • Benzofenathridinové alkaloidy-studium účinků na celulární a molekulární úrovni (LH12176 2012 — 2015, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / KONTAKT II
  • Postgenomické studie syfilitické spirochety Treponema pallidum (GA310/04/0021), 2004 — 2006, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Rostlinné zdroje benzofenanthridinových alkaloidů a účinek těchto alkaloidů na normální a nádorové buňky (GA525/04/0017), 2004 — 2006, Grantová agentura ČR / Standardní projekty
  • Úloha cytoskeletu a buněčné stěny v polarizaci buňky (GP204/99/D025), řešitel, 1999 — 2002, Grantová agentura ČR / Postdoktorské projekty
  • Úloha cytoskeletu a buněčné stěny v polarizaci buňky (GA204/99/D025), řešitel, 1999 — 2002, Grantová agentura ČR / Postdoktorské projekty
  • Úloha cytoskeletu a buněčné stěny v polarizaci buňky (GA204/97/P097), 1998 — 2000, Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Jiné odborné aktivity:
 • Aktivní účast na mezinárodních konferencích:


  Členství v odborných společnostech
  • Československá biologická společnost - hospodářka hlavního výboru
  • Členka Akademického senátu LF MU Brno

  Grantové a akreditační komise


  Posudky vědeckých prací (peer review)
Publikační aktivita
 • Více než 40 originálních vědeckých článků
  3000 citací dle WoS
  Hindex:17

Nejdůležitější publikace
 • SLANINOVÁ, Iva, Noelia LÓPEZ-SÁNCHEZ, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Ondřej VYMAZAL, José María FRADE and Eva TÁBORSKÁ. Introduction of macarpine as a novel cell-permeant DNA dye for live cell imaging and flow cytometry sorting. Biology of the Cell. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, vol. 108, No 1, p. 1-18. ISSN 0248-4900. doi:10.1111/boc.201500047. info
 • SÁNDOR, Roman, Adam MIDLIK, Kristýna ŠEBRLOVÁ, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Kristýna NOSKOVÁ, Jan JUŘICA, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ and Ondřej PEŠ. Identification of metabolites of selected benzophenanthridine alkaloids and their toxicity evaluation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, vol. 121, "neuvedeno", p. 174-180. ISSN 0731-7085. doi:10.1016/j.jpba.2016.01.024. URL info
 • PÁCHNIKOVÁ, Gabriela, Stjepan ULDRIJAN, Aleš IMRAMOVSKÝ, Vladimír KRYŠTOF and Iva SLANINOVÁ. Substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamide sensitizes cancer cells to metabolic stress by disrupting actin cytoskeleton and inhibiting autophagic flux. Toxicology in Vitro. Kidlington: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2016, vol. 37, "neuvedeno", p. 70-78. ISSN 0887-2333. doi:10.1016/j.tiv.2016.09.006. info
 • SLANINOVÁ, Iva et. al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition). Autophagy. Philadelphia: Taylor & Francis INC, 2016, vol. 12, No 1, p. 1-222. ISSN 1554-8627. doi:10.1080/15548627.2015.1100356. info
 • ŠEBRLOVÁ, Kristýna, Ondřej PEŠ, Iva SLANINOVÁ, Ondřej VYMAZAL, Jana KANTOROVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Seasonal variation in alkaloid composition and antiproliferative activity of Stylophorum lasiocarpum (Oliv.) Fedde. Chemical papers. Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2015, vol. 69, No 5, p. 698-708. ISSN 0366-6352. doi:10.1515/chempap-2015-0083. URL info
 • VYMAZAL, Ondřej and Iva SLANINOVÁ. Lignany ze schisandry čínské - látky perspektivní pro medicínu (Lignans from Chinese Schisandra – Promising Medicinal Substances). Živa. Praha: Academia, 2015, vol. 63, No 1, p. 19-20. ISSN 0044-4812. info
 • STRAČINA, Tibor, Iva SLANINOVÁ, Hana POLANSKÁ, Martina AXMANOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Petr KONEČNÝ, Michal MASAŘÍK, Olga KRIZANOVA and Marie NOVÁKOVÁ. Long-term haloperidol treatment prolongs QT interval and increases expression of sigma 1 and IP3 receptors in guinea pig hearts. Tohoku Journal of Experimental Medicine. Miyagi: Tohoku University Medical Press, 2015, vol. 236, No 3, p. 199-207. ISSN 0040-8727. doi:10.1620/tjem.236.199. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Kristýna PĚNČÍKOVÁ, Jana KANTOROVÁ, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Antitumour activities of sanguinarine and related alkaloids. Phytochemistry reviews. Dordrecht: Springer, 2014, vol. 13, No 1, p. 51-68. ISSN 1568-7767. doi:10.1007/s11101-013-9290-8. info
 • SCHINKOVITZ, Andreas, Avinash Kaur KANG, Ernst URBAN, Martin ZEHL, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Yuehong WANG, Nadine KRETSCHMER, Iva SLANINOVÁ, Guido F. PAULI, Scott G. FRANZBLAU, Georg KRUPITZA, Rudolf BAUER and Brigitte KOPP. Cytotoxic Constituents from Lobaria scrobiculata and a Comparison of Two Bioassays for Their Evaluation. Journal of Natural Products. Washington: American Chemical Society, 2014, vol. 77, No 4, p. 1069-1073. ISSN 0163-3864. doi:10.1021/np4008574. info
 • SLANINA, Jiří, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Martina ČARNECKÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Lenka ADÁMKOVÁ, Otakar HUMPA, Karel ŠMEJKAL and Iva SLANINOVÁ. Identification of Key Structural Characteristics of Schisandra chinensis Lignans Involved in P-Glycoprotein Inhibition. Journal of Natural Products. Washington: American Chemical Society, 2014, vol. 77, No 10, p. 2255-2263. ISSN 0163-3864. doi:10.1021/np500521v. info
 • RÁJECKÝ, Michal, Iva SLANINOVÁ, Petra MOKRIŠOVÁ, Jana URBANOVÁ, Martin PALKOVSKÝ, Eva TÁBORSKÁ and Petr TÁBORSKÝ. Alkaloid chelirubine and DNA: Blue and red luminescence. Talanta. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, vol. 105, únor, p. 317-319. ISSN 0039-9140. doi:10.1016/j.talanta.2012.10.045. URL info
 • HAMMEROVÁ, Jindřiška, Stjepan ULDRIJAN, Eva TÁBORSKÁ, Alena HYRŠLOVÁ VACULOVÁ and Iva SLANINOVÁ. Necroptosis modulated by autophagy is a predominant form of melanoma cell death induced by sanguilutine. Biological Chemistry. Berlin, DE: Walter de Gruyter&CO, 2012, vol. 393, No 7, p. 647-658. ISSN 1431-6730. doi:10.1515/hsz-2011-0279. info
 • HAMMEROVÁ, Jindřiška, Stjepan ULDRIJAN, Eva TÁBORSKÁ and Iva SLANINOVÁ. Benzo[c]phenanthridine alkaloids exhibit strong anti-proliferative activity in malignant melanoma cells regardless of their p53 status. Journal of Dermatological Science. 2011, vol. 62, No 1, p. 22-35. ISSN 0923-1811. doi:10.1016/j.jdermsci.2011.01.006. info
 • BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN and Iva SLANINOVÁ. Biological effects of combined ultrasound and cisplatin treatment on ovarian carcinoma cells. Ultrasonics. 2010, vol. 50, No 3, 357-362. ISSN 0041-624X. info
 • SLUNSKÁ, Zdenka, Eva GELNAROVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ, Eva TÁBORSKÁ and Iva SLANINOVÁ. Effect of quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids sanguilutine and chelilutine on normal and cancer cells. Toxicology in Vitro. Amsterodam: Elsevier Ltd., 2010, vol. 24, No 3, p. 697-706. ISSN 0887-2333. URL info
 • TÁBORSKÝ, Petr, Iva SLANINOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo(c) Phenantridine Alkaloids: Perspective Flourescence DNA Probes. In Alkaloids: Properties, Applications and Pharmacological Effects. Hauppauge NY: Nova publishers, 2010. p. 1-19. Biochemistry Research Trends. ISBN 978-1-61209-096-2. URL info
 • SLANINA, Jiří, Lenka ADÁMKOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ, Jindřiška HAMMEROVÁ and Iva SLANINOVÁ. DEOXYSCHIZANDRIN AND GAMMA-SCHIZANDRIN RESTORE THE CYTOTOXIC ACTION OF DOXORUBICIN IN MULTI-DRUG RESISTANT LUNG CANCER CELLS COR-L23/R. In Functional Molecules from Natural Sources. 1st. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2010. p. 140-145. Special Publication No. 320. ISBN 978-1-84755-259-4. info
 • URBANOVÁ, Jana, Přemysl LUBAL, Iva SLANINOVÁ, Eva TÁBORSKÁ and Petr TÁBORSKÝ. Fluorescence properties of selected benzo[c]phenantridine and studies of their interaction with CT DNA. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2009, vol. 349, No 4, p. 997-1002. ISSN 1618-2642. URL info
 • SLANINOVÁ, Iva, Lenka BŘEZINOVÁ, Ludmila KOUBÍKOVÁ and Jiří SLANINA. Dibenzocyclooctadiene lignans overcome drug resistance in lung cancer cells - Study of structure-activity relationship. Toxicology in Vitro. Elsevier, 2009, vol. 23, No 6, p. 1047-1054. ISSN 0887-2333. URL info
 • EISELLEOVÁ, Lívia, Iveta PETERKOVÁ, Jakub NERADIL, Iva SLANINOVÁ, Aleš HAMPL and Petr DVOŘÁK. Comparative study of mouse and human feeder cells for human embryonic stem cells. The International journal of developmental biology. Spain: University Of The Basque Country Press, 2008, vol. 4, No 52, p. 353-363. ISSN 0214-6282. info
 • CHVÁTALOVÁ, Kateřina, Iva SLANINOVÁ, Lenka BŘEZINOVÁ and Jiří SLANINA. Influence of dietary phenolic acids on redox status of iron: Ferrous iron autoxidation and ferric iron reduction. Food Chemistry. Elsevier Ltd., 2008, vol. 106, No 2, p. 650-660. ISSN 0308-8146. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Fluorescenční vlastnosti kvartérních benzo[c]fenanthridinových alkaloidů a jejich využití jako supravitálních DNA sond. (Fluorescence properties of quaternary benzo[c]fenanthridine alkaloids and their use as a supravital DNA probes.Chemické). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, vol. 102, No 102, p. 427-433. ISSN 0009-2770. info
 • NOVÁK, Jan, Luděk STRAŠÁK, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ and Vladimír VETTERL. Effects of low-frequency magnetic fields on the viability of yeast Saccharomyces cerevisiae. Bioelectrochemistry. SWITZERLAND: Elsevier, 2007, vol. 70, x, p. 115-121. ISSN 1567-5394. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, vol. 45, No 2, p. 131-139, 10 pp. ISSN 1388-0209. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří SLANINA and Eva TÁBORSKÁ. Quaternary Benzo[c]phenanthridine Alkaloids - Novel Cell Permeant and Red Fluorescing DNA Probes. Cytometry Part A. UNITED STATES: John Wiley & Sons, Inc., 2007, 71A, No 9, p. 700-708. ISSN 1552-4922. URL info
 • PŘIBYLOVÁ, Lenka, Vladimír FARKAŠ, Iva SLANINOVÁ, J. DEMONTIGNY and Hana SYCHROVÁ. Differences in osmotolerant and cell wall properties of two Zygosaccharomyces rouxii strains. Folia Microbiologica. Česká republika: INST MICROBIOLOGY, VIDENSKA 1083, PRAGUE, 2007, vol. 52, No 3, p. 241-245. ISSN 0015-5632. URL info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINNKORA and Eva TÁBORSKÁ. Macarpine - New Supravital DNA Probe. In Analytical Cytometry, Book of Abstracts. Česká republika: Czech Society for Analytical Cytology, 2007. p. 70-71. ISBN 978-80-239-9591-6. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA, Eva TÁBORSKÁ, Jiří SLANINA and Jiří SLAVÍK. Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií. (Use of macarpine in flow cytometry cell clasification). 2006. info
 • STRAŠÁK, Luděk, Lukáš FOJT, Iva SLANINOVÁ and Vladimír VETTERL. Effect of 50 Hz magnetic fields on yeasts Saccharomyces cerevisae. European Biophysics Journal. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, 34/2005, No 6, p. 773. ISSN 1432-1017. info
 • SLUNSK, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TBORSKÁ. Antiproliferative activities of selected benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Biomedical Papers. Olomouc, CR: Palacky University, Olomouc, 2005. p. 57-58. ISBN 1213-8118. info
 • SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiri SINKORA, Marcela VLKOVA and Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Journal of Applied Biomedicine. Volume 3. České Budějovice, CR: University of South Bohemia, Czech Repub, 2005. p. 42-43. ISBN 1214-021X. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů (Biological activities of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, vol. 98, No 11, p. 1031-1031. ISSN 0009-2770. info
 • KUTHAN, Martin, Frederic DEVAUX, Blanka JANDEROVA, Iva SLANINOVA, Claude JACQ and Zdena PALKOVA. Domestication of wild Saccharomyces cerevisiae is accompanied by changes in gene expression and colony morphology. Molecular Microbiology. Blackwell Publishing Ltd, 2003, vol. 47, No 3, p. 745-754. ISSN 0950-382X. info
 • SLANINA, Jiří, Iva SLANINOVÁ, Helena VLAŠÍNOVÁ, A. SMÍŠKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. LIGNANS OF SCHISANDRA CHINENSIS: ANALYSIS IN PLANT CELL CULTURE AND ANTIPROLIFERATIVE ACTIVITY. Dusseldorf: The Phytochemical Society of Europe, 2003. 1 pp. Phytochemistry and Biology of Lignans. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Alena HOLUBÁŘOVÁ and Augustin SVOBODA. Immunodetection of Spectrin-like Proteins in Yeasts. Canadian Journal of Microbiology. MONTREAL RD, OTTAWA, ONTARIO K1A 0R6, CA: NATL RESEARCH COUNCIL CANADA, 2003, vol. 49, No 3, p. 189-196. ISSN 0008-4166. info
 • HAŠEK, Jiří, Ivana JANATOVÁ, Iva SLANINOVÁ and M. ŠPRYNGAR. eIF3a/Rpg1/Tif32 accumulates in granules in osmotically stressed cells of Saccharomyces cerevisiae. Molecular Biology of the Cell. The American Society for Cell Biology, 2003, 14/2004, Suppl, p. 450a, 1 pp. info
 • SLANINA, Jiří, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ, Iva SLANINOVÁ, Otakar HUMPA, W. Edward ROBINSON and Karl H. SCHRAM. New and facile method of preparation of the anti-HIV-1 agent, 1,3-dicaffeoylquinic acid. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2001, vol. 42, No 19, p. 3383-6767. ISSN 0040-4039. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 17, No 1, p. 51-63. ISSN 0742-2091. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Martin KUTHAN, Ladislav ILKOVIC and Zdena PALKOVA. Ultrastructural analysis of yeast colony morphology using scanning electron microscopy. Yeast. West Sussex, UK: John Wiley& Sons, Ltd., 2001, vol. 18, S1, p. S280, 1 pp. ISSN 0749-503X. info
 • SVOBODA, Augustin, Iva SLANINOVÁ and Alena HOLUBÁŘOVÁ. Cytoskeleton in regenerating protoplasts and restoration of cell polarity in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Acta Biologica Hungarica. Budapest: Akademiai Kiado, 2001, vol. 52, No 2, p. 325-332. ISSN 0236-5383-01. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Sergej ŠESTÁK, Augustin SVOBODA and Vladimír FARKAŠ. Cell wall and cytoskeleton reorganization as the response to hyperosmotic shock in Saccharomyces cerevisiae. Archives of Microbiology. Springer -Verlag, 2000, vol. 173, No 4, p. 245-252. ISSN 0302-8933. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA and Augustin SVOBODA. Cytoskelet a mitochondrie u Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma) (Cytoskeleton and mitochondra in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma)). Bratislava: Československá mikrobiologická společnost, 2000. 1 pp. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA and Augustin SVOBODA. Cytoskeleton and mitochondrial topology in Xantophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Folia Microbiologica. Praha: MÚ ČAV, 2000, vol. 45, No 1, p. 89. ISSN 0015-5632. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Augustin SVOBODA, Sergej ŚESTÁK and Vladimír FARKAŠ. Osmotic shock affects cell wall and cytoskeleton in Saccharomyces cerevisiae. Cellular and Molecular Biology. France: C M B Association, 2000, vol. 46, -, p. 231. ISSN 0145-5680. info
 • SLANINOVÁ, Iva and Augustin SVOBODA. Changes in cytoskeleton morphology during the life cycle of Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Scripta medica. Brno: Masaryk University Brno, 2000, vol. 73, No 6, p. 355-367. ISSN 1211-3395. info
 • SLANINOVÁ, Iva, Judit KUCSERA and Augustin SVOBODA. Topology of microtubules and actin in the life cycle of Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma). Antonie van Leeuwenhoek. Dordrecht (The Netherlands): Kluwer Academic Publishers, 1999, vol. 75, No 4, p. 361-368. ISSN 0003-6072. info
 • SVOBODA, Augustin and Iva SLANINOVÁ. Colocalization of microtubules and mitochondria in the yeast Schizosaccharomyces japonicus var. versatilis. Canadian Journal of Microbiology. 1997, vol. 43, No 10, p. 945-953. ISSN 0008-4166. info
 • SLANINOVÁ, Iva and Augustin SVOBODA. Sexuální proces kvasinek Saccharomyces cerevisiae - model pro studium přenosu signálu (The mating proces in Saccharomyces cerevisiae - a model for the study of signal pathways). Biologické listy. Praha: Ústav molekulární genetiky AV ČR, 1996, vol. 61, 3-4, p. 197-212. ISSN 0366-0486. info
 • POKORNÁ, Iva and Augustin SVOBODA. Response of yeast protoplasts to their mating partners. Folia Microbiologica. Praha: Institute of Microbiology of AV ČR, 1995, vol. 40, No 6, p. 583-587. ISSN 0015-5632. info
 • POKORNÁ, Iva and Augustin SVOBODA. New Observations on the Response of Yeast Cells to pheromone Signal. Folia Microbiologica. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 1995, vol. 40, No 5, p. 559. ISSN 0015-5632. info
 • POKORNÁ, Iva and Augustin SVOBODA. Mating behaviour of yeast cells and protoplasts. Cell Biology International. London: Academic Press, 1994, vol. 18, No 5, p. 561. ISSN 1065-6995. info
 • NEČAS, Oldřich, Roman JANISCH, Iva POKORNÁ, Miroslav GABRIEL, Marie KOPECKÁ and Augustin SVOBODA. Spectrin in fungi and protozoa. Cell Biology International. London: Academic Press, 1994, vol. 18, No 5, p. 481. ISSN 1065-6995. info

2020/02/21


Curriculum vitae: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (učo 2105), verze: čeština(1), změněno: 21. 2. 2020 11:19, I. Slaninová